Trình tự, thủ tục Khởi kiện, giải quyết vụ án Hành chính

Rate this post

Luật Sư Tuấn – Giải mã quy trình, thủ tục Khởi kiện, giải quyết vụ án Hành chính.

Trong lĩnh vực pháp lý Việt Nam, quy trình, thủ tục Khởi kiện và giải quyết vụ án Hành chính luôn là điều thu hút sự quan tâm của nhiều người. Để giúp bạn có cái nhìn tổng quát về quy trình này, Luật Sư Tuấn sẽ trình bày chi tiết các bước cần thiết để bắt đầu và hoàn thiện một vụ án Hành chính.

Trình tự thủ tục

Theo Luật tố tụng hành chính 93/2015/QH13, ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2015, các quy định về trình tự thủ tục trong lĩnh vực tố tụng hành chính được quy định rõ ràng. Dưới đây là một số quy định chi tiết về trình tự thủ tục khởi kiện vụ án hành chính:

Thủ tục khởi kiện

 1. Khi khởi kiện vụ án hành chính, cơ quan, tổ chức, cá nhân phải viết đơn khởi kiện theo quy định tại Điều 118 của Luật tố tụng hành chính 2015.
 2. Các cá nhân đủ năng lực hành vi tố tụng hành chính có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện. Thông tin về người khởi kiện cần được ghi rõ trong đơn, bao gồm họ tên và địa chỉ; phần cuối đơn, cá nhân cần ký tên hoặc đặt dấu chỉ.
 3. Các cá nhân chưa thành niên, không có năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, khó khăn trong nhận thức và chủ động hành vi có thể nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện. Thông tin về người khởi kiện cần được ghi rõ trong đơn, bao gồm họ tên và địa chỉ của người đại diện hợp pháp; phần cuối đơn, người đại diện hợp pháp cần ký tên hoặc đặt dấu chỉ.
 4. Các cá nhân thuộc các trường hợp không biết chữ, không nhìn được, không thể tự mình làm đơn khởi kiện, ký tên hoặc đặt dấu chỉ có thể nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện. Trong trường hợp này, cần có người có năng lực hành vi tố tụng hành chính đầy đủ làm chứng và ký xác nhận trong đơn khởi kiện.
 5. Cơ quan, tổ chức có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án hành chính. Thông tin về người khởi kiện cần được ghi rõ trong đơn, bao gồm tên và địa chỉ của cơ quan, tổ chức và họ tên, chức vụ của người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó; phần cuối đơn, người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức cần ký tên và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

Image 1

Người khởi kiện gửi đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án thông qua một trong các phương thức sau đây: Nộp trực tiếp tại Tòa án, gửi qua dịch vụ bưu chính, gửi trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có), theo quy định tại Điều 119 Luật tố tụng hành chính 2015.

Xác định thời hiệu khởi kiện

Để xác định thời hiệu khởi kiện trong vụ án hành chính, chúng ta dựa vào quy định tại Điều 116 Luật tố tụng hành chính 2015 như sau:

 • 01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc.
 • 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh.
 • Từ ngày nhận được thông báo kết quả giải quyết khiếu nại của cơ quan lập danh sách cử tri hoặc kết thúc thời hạn giải quyết khiếu nại mà không nhận được thông báo kết quả giải quyết khiếu nại của cơ quan lập danh sách cử tri trước ngày bầu cử 05 ngày.

Đối với đương sự khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật đến cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, thời hiệu khởi kiện được quy định như sau:

 • 01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quyết định giải quyết khiếu nại lần hai.
 • 01 năm kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật mà cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền không giải quyết và không có văn bản trả lời cho người khiếu nại.

Image 2

Xác định ngày khởi kiện vụ án hành chính

Theo Điều 120 Luật tố tụng hành chính 2015, ngày khởi kiện vụ án hành chính được xác định như sau:

 1. Trường hợp người khởi kiện trực tiếp nộp đơn tại Tòa án có thẩm quyền thì ngày khởi kiện là ngày nộp đơn.
 2. Trường hợp người khởi kiện gửi đơn trực tuyến thì ngày khởi kiện là ngày gửi đơn.
 3. Trường hợp người khởi kiện gửi đơn đến Tòa án qua dịch vụ bưu chính thì ngày khởi kiện là ngày có dấu của tổ chức dịch vụ bưu chính nơi gửi. Trường hợp không xác định được ngày, tháng, năm theo dấu bưu chính nơi gửi thì ngày khởi kiện là ngày đương sự gửi đơn tại tổ chức dịch vụ bưu chính. Đương sự phải chứng minh ngày mình gửi đơn tại tổ chức dịch vụ bưu chính; trường hợp đương sự không chứng minh được thì ngày khởi kiện là ngày Tòa án nhận được đơn khởi kiện do tổ chức dịch vụ bưu chính chuyển đến.
 4. Trường hợp chuyển vụ án cho Tòa án khác theo quy định tại Điều 34 và Điều 165 của Luật này thì ngày khởi kiện là ngày gửi đơn khởi kiện đến Tòa án đã thụ lý, nhưng không đúng thẩm quyền và được xác định theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

Sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán phải thông báo cho người khởi kiện biết để họ nộp tiền tạm ứng án phí. Trong thời hạn 10 ngày, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp biên lai cho Tòa án.

Khi nhận biên lai thu tiền tạm ứng án phí của đương sự, Tòa án cấp giấy xác nhận về việc nhận biên lai thu tiền tạm ứng án phí.

Như vậy, đây là một số quy định cơ bản về trình tự, thủ tục khởi kiện, giải quyết vụ án hành chính. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến lĩnh vực pháp lý này, hãy liên hệ với Luật Sư Tuấn để được tư vấn và hỗ trợ.

Related Posts

HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCó thể bạn quan tâm Luật Đất Đai 2024: Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng…

Hợp Đồng Dịch Vụ Tư Vấn

Cung cấp thông tin cần thiết trước khi tiến hành Hôm nay, ngày …. tháng … năm ….., tại địa chỉ …………………Có thể bạn quan tâm Quyết…

Mẫu quyết định tăng lương cho người lao động mới nhất [2023]

Có thể bạn quan tâm Tải mẫu hợp đồng nhân công xây dựng đầy đủ nhất (Update mới) 07 ví dụ về kỹ năng ra quyết định…

Mẫu quyết định chỉ định thầu rút gọn

Việc ra quyết định chỉ định thầu rút gọn có căn cứ từ Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu Thầu. Điều 37 của văn bản…

Mẫu quyết định bổ nhiệm chủ tịch HĐQT

Bạn đang tìm kiếm thông tin về mẫu quyết định bổ nhiệm Chủ Tịch HĐQT? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về cách sử…

Tổng hợp mẫu hợp đồng thuê nhân sự ngoài mới nhất hiện nay

Hợp đồng thuê nhân sự ngoài là một loại hợp đồng mà một bên (thường là doanh nghiệp hoặc tổ chức) thuê một đối tác bên ngoài…