Mẫu phiếu nhập kho theo Thông tư 133/2016/TT-BTC: Hướng dẫn và thông tin cần biết

Rate this post

Image

Chào bạn đọc! Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin về mẫu phiếu nhập kho theo Thông tư 133/2016/TT-BTC. Đừng bỏ lỡ các hướng dẫn cần thiết để tổ chức và quản lý kho hàng của bạn hiệu quả!

Phiếu nhập kho là gì?

Phiếu nhập kho là một biểu mẫu kế toán được Bộ Tài chính ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC. Mục đích của phiếu nhập kho là xác nhận số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ đã được nhập vào kho hàng. Phiếu này cũng là căn cứ để ghi Thẻ kho, thanh toán tiền hàng, xác định trách nhiệm với người có liên quan và ghi sổ kế toán.

Mẫu phiếu nhập kho theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Image

Trong mẫu phiếu nhập kho, có một số yêu cầu cụ thể mà bạn cần tuân thủ:

 • Phiếu nhập kho được lập thành 2 liên (đối với hàng hóa mua ngoài) hoặc 3 liên (đối với hàng hóa tự sản xuất).
 • Liên 2 của phiếu nhập kho dành cho thủ kho để ghi vào Thẻ kho. Sau đó, liên này sẽ được chuyển cho phòng kế toán để ghi sổ kế toán. Liên 1 sẽ lưu lại nơi lập phiếu, và liên 3 (nếu có) sẽ được đưa cho người mua hàng.
 • Ngoài phiếu nhập kho, các biểu mẫu kế toán thông dụng khác bao gồm phiếu thu, phiếu chi và phiếu xuất kho.

Để biết thêm chi tiết và tải về mẫu phiếu nhập kho theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, bạn có thể truy cập Luật Sư Tuấn.

Cách viết phiếu nhập kho

Khi lập phiếu nhập kho, hãy lưu ý các thông tin sau:

 • Ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, năm lập phiếu.
 • Ghi họ tên người giao vật tư, công cụ, dụng cụ hoặc hàng hóa.
 • Ghi số hóa đơn hoặc lệnh nhập kho.
 • Ghi ngày, tháng, năm theo hóa đơn.
 • Ghi tên kho và địa điểm nhập kho.

Bên cạnh đó, phiếu nhập kho còn bao gồm các cột thông tin quan trọng như sau:

 • Cột A: Ghi số thứ tự của vật tư, dụng cụ, sản phẩm hoặc hàng hóa.
 • Cột B: Ghi tên của vật tư, dụng cụ, sản phẩm hoặc hàng hóa.
 • Cột C: Ghi mã số của vật tư, dụng cụ, sản phẩm hoặc hàng hóa (nếu có).
 • Cột D: Ghi đơn vị theo hóa đơn.

Phần số lượng của phiếu nhập kho bao gồm các cột sau:

 • Cột 1: Ghi số lượng theo chứng từ (hóa đơn hoặc lệnh nhập).
 • Cột 2: Kế toán kho ghi số lượng thực nhập vào kho. Thông thường, số lượng theo chứng từ ở cột 1 sẽ bằng số lượng thực nhập ở cột 2. Tuy nhiên, nếu hàng không đủ hoặc xảy ra hư hỏng và cần trả lại người bán, số lượng ở hai cột này có thể khác nhau. Kế toán kho cần lưu ý ghi chính xác số lượng của cả hai cột này.

Ngoài ra, phiếu nhập kho cũng bao gồm các cột giá trị như sau:

 • Cột 3: Ghi giá nhập kho, được xác định bằng giá mua chưa thuế của hàng hóa cộng với các chi phí thu mua.
 • Cột 4: Ghi thành tiền bằng cách nhân đơn giá với số lượng.
 • Dòng cộng: Cộng các giá trị trên phiếu nhập cho các cột số lượng, đơn giá và thành tiền.
 • Dòng số viết bằng chữ: Ghi diễn giải bằng chữ tổng số tiền ở cột thành tiền trên phiếu nhập kho.

Hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp đầy đủ thông tin về mẫu phiếu nhập kho theo Thông tư 133/2016/TT-BTC. Để biết thêm thông tin về các biểu mẫu kế toán khác, hãy truy cập Luật Sư Tuấn.

Related Posts

Hệ thống tài khoản – 821. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là một tài khoản quan trọng giúp doanh nghiệp phản ánh các khoản chi phí thuế…

Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Luật Sư Tuấn – Cùng nhau bảo vệ quyền lợi của con em chúng taCó thể bạn quan tâm Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Trường…

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao

Ngày 05/9/2018, đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC- BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT (gọi là Thông tư 02/2018) để quy định việc phối hợp thi hành một số…

Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và 04 điều cần biết

Có thể bạn quan tâm Hướng dẫn tài khoản 341 (vay và nợ thuê tài chính) theo Thông tư 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn tài khoản 338 (phải trả,…

Tổng hợp biểu mẫu về thủ tục hải quan, giám sát hải quan theo TT 39

Có thể bạn quan tâm Các phương pháp tính giá xuất kho theo Thông tư 200 cùng với ví dụ minh họa Luật Sư Tuấn: Thông tư…

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP: Đưa dân chủ vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Luật Sư Tuấn trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động…