Một số điểm mới trong Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, công chức, viên chức của Sở Tư pháp cần quan tâm thực hiện

Rate this post

Xin chào các bạn! Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, công chức, viên chức của Sở Tư pháp. Hãy cùng nhau khám phá những điểm mới trong Nghị định này mà chúng ta cần quan tâm nhé!

Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này được xác định nhằm thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân. Tuy nhiên, nghị định này không điều chỉnh việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia được quy định tại Luật Hải quan.

Nguyên tắc thực hiện

Theo nghị định, chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan có thẩm quyền sẽ được đánh giá dựa trên sự hài lòng của tổ chức và cá nhân khi giải quyết các thủ tục hành chính. Việc giải quyết các thủ tục theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông sẽ được quản lý tập trung, thống nhất, kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền. Quá trình giải quyết thủ tục sẽ được đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, giám sát, đánh giá thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, và có sự tham gia của tổ chức và cá nhân.

Những hành vi không được làm

Nghị định này cũng quy định những hành vi không được thực hiện trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức. Cụ thể, không được cướp quyền, tạo rối, gây khó khăn cho tổ chức và cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính; không cản trở tổ chức và cá nhân lựa chọn hình thức nộp hồ sơ, nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật; không cản trở hoặc ngăn chặn trái phép quá trình truyền, gửi, nhận dữ liệu điện tử; không thay đổi, xóa, hủy, giả mạo, sao chép, di chuyển trái phép dữ liệu thực hiện thủ tục hành chính; không tiết lộ thông tin về hồ sơ, tài liệu và các thông tin liên quan đến bí mật của tổ chức và cá nhân hoặc sử dụng thông tin đó để trục lợi.

Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa cũng không được kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; không được yêu cầu tổ chức và cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ mà không thông qua bộ phận một cửa, trừ khi có quy định khác của pháp luật; không được đối xử thiếu hợp tác, không công bằng, không khách quan, không đúng pháp luật trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; không được ứng xử, giao tiếp không phù hợp với quy chế văn hóa công sở.

Tổ chức bộ phận một cửa tại cấp tỉnh

Theo nghị định, bộ phận một cửa là tên gọi chung của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công. Đối với cấp tỉnh, UBND cấp tỉnh quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND cấp tỉnh, có con dấu để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Cơ sở vật chất, trụ sở, trang thiết bị, máy móc, kỹ thuật của Trung tâm Phục vụ hành chính công sẽ do Văn phòng UBND cấp tỉnh bảo đảm và quản lý.

Trong trường hợp cấp tỉnh chưa đủ điều kiện tổ chức Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, người đứng đầu cơ quan chuyên môn có thể quyết định thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng cơ quan chuyên môn đó.

Tiêu chuẩn, trách nhiệm và quyền lợi của công chức, viên chức

Cuối cùng, nghị định cũng quy định về tiêu chuẩn, trách nhiệm, quyền lợi và thời hạn làm việc của công chức, viên chức tại bộ phận một cửa. Các công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa cấp bộ, cấp tỉnh, cấp huyện phải đáp ứng các yêu cầu sau: đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên; có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành, lĩnh vực được phân công và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ; có phẩm chất, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao trong thi hành nhiệm vụ được giao; có tác phong, thái độ giao tiếp, cư xử lịch sự, hòa nhã, cởi mở, thân thiện, chuẩn mực, đúng quy chế văn hóa công sở. Thời gian làm việc của công chức, viên chức tại bộ phận một cửa sẽ không ít hơn 6 tháng và không quá 24 tháng mỗi đợt.

Như vậy, đó là những điểm mới trong Nghị định số 61/2018/NĐ-CP mà chúng ta cần quan tâm trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, công chức, viên chức của Sở Tư pháp. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy truy cập Luật Sư Tuấn. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết sắp tới!

Related Posts

Hệ thống tài khoản – 821. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là một tài khoản quan trọng giúp doanh nghiệp phản ánh các khoản chi phí thuế…

Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Luật Sư Tuấn – Cùng nhau bảo vệ quyền lợi của con em chúng taCó thể bạn quan tâm Thông tư mới sửa đổi Luật Phòng cháy…

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao

Ngày 05/9/2018, đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC- BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT (gọi là Thông tư 02/2018) để quy định việc phối hợp thi hành một số…

Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và 04 điều cần biết

Có thể bạn quan tâm CÁCH TRÌNH BÀY THÔNG TIN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Thông tư 06/2023/TT-BTC: Thay đổi quy…

Tổng hợp biểu mẫu về thủ tục hải quan, giám sát hải quan theo TT 39

Có thể bạn quan tâm Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thay đổi quy định về chứng chỉ bồi dưỡng cho giáo…

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP: Đưa dân chủ vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Luật Sư Tuấn trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động…