Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet

Rate this post

Quán game phải cách trường học tối thiểu 200m

Luật Sư Tuấn

Ngày 15/07/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2013/NĐ-CP với mục đích quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Nghị định này có những quy định quan trọng liên quan đến việc thiết lập và hoạt động của các quán game công cộng. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết nhé!

Điều kiện thiết lập và hoạt động quán game công cộng

Theo Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, tổ chức và cá nhân chỉ được phép thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động. Các điều kiện này bao gồm:

  • Có đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
  • Địa điểm cung cấp dịch vụ phải cách cổng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông ít nhất 200m và có biển hiệu “Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng”.
  • Tổng diện tích các phòng máy tối thiểu là 50m2 tại các đô thị loại đặc biệt, loại I, II, III; 40m2 tại đô thị loại IV và 30m2 tại các khu vực khác.

Ngoài ra, chính phủ yêu cầu chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải có bảng niêm yết công khai nội quy sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử tại nơi mọi người dễ nhận biết. Thời gian hoạt động của quán game cũng bị giới hạn từ 22 giờ đêm đến 8 giờ sáng hôm sau.

Quy định về trang thông tin điện tử và mạng xã hội

Ngoài việc quản lý quán game công cộng, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP còn quy định về việc cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội. Tổ chức, doanh nghiệp chỉ được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội nếu thỏa mãn các điều kiện sau đây:

  • Có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với dịch vụ và nội dung thông tin cung cấp.
  • Đã đăng ký tên miền sử dụng và có ít nhất 01 máy chủ đặt tại Việt Nam để thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp hoặc mạng xã hội.

Cả hai loại giấy phép này có thời hạn tối đa không quá 10 năm.

Luật An ninh mạng 2018

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2013 và thay thế Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/08/2008. Đây là một phần trong quá trình cải cách và nâng cao quản lý trên Internet của Chính phủ Việt Nam.

Để tìm hiểu thêm về Nghị định 72/2013/NĐ-CP và các quy định quan trọng khác, bạn có thể xem chi tiết tại Luật Sư Tuấn.

Xem thêm: Luật An ninh mạng 2018: 8 nội dung nổi bật nhất

Xem chi tiết Nghị định 72/2013/NĐ-CP tại đây: Nghị định 72/2013/NĐ-CP

Related Posts

Hệ thống tài khoản – 821. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là một tài khoản quan trọng giúp doanh nghiệp phản ánh các khoản chi phí thuế…

Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Luật Sư Tuấn – Cùng nhau bảo vệ quyền lợi của con em chúng taCó thể bạn quan tâm Mẫu thanh toán tiền lương theo Thông tư…

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao

Ngày 05/9/2018, đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC- BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT (gọi là Thông tư 02/2018) để quy định việc phối hợp thi hành một số…

Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và 04 điều cần biết

Có thể bạn quan tâm Thông tư 07/2019/TT-BCA: Quy định mới về các biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân Sơ…

Tổng hợp biểu mẫu về thủ tục hải quan, giám sát hải quan theo TT 39

Có thể bạn quan tâm Mẫu sổ cái theo hình thức Nhật ký chung theo Thông tư 200/2014/TT-BTC Gợi ý một số lời nhận xét thường xuyên…

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP: Đưa dân chủ vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Luật Sư Tuấn trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động…