10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X về Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị

Rate this post

Luật Sư Tuấn – Nhận thức được tầm quan trọng về việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chăm sóc y tế đối với người dân đều được Ngành Y tế thực hiện nghiêm túc, tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân được chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ.

Công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức

Sở Y tế đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong việc tuyên truyền, quán triệt và nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền về công tác dân vận. Cơ quan này đã quán triệt sâu sắc công tác thực hiện Quy chế dân vận cho toàn bộ công chức, viên chức và người lao động. Thông qua các Nghị quyết của Đảng, các hội nghị và sinh hoạt chi bộ, Sở Y tế đã chỉ đạo và quán triệt cho từng đảng viên, công chức và người lao động về công tác dân vận. Công tác tuyên truyền và nhận thức đã đạt hiệu quả cao, tạo ra động lực và sự phát triển trong tỉnh.

Việc ban hành và chỉ đạo triển khai

Sở Y tế đã ban hành và chỉ đạo triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với thực tế và đáp ứng quyền và lợi ích của người dân. Hàng năm, Sở Y tế đã ban hành các công văn, kế hoạch triển khai công tác dân vận đến các đơn vị trực thuộc. Đồng thời, Sở Y tế đã ký kết chương trình phối hợp với Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ và nhận chuyển giao các kỹ thuật cao về y tế.

Kết quả thực hiện từng nội dung trong Quyết định

Sở Y tế đã đạt được nhiều kết quả trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác dân vận. Đội ngũ cán bộ công chức ngày càng trưởng thành và thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện mới. Công tác phối hợp và hỗ trợ đã được nâng cao, cả về công tác phòng thủ và giải quyết các tình huống phức tạp liên quan đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Các nhiệm vụ, giải pháp trong tương lai

Trong tương lai, Sở Y tế sẽ tiếp tục triển khai các văn bản và nâng cao nhận thức về công tác dân vận. Công tác tuyên truyền và quán triệt sẽ được duy trì và cải thiện. Việc ban hành và chỉ đạo triển khai cũng sẽ tiếp tục được thực hiện để đảm bảo hiệu quả trong công tác dân vận. Đồng thời, công tác phối hợp và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân tham gia giám sát và phản biện xã hội cũng sẽ được tăng cường.

Related Posts

HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCó thể bạn quan tâm Mẫu Thông báo thu hồi đất chuẩn, mới nhất [2024] Hợp Đồng Giao Nhận Thầu…

Hợp Đồng Dịch Vụ Tư Vấn

Cung cấp thông tin cần thiết trước khi tiến hành Hôm nay, ngày …. tháng … năm ….., tại địa chỉ …………………Có thể bạn quan tâm Tạm…

Mẫu quyết định tăng lương cho người lao động mới nhất [2023]

Có thể bạn quan tâm Thông tư sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên Hợp đồng thuê khoán tài sản…

Mẫu quyết định chỉ định thầu rút gọn

Việc ra quyết định chỉ định thầu rút gọn có căn cứ từ Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu Thầu. Điều 37 của văn bản…

Mẫu quyết định bổ nhiệm chủ tịch HĐQT

Bạn đang tìm kiếm thông tin về mẫu quyết định bổ nhiệm Chủ Tịch HĐQT? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về cách sử…

Tổng hợp mẫu hợp đồng thuê nhân sự ngoài mới nhất hiện nay

Hợp đồng thuê nhân sự ngoài là một loại hợp đồng mà một bên (thường là doanh nghiệp hoặc tổ chức) thuê một đối tác bên ngoài…