Áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với công chức

Rate this post

Kỷ luật công chức

Công chức, như mọi người chúng ta đã biết, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì một hệ thống chính phủ hiệu quả. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có những công chức đáng tin cậy và chịu trách nhiệm. Đôi khi, có những khiếm khuyết và hành vi vi phạm từ phía công chức. Vì vậy, cần có những biện pháp kỷ luật để đảm bảo chất lượng công chức và tăng cường độ tin cậy của người dân đối với họ.

Áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với công chức

Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP và Nghị định 71/2023/NĐ-CP, các công chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách. Các hành vi vi phạm bao gồm:

 • Vi phạm quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức.
 • Lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích vụ lợi.
 • Né tránh, đùn đẩy, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ.
 • Vi phạm quy định về phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 • Vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.
 • Vi phạm quy định về khiếu nại, tố cáo.
 • Vi phạm quy định về quy chế tập trung dân chủ, quy định về tuyên truyền, phát ngôn, quy định về bảo vệ chính trị nội bộ.
 • Vi phạm quy định về đầu tư, xây dựng; đất đai, tài nguyên môi trường; tài chính, kế toán, ngân hàng; quản lý, sử dụng tài sản công trong quá trình thực thi công vụ.
 • Vi phạm quy định về phòng, chống bạo lực gia đình; dân số, hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; an sinh xã hội; quy định khác của Đảng và của pháp luật liên quan đến cán bộ, công chức.

Thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với công chức

Quyền xử lý kỷ luật đối với công chức được quy định như sau:

 • Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm hoặc được phân cấp thẩm quyền bổ nhiệm, họ sẽ tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật.
 • Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan quản lý hoặc người đứng đầu cơ quan được phân cấp thẩm quyền quản lý công chức, họ sẽ tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật.

Đối với công chức cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trước khi chủ trì tổ chức họp kiểm điểm.

Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với công chức

Quá trình xử lý kỷ luật đối với công chức sẽ được thực hiện theo các bước sau:

 1. Tổ chức họp kiểm điểm.
 2. Thành lập Hội đồng kỷ luật.
 3. Cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật.

Việc xử lý kỷ luật theo quy định trên có một số ngoại lệ, bao gồm:

 • Xử lý kỷ luật theo quy định tại khoản 10 Điều 2 Nghị định 112/2020/NĐ-CP.
 • Xử lý kỷ luật theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
 • Đã có kết luận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về hành vi vi phạm.
 • Công chức có hành vi vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án phạt tù.
 • Đã có quyết định xử lý kỷ luật về đảng.

Luật sư Tuấn đang ở đây để hỗ trợ bạn với vấn đề này và nhiều vấn đề pháp lý khác. Hãy truy cập Luật Sư Tuấn để biết thêm thông tin chi tiết.

Đăng bởi: Luật Sư Tuấn

Related Posts

HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCó thể bạn quan tâm Giấy quyết định thôi việc có thời hạn bao lâu? Mẫu Thông báo thu hồi…

Hợp Đồng Dịch Vụ Tư Vấn

Cung cấp thông tin cần thiết trước khi tiến hành Hôm nay, ngày …. tháng … năm ….., tại địa chỉ …………………Có thể bạn quan tâm Công…

Mẫu quyết định tăng lương cho người lao động mới nhất [2023]

Có thể bạn quan tâm Tư vấn Mẫu Biên bản thanh lý Hợp đồng thông dụng mới nhất Quy định về nâng bậc lương thường xuyên đối…

Mẫu quyết định chỉ định thầu rút gọn

Việc ra quyết định chỉ định thầu rút gọn có căn cứ từ Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu Thầu. Điều 37 của văn bản…

Mẫu quyết định bổ nhiệm chủ tịch HĐQT

Bạn đang tìm kiếm thông tin về mẫu quyết định bổ nhiệm Chủ Tịch HĐQT? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về cách sử…

Tổng hợp mẫu hợp đồng thuê nhân sự ngoài mới nhất hiện nay

Hợp đồng thuê nhân sự ngoài là một loại hợp đồng mà một bên (thường là doanh nghiệp hoặc tổ chức) thuê một đối tác bên ngoài…