Thông tư 20/2023/TT-BGDDT: Hướng dẫn về vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục phổ thông

Rate this post

Chào mừng các bạn đến với Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Thông tư 20/2023/TT-BGDDT mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành vào ngày 30/10/2023. Thông tư này sẽ hướng dẫn về vị trí việc làm và cơ cấu viên chức trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập.

Đối tượng áp dụng

Theo Thông tư 20/2023/TT-BGDDT, các cơ sở giáo dục phổ thông công lập được áp dụng để thực hiện. Đối tượng áp dụng bao gồm:

 • Trường tiểu học
 • Trường trung học cơ sở
 • Trường trung học phổ thông
 • Trường phổ thông có nhiều cấp học
 • Trường chuyên biệt như trường trung học phổ thông chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường và lớp dành cho người khuyết tật. Tất cả các cơ sở giáo dục này được gọi chung là cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Nguyên tắc xác định vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc

Các vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập phải đảm bảo:

 • Đủ số lượng người làm việc để thực hiện công tác giảng dạy tất cả các môn học và các hoạt động giáo dục trong Chương trình giáo dục phổ thông.
 • Đủ số lượng người làm việc để thực hiện các công việc chuyên môn dùng chung, công việc hỗ trợ, phục vụ của cơ sở giáo dục phổ thông công lập.
 • Những vị trí việc làm không đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian quy định của một người làm việc thì sẽ bố trí thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm. Những vị trí việc làm chưa được biên chế sẽ hợp đồng lao động hoặc kiêm nhiệm. Những người được bố trí kiêm nhiệm phải được đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm kiêm nhiệm.

Số lượng giáo viên trong các trường phổ thông công lập bao gồm giáo viên được tuyển dụng vào viên chức và giáo viên hợp đồng lao động. Trường hợp cơ sở giáo dục phổ thông công lập đang bố trí số lượng viên chức giáo viên thấp hơn định mức tối đa, Thông tư 20/2023/TT-BGDDT sẽ quy định số lượng giáo viên làm việc theo quy định tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Quy định về chia vùng để tính định mức giáo viên

Thông tư 20/2023/TT-BGDDT cũng quy định về chia vùng để tính định mức giáo viên. Quy định này áp dụng như sau:

 • Vùng 1: Các xã khu vực II, khu vực III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng bãi ngang ven biển, các xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, các xã đảo, hải đảo, xã biên giới, xã an toàn khu theo quy định của Chính phủ.
 • Vùng 2: Các xã khu vực I (trừ các phường, thị trấn) thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
 • Vùng 3: Các phường, thị trấn thuộc khu vực I, và các xã, phường, thị trấn còn lại.

Số lượng học sinh/lớp theo vùng được căn cứ để giao hoặc phê duyệt số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Số lượng học sinh/lớp và các quy định về trường phổ thông dân tộc nội trú và trường trung học phổ thông chuyên được quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động.

Việc xác định số lượng học sinh/lớp được tính cụ thể theo từng cơ sở giáo dục, không xác định theo đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh. Các đơn vị cấp xã trong từng vùng sẽ là căn cứ để tính định mức giáo viên cho các cơ sở giáo dục phổ thông. Trường hợp đặc biệt, khi số lượng học sinh/lớp thấp hơn hoặc cao hơn so với mức bình quân theo vùng quy định tại quy định này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định định mức phù hợp với thực tế.

Để biết chi tiết, bạn có thể xem toàn văn Thông tư 20/2023/TT-BGDDT tại đây: Thông tư 20/2023/TT-BGDDT

Đây là những điều quan trọng mà bạn cần biết về Thông tư 20/2023/TT-BGDDT. Hy vọng rằng thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quy định về vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Related Posts

Hệ thống tài khoản – 821. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là một tài khoản quan trọng giúp doanh nghiệp phản ánh các khoản chi phí thuế…

Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Luật Sư Tuấn – Cùng nhau bảo vệ quyền lợi của con em chúng taCó thể bạn quan tâm Ban đại diện cha mẹ học sinh còn…

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao

Ngày 05/9/2018, đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC- BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT (gọi là Thông tư 02/2018) để quy định việc phối hợp thi hành một số…

Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và 04 điều cần biết

Có thể bạn quan tâm Thông Báo Tuyển Sinh Mầm Non Tư Thục Vinschool 2022 – 2023 Mẫu học bạ theo Thông tư 22 Mẫu học bạ…

Tổng hợp biểu mẫu về thủ tục hải quan, giám sát hải quan theo TT 39

Có thể bạn quan tâm Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm…

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP: Đưa dân chủ vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Luật Sư Tuấn trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động…