Mẫu quyết định thành lập công ty

Ai là người ký quyết định thành lập công ty? Theo quy định của Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký thành lập doanh nghiệp và được sửa…