Hệ thống tài khoản – 821. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là một tài khoản quan trọng giúp doanh nghiệp phản ánh các khoản chi phí thuế…

Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Luật Sư Tuấn – Cùng nhau bảo vệ quyền lợi của con em chúng ta Giới thiệu Chào bạn đọc, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm…

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao

Ngày 05/9/2018, đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC- BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT (gọi là Thông tư 02/2018) để quy định việc phối hợp thi hành một số…

Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và 04 điều cần biết

Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và 04 điều cần biết (Hình từ Internet) 1. Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc là gì?…

Tổng hợp biểu mẫu về thủ tục hải quan, giám sát hải quan theo TT 39

Xin chào các bạn! Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các biểu mẫu về thủ tục hải quan và giám sát hải quan…

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP: Đưa dân chủ vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Luật Sư Tuấn trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động…

Hướng dẫn lập thẻ tài sản cố định theo Thông tư 200 và Thông tư 133 mới nhất

Lập thẻ tài sản cố định kế toán là một quy trình quan trọng và cần được thực hiện đúng theo quy định để tránh những sai…

Thông tư 07/2005/TT-BNV: Hướng dẫn chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức

Chào mừng bạn đến với bài viết hôm nay của chúng tôi. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Thông tư 07/2005/TT-BNV. Thông tư này ban…

Nhận xét học bạ các môn học Lớp 5 theo Thông tư 22

Nhận xét học bạ Lớp 5 theo Thông tư 22 cung cấp thông tin chi tiết về năng lực và phẩm chất của học sinh trong từng…

Quy định xử lý kỷ luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Chao mừng bạn đến với Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về quy định xử lý kỷ luật trong Quân đội…