Mẫu Phiếu Hẹn Trả Kết Quả Thủ Tục Hành Chính: Khám phá và thực hiện thủ tục một cách chính xác

Rate this post

Bạn đang cần thực hiện một thủ tục hành chính mà quy trình giải quyết kéo dài? Đừng lo lắng, phiếu hẹn trả kết quả thủ tục hành chính sẽ là văn bản quan trọng để đảm bảo quyền lợi của bạn trong quá trình này. Hãy cùng Luật Sư Tuấn khám phá và thực hiện thủ tục này một cách chính xác!

Mẫu phiếu hẹn trả kết quả thủ tục hành chính

Mục lục

I. Mẫu phiếu hẹn trả kết quả thủ tục hành chính là gì?

Mẫu phiếu hẹn trả kết quả thủ tục hành chính là một văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp để hẹn ngày, giờ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

II. Mẫu phiếu hẹn trả kết quả thủ tục hành chính

Mẫu phiếu hẹn trả kết quả thủ tục hành chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU HẸN TRẢ KẾT QUẢ
Số: [Số phiếu hẹn]
Ngày: [Ngày hẹn trả kết quả]
Tên cơ quan: [Tên cơ quan tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính]
Người nộp hồ sơ: [Họ và tên]
Số CMND/CCCD: [Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân]
Địa chỉ: [Địa chỉ thường trú/tạm trú]
Tên thủ tục hành chính: [Tên thủ tục hành chính]
Mã số hồ sơ: [Mã số hồ sơ]
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: [Ngày tiếp nhận hồ sơ]
Thời hạn giải quyết: [Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính]
Thời gian hẹn trả kết quả: [Ngày hẹn trả kết quả]
Giờ hẹn trả kết quả: [Giờ hẹn trả kết quả]
Tiếp nhận hồ sơ: [Ký, ghi rõ họ tên]
Người nộp hồ sơ: [Ký, ghi rõ họ tên]

III. Các bước điền mẫu phiếu hẹn trả kết quả thủ tục hành chính

Bước 1: Ghi đầy đủ thông tin cá nhân

Tại phần này, bạn cần ghi đầy đủ các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

 • Họ và tên
 • Ngày, tháng, năm sinh
 • Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân
 • Địa chỉ thường trú

Bước 2: Ghi thông tin về thủ tục hành chính

Tại phần này, bạn cần ghi thông tin về thủ tục hành chính mà mình thực hiện, bao gồm:

 • Tên thủ tục hành chính
 • Số hồ sơ
 • Ngày nhận hồ sơ

Bước 3: Ghi thông tin về thời gian hẹn trả kết quả

Tại phần này, bạn cần ghi thông tin về thời gian hẹn trả kết quả, bao gồm:

 • Ngày hẹn trả kết quả
 • Giờ hẹn trả kết quả

Bước 4: Ký và ghi rõ họ tên

Tại phần này, bạn cần ký và ghi rõ họ tên của mình.

IV. Nội dung mẫu phiếu hẹn trả kết quả thủ tục hành chính gồm những gì?

1. Quốc hiệu, tiêu ngữ

Tại phần này, cần ghi đầy đủ quốc hiệu, tiêu ngữ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Tên phiếu

Tại phần này, cần ghi rõ tên phiếu là “PHIẾU HẸN TRẢ KẾT QUẢ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH”.

3. Tên cơ quan hành chính

Tại phần này, cần ghi rõ tên cơ quan hành chính có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính.

4. Thông tin người nộp hồ sơ

Tại phần này, cần ghi đầy đủ họ và tên, ngày tháng năm sinh, số CMND/CCCD, địa chỉ của người nộp hồ sơ.

5. Thông tin hồ sơ

Tại phần này, cần ghi rõ tên thủ tục hành chính và số hồ sơ.

6. Thời gian hẹn trả kết quả

Tại phần này, cần ghi rõ thời gian hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

7. Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của người tiếp nhận hồ sơ

Tại phần này, người tiếp nhận hồ sơ cần ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ của mình.

8. Ký tên, ghi rõ họ tên, ngày tháng năm của người nhận phiếu hẹn

Tại phần này, người nhận phiếu hẹn cần ký tên, ghi rõ họ tên và ngày tháng năm nhận phiếu hẹn.

V. Quy trình nộp mẫu phiếu hẹn trả kết quả thủ tục hành chính

Quy trình nộp mẫu phiếu hẹn trả kết quả thủ tục hành chính

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Tổ chức, cá nhân cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết để giải quyết thủ tục hành chính, bao gồm:

 • Đơn đề nghị giải quyết thủ tục hành chính
 • Các giấy tờ chứng minh quyền lợi, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân
 • Các giấy tờ khác có liên quan

Bước 2: Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính hoặc nộp hồ sơ qua đường bưu điện.

Bước 3: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Bước 4: Nhận phiếu hẹn trả kết quả

Tổ chức, cá nhân nhận phiếu hẹn trả kết quả từ cán bộ tiếp nhận hồ sơ. Phiếu hẹn trả kết quả có giá trị chứng minh rằng cơ quan có thẩm quyền đã tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân và sẽ giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian theo quy định.

VI. Nơi nộp mẫu phiếu hẹn trả kết quả thủ tục hành chính ở đâu?

Người dân, tổ chức cần mang theo phiếu hẹn trả kết quả đến cơ quan có thẩm quyền để nhận kết quả thủ tục hành chính theo đúng thời gian hẹn.

Cụ thể, người dân, tổ chức có thể nộp mẫu phiếu hẹn trả kết quả thủ tục hành chính tại:

 • Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính của cơ quan có thẩm quyền.
 • Tại địa chỉ được ghi trên phiếu hẹn trả kết quả.

VII. Câu hỏi thường gặp

1. Nếu người nộp hồ sơ không đến nhận kết quả đúng thời gian hẹn thì sao?

Trả lời: Nếu người nộp hồ sơ không đến nhận kết quả đúng thời gian hẹn, thì người nộp hồ sơ cần liên hệ với cơ quan hành chính để được hướng dẫn thủ tục gia hạn thời gian hẹn.

2. Nếu người nộp hồ sơ không nhận được phiếu hẹn thì sao?

Trả lời: Nếu người nộp hồ sơ không nhận được phiếu hẹn, thì người nộp hồ sơ cần liên hệ với cơ quan hành chính để được cấp lại phiếu hẹn.

3. Mẫu phiếu hẹn trả kết quả thủ tục hành chính có thể được thay đổi hoặc bổ sung thêm nội dung gì?

Trả lời: Mẫu phiếu hẹn trả kết quả thủ tục hành chính có thể được thay đổi hoặc bổ sung thêm nội dung theo quy định của pháp luật hoặc theo hướng dẫn của cơ quan hành chính có thẩm quyền.

4. Mẫu phiếu hẹn trả kết quả thủ tục hành chính có thể được sử dụng trong trường hợp nào khác ngoài trường hợp hẹn trả kết quả thủ tục hành chính?

Trả lời: Mẫu phiếu hẹn trả kết quả thủ tục hành chính có thể được sử dụng trong các trường hợp khác ngoài trường hợp hẹn trả kết quả thủ tục hành chính, chẳng hạn như:

 • Hẹn trả kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo
 • Hẹn trả kết quả giải quyết tranh chấp hành chính
 • Hẹn trả kết quả giải quyết các vấn đề khác có liên quan đến hoạt động của cơ quan hành chính

Đến đây, bạn đã biết cách thực hiện một thủ tục hành chính một cách chính xác. Đừng quên chuẩn bị mẫu phiếu hẹn trả kết quả thủ tục hành chính theo hướng dẫn trên và giữ kỷ cương tại cơ quan có thẩm quyền. Luật Sư Tuấn sẽ luôn bên cạnh bạn trong quá trình này. Luật Sư Tuấn

Related Posts

Xe 50cc loại nào đi xa nhất? Đi được bao nhiêu km?

Xe máy 50cc có thể đi được bao nhiêu km? Đây là câu hỏi của rất nhiều người đang hoặc có ý định mua xe 50cc. Hôm…

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA: Bảo vệ sức khỏe công nhân trong điều kiện lao động không thuận lợi

Những yếu tố có hại trong lao động là những yếu tố của điều kiện lao động không thuận lợi, vượt quá giới hạn của tiêu chuẩn…

Làm sai báo cáo tài chính có bị phạt và có phải nộp lại hay không?

Lập báo cáo tài chính là một công việc tốn nhiều thời gian để thực hiện các nghiệp vụ kế toán. Vì khối lượng dữ liệu lớn…

Nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế

Có thể bạn quan tâm 2 Kích thước sân Cầu lông tiêu chuẩn đánh đơn và đánh đôi Mã ngành 1079: Sản xuất thực phẩm khác chưa…

Thí nghiệm CBR hiện trường: Đánh giá chất lượng nền đất và móng đường

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về thí nghiệm CBR hiện trường theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8821:2011. Phương pháp này giúp xác định chỉ…

Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa nhập khẩu bao gồm những gì?

Bạn có biết rằng hồ sơ hải quan đóng một vai trò quan trọng trong quá trình xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa? Hãy cùng tôi…