Mô hình thành phố thuộc tỉnh của một số quốc gia trên thế giới

Rate this post

Hệ thống đơn vị hành chính ở Trung Quốc được chia thành 4 cấp: tỉnh, khu tự trị; thành phố cấp phó tỉnh, châu tự trị; huyện, huyện tự trị, thành phố; hương, trấn.

Mô hình thành phố thuộc tỉnh tại một số quốc gia trên thế giới

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)

Trung Quốc là quốc gia láng giềng với Việt Nam, có diện tích 9,32 triệu km2, tổng dân số năm 2022 hơn 1,4 tỷ người. Hiện tại, Trung Quốc có 22 tỉnh, 5 khu tự trị, 4 thành phố trực thuộc trung ương và 2 khu hành chính đặc biệt. Hệ thống đơn vị hành chính ở Trung Quốc được chia thành 4 cấp: tỉnh, khu tự trị; thành phố cấp phó tỉnh, châu tự trị; huyện, huyện tự trị, thành phố; hương, trấn.

  • Hội đồng: Cấu trúc tổ chức chính quyền thành phố phó tỉnh và thuộc tỉnh đều có cùng kiểu kết cấu theo chiều ngang. Các thành viên của Hội đồng được bầu cử qua hình thức gián tiếp và có nhiệm kỳ 5 năm. Lãnh đạo Hội đồng là Ủy ban thường vụ.

  • Thị trưởng: Ở thành phố cấp phó tỉnh và thuộc tỉnh, Thị trưởng và Phó Thị trưởng được bầu ra từ Hội đồng. Các thành phố này chỉ đạo các nhiệm vụ về kinh tế, văn hóa, hành chính trong phạm vi địa giới hành chính và mọi vấn đề hành chính khác có liên quan trong thẩm quyền quản lý.

Theo Luật bầu cử Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và Đại hội đại biểu nhân dân địa phương các cấp của Trung Quốc, Nhân đại địa phương ở cấp tương ứng bầu và có quyền bãi nhiệm Thống đốc và Phó Thống đốc, Thị trưởng và Phó Thị trưởng, Trưởng và Phó Quận trưởng, Quận trưởng và Phó Trưởng khu trực thuộc trung ương, Trưởng và Phó Trưởng khu phố, Thị trấn trưởng, Phó Thị trấn.

Nhật Bản

Nhật Bản có 47 tỉnh, hoạt động theo nguyên tắc chính quyền địa phương tự quản. Địa phương ở Nhật Bản đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động hành chính để trực tiếp phục vụ người dân và được công nhận là thực thể độc lập, hoạt động theo nguyên tắc tự trị. Hệ thống chính quyền đô thị ở Nhật Bản là hệ thống 2 cấp: cấp tỉnh và cấp thành phố thuộc tỉnh.

  • Hội đồng: Là cơ quan quyết định các chính sách của chính quyền địa phương, xem xét, duyệt ngân sách và các sắc lệnh của địa phương.

  • Thị trưởng: Thị trưởng có trách nhiệm chỉ đạo các hoạt động hành chính tại cấp của mình bằng hình thức các cơ quan hành chính thuộc và trực thuộc trong hệ thống Ủy ban nhân dân.

Cộng hòa Liên bang Đức

Theo Luật Cơ bản 1949, hệ thống chính quyền liên bang của Cộng hòa Liên bang Đức gồm cấp nhà nước liên bang và cấp tiểu bang. Chính quyền địa phương không phải là một cấp bổ sung vào hệ thống chung với liên bang mà là một cấp thuộc vào chính quyền riêng của tiểu bang. Các tiểu bang có thẩm quyền ban hành các bộ luật riêng để phù hợp với đặc thù của từng địa phương.

  • Hội đồng: Cấu trúc tổ chức hội đồng tại Đức tương đồng ở nhiều cấp hành chính. Thành viên của hội đồng được bầu ra với nhiệm kỳ từ 5 đến 8 năm và có những quyền hạn riêng.

  • Thị trưởng: Vai trò và quy định chính xác của Thị trưởng tại Đức phụ thuộc vào quy định của từng tiểu bang. Thị trưởng chỉ đạo nhánh hành chính và có quyền thực hiện một số quyết định mang tính chất thời sự.

Một số gợi mở đối với Việt Nam

  1. Xây dựng chính sách nhằm trao quyền nhiều hơn cho địa phương để địa phương chủ động phân quyền và nguồn lực. Việc này cần nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm từ Trung Quốc và Cộng hòa Liên bang Đức, nhưng đồng thời cần tránh tập trung quá nhiều cho đô thị hóa mà bỏ qua phát triển nông nghiệp, nông thôn.

  2. Thành lập nhóm các chuyên gia tư vấn về hoạch định không gian, hạ tầng đô thị, cơ cấu tổ chức của chính quyền đô thị. Đồng thời, xác định rõ nhiệm vụ và năng lực thực thi tương ứng để giao nhiệm vụ theo từng cấp chính quyền.

  3. Huy động nguồn lực con người và tài chính, nghiên cứu trao quyền nhiều hơn cho chính quyền địa phương để chủ động xây dựng chính sách thuế phù hợp với đặc thù riêng của từng địa phương.

  4. Thu hút sự tham gia của người dân bằng các giải pháp như động viên, khuyến khích người dân tham gia vào các hoạt động và chính sách tại địa phương. Sử dụng hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông để tạo dựng kênh liên hệ hai chiều giữa chính quyền và người dân.

Luật sư Tuấn luôn hỗ trợ và tư vấn về các vấn đề pháp lý tại Việt Nam. Luật Sư Tuấn

Related Posts

Xe 50cc loại nào đi xa nhất? Đi được bao nhiêu km?

Xe máy 50cc có thể đi được bao nhiêu km? Đây là câu hỏi của rất nhiều người đang hoặc có ý định mua xe 50cc. Hôm…

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA: Bảo vệ sức khỏe công nhân trong điều kiện lao động không thuận lợi

Những yếu tố có hại trong lao động là những yếu tố của điều kiện lao động không thuận lợi, vượt quá giới hạn của tiêu chuẩn…

Làm sai báo cáo tài chính có bị phạt và có phải nộp lại hay không?

Lập báo cáo tài chính là một công việc tốn nhiều thời gian để thực hiện các nghiệp vụ kế toán. Vì khối lượng dữ liệu lớn…

Nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế

Có thể bạn quan tâm 1 Học kỳ đại học bao nhiêu tháng? 1 năm bao nhiêu học kỳ? Quy định về làm tròn số trên hóa…

Thí nghiệm CBR hiện trường: Đánh giá chất lượng nền đất và móng đường

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về thí nghiệm CBR hiện trường theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8821:2011. Phương pháp này giúp xác định chỉ…

Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa nhập khẩu bao gồm những gì?

Bạn có biết rằng hồ sơ hải quan đóng một vai trò quan trọng trong quá trình xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa? Hãy cùng tôi…