Phân biệt khái niệm doanh nghiệp và công ty

Rate this post

Trong thực tế kinh doanh, người ta thường nhầm lẫn giữa hai thuật ngữ “doanh nghiệp” và “công ty”. Dưới đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sự khác biệt giữa hai khái niệm này.

Doanh nghiệp

Theo Luật doanh nghiệp năm 2020, doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh. Doanh nghiệp có thể là doanh nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp Việt Nam.

Cụ thể, doanh nghiệp nhà nước là các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều 88 của Luật này. Trong khi đó, doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và có trụ sở chính tại Việt Nam.

Theo Luật doanh nghiệp năm 2020, có tổng cộng 5 hình thức doanh nghiệp, bao gồm:

  1. Công ty trách nhiệm hữu hạn
  2. Công ty cổ phần
  3. Công ty hợp danh
  4. Doanh nghiệp tư nhân
  5. Hộ kinh doanh

Công ty

Theo Luật doanh nghiệp năm 2020, công ty bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh. Cụ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn có thể là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Luật công ty năm 1990 định nghĩa công ty là doanh nghiệp trong đó các thành viên cùng góp vốn, cùng chia nhau lợi nhuận, cùng chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi phần vốn của mình góp vào công ty.

Công ty là sự liên kết của hai hay nhiều cá nhân hoặc pháp nhân bằng một sự kiện pháp lý, nhằm tiến hành hoạt động để đạt được một mục tiêu chung. Để thành lập một công ty, người ta thường sử dụng hợp đồng hoặc quy chế hoạt động, điều lệ hoạt động của công ty.

Công ty hoạt động với mục đích chung mà các thành viên đề ra khi thành lập công ty. Có thể phân loại các công ty thành công ty kinh doanh, tức là công ty hoạt động vì mục đích tìm kiếm lợi nhuận và công ty không kinh doanh, tức là công ty hoạt động vì các mục đích khác, ngoài lợi nhuận.

Như vậy, khái niệm doanh nghiệp và công ty không hoàn toàn giống nhau. Doanh nghiệp là khái niệm rộng hơn của công ty, có thể hiểu rằng công ty chỉ là “tập con” của doanh nghiệp.

Để biết thêm thông tin chi tiết về doanh nghiệp và công ty, bạn có thể tìm hiểu thêm tại Luật Sư Tuấn, nơi chúng tôi cung cấp những thông tin hữu ích về lĩnh vực pháp lý.

Related Posts

Xe 50cc loại nào đi xa nhất? Đi được bao nhiêu km?

Xe máy 50cc có thể đi được bao nhiêu km? Đây là câu hỏi của rất nhiều người đang hoặc có ý định mua xe 50cc. Hôm…

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA: Bảo vệ sức khỏe công nhân trong điều kiện lao động không thuận lợi

Những yếu tố có hại trong lao động là những yếu tố của điều kiện lao động không thuận lợi, vượt quá giới hạn của tiêu chuẩn…

Làm sai báo cáo tài chính có bị phạt và có phải nộp lại hay không?

Lập báo cáo tài chính là một công việc tốn nhiều thời gian để thực hiện các nghiệp vụ kế toán. Vì khối lượng dữ liệu lớn…

Nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế

Có thể bạn quan tâm Cầm bằng lái xe hạng C: Có phải là một khoản tiền lớn không? Thời hạn nộp tờ khai thuế, báo cáo…

Thí nghiệm CBR hiện trường: Đánh giá chất lượng nền đất và móng đường

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về thí nghiệm CBR hiện trường theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8821:2011. Phương pháp này giúp xác định chỉ…

Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa nhập khẩu bao gồm những gì?

Bạn có biết rằng hồ sơ hải quan đóng một vai trò quan trọng trong quá trình xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa? Hãy cùng tôi…