Cập nhật lịch nộp các báo cáo Thuế năm 2019

Rate this post

Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam
Là một doanh nghiệp, việc chậm nộp thuế là một sai lầm phổ biến mà nhiều người có thể mắc phải. Điều này có thể do những nguyên nhân khách quan hoặc chủ quan dẫn đến sai phạm cho các doanh nghiệp. Trong số đó, không cập nhật chính xác lịch nộp các tờ khai báo cáo Thuế là một trong những lý do chính.

lịch nộp các báo cáo Thuế

Để tránh việc mất tiền nộp phạt không đáng cho các doanh nghiệp, chúng tôi xin được chia sẻ với bạn đọc lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2019 một cách đầy đủ và chính xác nhất.

Như bạn đã biết, bộ tờ khai thuế hàng năm bao gồm: Thuế môn bài, Thuế GTGT, Thuế TNDN, Thuế TNCN, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, Báo cáo tài chính, Tờ khai quyết toán thuế TNCN-TNDN,… Để có được thông tin lịch nộp các loại báo cáo thuế, chúng ta cần tham khảo các cơ sở pháp lý sau:

Tờ khai Thuế môn bài

Đối với Doanh nghiệp mới thành lập

 • Khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới bắt đầu hoạt động kinh doanh, thời hạn nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập nhưng chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp là trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh…

Đối với doanh nghiệp đang hoạt động

 • Nếu không có thay đổi về vốn điều lệ hoặc tăng, giảm chi nhánh thì doanh nghiệp chỉ phải nộp tờ khai lệ phí môn bài một lần khi bắt đầu kinh doanh và nộp tiền thuế hàng năm, chậm nhất là ngày 30/01 năm sau.
 • Nếu trong năm có sự thay đổi vốn điều lệ hoặc thay đổi số lượng chi nhánh thì doanh nghiệp phải nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày 31/12 trong năm thay đổi và nộp tiền thuế chậm nhất là ngày 30/01 năm sau.

Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình thực hiện nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.
 • Trường hợp người nộp lệ phí môn bài là cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới bắt đầu sản xuất, kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng có phát sinh nghĩa vụ khai thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Báo cáo sử dụng hoá đơn năm 2019

 • DN kê khai theo tháng: chậm nhất là ngày 20 của tháng sau
 • DN kê khai theo quý: chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý tiếp theo
 • DN kê khai theo năm: chậm nhất là ngày 30/01 năm sau
 • DN kê khai theo từng lần phát sinh: chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh.

Thời hạn hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Trường hợp doanh nghiệp chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.

Dưới đây là lịch nộp chi tiết:

 • Tháng: 21/01/2019 (do ngày 20/01 rơi vào Chủ nhật)

  • Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2018.
  • Tờ khai thuế TNCN tháng 12/2018 (nếu có).
  • Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có).
 • Tháng: 30/01/2019

  • Tờ khai thuế GTGT Quý IV/2018.
  • Tờ khai thuế TNCN Quý IV/2018 (nếu có).
  • Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV/2018 (nếu có).
  • Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn Quý IV/2018.
  • Nộp lệ phí môn bài năm 2019.
  • Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV/2018 (nếu có).
  • Nộp lệ phí môn bài năm 2018.
 • Tháng: 20/02/2019

  • Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2019.
  • Tờ khai thuế TNCN tháng 01/2019 (nếu có).
  • Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có).
 • Tháng: 20/03/2019

  • Tờ khai thuế GTGT tháng 02/2019.
  • Tờ khai thuế TNCN tháng 02/2019 (nếu có).
  • Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có).
 • Tháng: 01/04/2019 (do ngày 30/03/2019 rơi vào ngày Thứ Bảy)

  • Quyết toán thuế TNDN năm 2018.
  • Quyết toán thuế TNCN năm 2018.
  • Báo cáo tài chính năm 2018.
  • Quyết toán thuế TNDN năm 2018.
  • Quyết toán thuế TNCN năm 2018.
  • Báo cáo tài chính năm 2018.
 • Tháng: 22/04/2019 (do ngày 20/04/2019 rơi vào ngày Thứ Bảy)

  • Tờ khai thuế GTGT tháng 03/2019.
  • Tờ khai thuế TNCN tháng 03/2019 (nếu có).
  • Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có).
 • Tháng: 02/05/2019 (do ngày 30/04/2019 nghỉ Lễ)

  • Tờ khai thuế GTGT Quý I/2019.
  • Tờ khai thuế TNCN Quý I/2019 (nếu có).
  • Tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/2019 (nếu có).
  • Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn Quý I/2019.
  • Tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/2019 (nếu có).
 • Tháng: 20/05/2019

  • Tờ khai thuế GTGT tháng 04/2019.
  • Tờ khai thuế TNCN tháng 04/2019 (nếu có).
  • Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có).
 • Tháng: 20/06/2019

  • Tờ khai thuế GTGT tháng 05/2019.
  • Tờ khai thuế TNCN tháng 05/2019 (nếu có).
  • Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có).
 • Tháng: 22/07/2019 (do ngày 20/07/2019 rơi vào ngày Thứ 7)

  • Tờ khai thuế GTGT tháng 06/2019.
  • Tờ khai thuế TNCN tháng 06/2019 (nếu có).
  • Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có).
 • Tháng: 30/07/2019

  • Tờ khai thuế GTGT Quý II/2019.
  • Tờ khai thuế TNCN Quý II/2019 (nếu có).
  • Tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/2019 (nếu có).
  • Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn Quý II/2019.
  • Tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/2019 (nếu có).
 • Tháng: 20/08/2019

  • Tờ khai thuế GTGT tháng 07/2019 (nếu có).
  • Tờ khai thuế TNCN tháng 07/2019 (nếu có).
  • Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có).
 • Tháng: 20/09/2019

  • Tờ khai thuế GTGT tháng 08/2019 (nếu có).
  • Tờ khai thuế TNCN tháng 08/2019 (nếu có).
  • Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có).
 • Tháng: 21/10/2019 (do ngày 20/10/2019 rơi vào ngày Chủ Nhật)

  • Tờ khai thuế GTGT tháng 09/2019.
  • Tờ khai thuế TNCN tháng 09/2019 (nếu có).
  • Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có).
 • Tháng: 30/10/2019

  • Tờ khai thuế GTGT Quý III/2019.
  • Tờ khai thuế TNCN Quý III/2019 (nếu có).
  • Nộp tiền thuế TNDN tạm tính và thuế VAT Quý III/2019 (nếu có).
  • Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn Quý III/2019.
  • Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý III/2019.
 • Tháng: 20/11/2019

  • Tờ khai thuế GTGT tháng 10/2019.
  • Tờ khai thuế TNCN tháng 10/2019 (nếu có).
  • Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có).
 • Tháng: 20/12/2019

  • Tờ khai thuế GTGT tháng 11/2019.
  • Tờ khai thuế TNCN tháng 11/2019 (nếu có).
  • Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có).

Lưu ý:

 • Những doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng và chưa đủ 1 năm tài chính thì kê khai thuế GTGT và lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.
 • Thuế TNCN: nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý thì kê khai thuế TNCN theo quý. Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và trong tháng phát sinh thuế TNCN phải nộp lớn hơn 50 triệu thì kê khai theo tháng; nhỏ hơn 50 triệu thì kê khai theo quý.
 • Theo thông tư 151, thuế TNDN từ quý IV/2014 trở đi không cần nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính nữa, chỉ cần tự tính tiền thuế TNDN nếu có thì nộp.

Hàng năm, khi đến thời hạn nộp các loại báo cáo Thuế, việc số liệu, chứng từ bị sai sót, rối ren là điều không thể tránh khỏi. Nhiều kế toán phải làm việc trong tình trạng căng thẳng nặng. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã chọn việc ứng dụng phần mềm kế toán là một giải pháp vô cùng tối ưu, hỗ trợ việc quản lý số liệu, chứng từ hiệu quả; hạn chế tối đa những sai sót trong công việc.

Xem thêm:

Related Posts

Dịch vụ làm giấy phép xây dựng Nhà Cấp 4 – Chỉ 1.500.000đ

Có thể bạn quan tâm Quy trình Khử khuẩn – tiệt khuẩn dụng cụ: Bảo vệ sức khỏe cho mọi người Chi tiết về các ngành của…

Cảnh giác khi mua xe ô tô giá rẻ ‘mẹ bồng con’

Hai siêu xe biển số “song sinh” chạm mặt tại khu đô thị Times City gây xôn xao dư luận hồi tháng 4/2021. Ảnh: MXH.Có thể bạn…

Bằng B2 Tiếng Anh Có Thời Hạn Bao Lâu?

Bạn có biết bằng B2 tiếng Anh có thời hạn bao lâu không? Đó là một câu hỏi mà nhiều người quan tâm. Trong bài viết này,…

Hủy giấy phép kinh doanh hộ cá thể – Thủ tục và cách thực hiện

Bạn đã từng nghe đến việc hủy giấy phép kinh doanh hộ cá thể nhưng chưa biết cách thực hiện? Trong bài viết này, Luật Sư Tuấn…

Cầm cố tài sản không chính chủ, có bị phạt không?

Gần đây, việc cầm cố tài sản không chính chủ đang trở thành một vấn đề nổi bật. Nhưng liệu việc này có đúng luật và nếu…

Ngày 8 Tháng 10 Năm 2019 là Ngày bao nhiêu Âm Lịch?

Ngày 8 tháng 10 năm 2019 đã đến rồi đây. Bạn đã biết đó là ngày bao nhiêu âm lịch chưa? Hãy cùng tìm hiểu để hiểu…