Thông tư 176/2016/TT-BTC: Sửa đổi hướng dẫn xử phạt vi phạm về hóa đơn

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung đáng chú ý của Thông tư số 176/2016/TT-BTC, ban hành ngày 31/10/2016 bởi Bộ…

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân: Mọi điều bạn cần biết

Ảnh: Các trường hợp bắt buộc giải thể trong doanh nghiệp tư nhân. Hiện nay, rất nhiều nhà đầu tư quan tâm đến thủ tục giải thể…

Thông tư 29/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính: Điều chỉnh mức thu và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan

Bạn có biết rằng mỗi khi một tổ chức hoặc cá nhân trong nước hoặc nước ngoài đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan, họ…

Thông tư 01/2024/TT-BNV hướng dẫn Luật Thi đua khen thưởng 2022 và Nghị định 98/2023/NĐ-CP của Chính phủ

Thông tư 01/2024/TT-BNV ngày 24/2/2024 đã quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31-12-2023 của Chính phủ…

Cách viết mẫu phiếu thu chi theo thông tư 200: Hướng dẫn chi tiết

Trong hoạt động kinh doanh, việc nhập hoặc xuất quỹ đơn vị đều đòi hỏi việc lập phiếu thu và phiếu chi. Những phiếu thu và phiếu…

Hướng dẫn tài khoản 642 (chi phí quản lý kinh doanh) trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 2023

Thông tư 133/2016/TT-BTC đã hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm hướng dẫn tài khoản 642 (chi phí quản lý…

Nhà Đầu Tư Thông Minh

Nhà Đầu Tư Thông Minh là cuốn sách quan trọng nhất mà bạn sẽ bao giờ đọc về cách thức đạt được những mục tiêu tài chính…

Thông tư 46/2016/TT-BYT: Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày

Trong lĩnh vực y tế, việc nhận biết và chữa trị các bệnh mạn tính là một thách thức đối với các chuyên gia y tế. Để…

Trường hợp mua hàng hóa được lập bảng kê 01/TNDN

Một số lưu ý khi lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn Bảng kê hàng hóa/dịch vụ mua vào không quá…

Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP: Tổ chức và thủ tục bào chữa pháp nhân thương mại phạm tội

Chào mừng bạn đến với Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP, văn bản quan trọng về…