Hướng dẫn cách ghi nợ có trong kế toán doanh nghiệp

Rate this post

Chắc hẳn bạn đã từng nghe đến khái niệm “ghi nợ” trong kế toán doanh nghiệp. Nhưng liệu bạn đã hiểu rõ về cách ghi nợ này? Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nguyên tắc ghi nợ và quy trình định khoản kế toán để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách ghi nợ có trong kế toán doanh nghiệp.

Hướng dẫn cách ghi nợ có trong kế toán doanh nghiệp

1. Nguyên tắc ghi nợ có trong kế toán

Có 9 loại tài khoản kế toán và mỗi loại tài khoản có những quy tắc ghi nợ khác nhau. Dưới đây là những nguyên tắc ghi nợ cụ thể cho từng loại tài khoản:

Tài khoản loại 1; 2 (Tài sản)

 • Phát sinh Tăng: Ghi bên Nợ.
 • Phát sinh Giảm: Ghi bên Có.
 • Số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ nằm bên Nợ.

Tài khoản loại 3; 4 (Nguồn vốn)

 • Phát sinh Tăng: Ghi bên Có.
 • Phát sinh Giảm: Ghi bên Nợ.
 • Số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ nằm bên Có.

Tài khoản loại 5; 7 (Doanh thu và thu nhập khác)

 • Phát sinh Tăng doanh thu và thu nhập khác: Ghi bên Có.
 • Phát sinh Giảm doanh thu: Ghi bên Nợ.
 • Cuối tháng kết chuyển vào tài khoản loại 9 để xác định kết quả lãi hoặc lỗ.
 • 2 loại tài khoản này không có số dư.

Tài khoản loại 6;8 (Chi phí)

 • Phát sinh Tăng chi phí: Ghi bên Nợ.
 • Phát sinh Giảm: Ghi bên Có.
 • Cuối tháng kết chuyển vào tài khoản loại 9 để xác định kết quả lãi hoặc lỗ.
 • 2 loại tài khoản này không có số dư.

KẾT LUẬN

Các tài khoản mang tính chất tài sản gồm: 1,2,6,8:

 • Phát sinh Tăng: Ghi bên Nợ.
 • Phát sinh Giảm: Ghi bên Có.

Các tài khoản mang tính chất nguồn vốn: 3,4,5,7:

 • Phát sinh Tăng: Ghi bên Có.
 • Phát sinh Giảm: Ghi bên Nợ.

Ví dụ: Doanh nghiệp phát sinh nghiệp vụ mua hàng và thanh toán bằng tiền mặt:

 • Mua hàng => Tăng hàng hóa lên, ghi bên Nợ.
 • Thanh toán bằng tiền mặt => Giảm tiền mặt, ghi bên Có.

Hạch toán khi thanh toán tiền mua hàng:

 • Nợ TK 156 – Hàng hóa.
 • Có TK 111 – Tiền mặt.

2. Nguyên tắc định khoản kế toán

Một phần quan trọng khi nắm được cách ghi nợ có trong kế toán là nguyên tắc định khoản kế toán. Dưới đây là những nguyên tắc định khoản kế toán:

 • Xác định tài khoản ghi Nợ trước, ghi Có sau.
 • Trong cùng một định khoản, tổng giá trị bên Nợ phải bằng tổng giá trị bên Có.
 • Một định khoản phức tạp có thể tách thành nhiều định khoản đơn. Tuy nhiên, không được gộp nhiều định khoản đơn thành định khoản phức tạp vì sẽ khó cho công tác kiểm tra.
 • Có thể tách định khoản phức tạp thành những khoản đơn.

Luật Sư Tuấn<<<

3. Các bước định khoản kế toán

Bước 1: Xác định đối tượng kế toán

 • Cần xác định nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh và đối tượng kế toán liên quan.

Bước 2: Xác định tài khoản kế toán liên quan

 • Xác định chế độ kế toán đang áp dụng và tài khoản dùng cho đối tượng kế toán.

Bước 3: Xác định hướng tăng, giảm của các tài khoản

 • Xác định loại tài khoản và sự biến động của từng tài khoản.

Bước 4: Định khoản, ghi nợ có

 • Xác định tài khoản ghi Nợ và tài khoản ghi Có.
 • Ghi giá trị tương ứng.

Tài liệu: Các bước kiểm tra hạch toán trước khi lên BCTC

4. Phần mềm kế toán Kaike hỗ trợ định khoản kế toán

Với những thông tin trên, Kaike hy vọng bạn đã nắm được cách ghi nợ có trong kế toán. Sử dụng phần mềm kế toán Kaike giúp giảm gánh nặng và tiết kiệm thời gian cho kế toán viên, đặc biệt với công việc định khoản với những tính năng đặc biệt sau:

 • Hệ thống đầy đủ các tài khoản kế toán cần có.
 • Thường xuyên cập nhật trạng thái các số dư của các tài khoản.
 • Tự động ghi nhận các nghiệp vụ, tự động kết chuyển lãi lỗ. Chỉ cần chọn nghiệp vụ phát sinh, phần mềm sẽ tự động ghi Nợ Có trên chứng từ.
 • Lên các báo cáo liên quan với các dữ liệu kế toán trong kỳ.

Các bài viết liên quan:

Related Posts

Xe 50cc loại nào đi xa nhất? Đi được bao nhiêu km?

Xe máy 50cc có thể đi được bao nhiêu km? Đây là câu hỏi của rất nhiều người đang hoặc có ý định mua xe 50cc. Hôm…

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA: Bảo vệ sức khỏe công nhân trong điều kiện lao động không thuận lợi

Những yếu tố có hại trong lao động là những yếu tố của điều kiện lao động không thuận lợi, vượt quá giới hạn của tiêu chuẩn…

Làm sai báo cáo tài chính có bị phạt và có phải nộp lại hay không?

Lập báo cáo tài chính là một công việc tốn nhiều thời gian để thực hiện các nghiệp vụ kế toán. Vì khối lượng dữ liệu lớn…

Nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế

Có thể bạn quan tâm 7 Yếu Tố Cơ Bản của Nghệ Thuật Tạo Hình Mỹ Thuật – Tạo Hình AD, BC – Tìm hiểu viết tắt…

Thí nghiệm CBR hiện trường: Đánh giá chất lượng nền đất và móng đường

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về thí nghiệm CBR hiện trường theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8821:2011. Phương pháp này giúp xác định chỉ…

Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa nhập khẩu bao gồm những gì?

Bạn có biết rằng hồ sơ hải quan đóng một vai trò quan trọng trong quá trình xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa? Hãy cùng tôi…