Luật Sư Tuấn: Nghị định mới về chuyển nhượng hợp đồng mua bán bất động sản

Rate this post

TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Ngày 06/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết việc thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản. Nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/3/2022. Điều quan trọng nhất của Nghị định này là quy định về trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai và chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn.

Trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở trong tương lai

Trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở trong tương lai sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở. Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch và an toàn cho việc giao dịch bất động sản.

Trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở trong tương lai và chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn

Đối với trường hợp chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở trong tương lai và chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn, cần tuân thủ các quy định sau đây:

  • Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hợp đồng sẽ lập văn bản chuyển nhượng theo mẫu quy định.
  • Văn bản chuyển nhượng hợp đồng phải được lập thành 06 bản, trong đó có 02 bản do chủ đầu tư dự án lưu, 01 bản nộp cho cơ quan thuế, 01 bản nộp cho cơ quan nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, 01 bản bên chuyển nhượng hợp đồng lưu và 01 bản bên nhận chuyển nhượng hợp đồng lưu. Trường hợp cần công chứng văn bản chuyển nhượng hợp đồng, cần có thêm 01 bản để lưu tại tổ chức hành nghề công chứng.
  • Trường hợp bên chuyển nhượng hợp đồng là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, việc công chứng chuyển nhượng không bắt buộc, trừ khi các bên có yêu cầu.
  • Một trong các bên sau khi nhận được các giấy tờ cần thiết, sẽ nộp hồ sơ đề nghị tổ chức hành nghề công chứng thực hiện việc chứng nhận văn bản chuyển nhượng hợp đồng.

Thủ tục sau khi công chứng

Sau khi công chứng (trừ trường hợp không yêu cầu công chứng), các bên chuyển nhượng hợp đồng có trách nhiệm nộp thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Sau khi thực hiện việc công chứng, một trong các bên sẽ nộp hồ sơ đề nghị chủ đầu tư xác nhận việc chuyển nhượng hợp đồng, bao gồm: 06 bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng kèm theo bản chính hợp đồng; trường hợp chuyển nhượng một hoặc một số nhà, công trình xây dựng trong tổng số nhà, công trình xây dựng đã thuê mua theo hợp đồng thì phải nộp bản chính hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng có thể hiện nhà, công trình xây dựng chuyển nhượng đã ký với chủ đầu tư; giấy tờ chứng minh đã nộp thuế hoặc được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Xác nhận và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được các giấy tờ theo quy định, chủ đầu tư dự án bất động sản có trách nhiệm xem xét, xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng và không được thu bất kỳ khoản kinh phí nào. Sau khi xác nhận, chủ đầu tư giữ lại 02 bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng và trả lại cho bên nộp giấy tờ 04 văn bản chuyển nhượng hợp đồng kèm theo các giấy tờ đã nhận.

Kể từ ngày văn bản chuyển nhượng hợp đồng được chủ đầu tư xác nhận, bên nhận chuyển nhượng hợp đồng được tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ của bên thuê mua với chủ đầu tư theo hợp đồng đã ký và văn bản chuyển nhượng hợp đồng.

Đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nhận chuyển nhượng hợp đồng, cần gửi văn bản thông báo về việc nhận chuyển nhượng hợp đồng đến cơ quan quản lý nhà ở của Trung ương trong thời hạn tối đa 05 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc nhận chuyển nhượng. Thông báo này bao gồm tên, địa chỉ dự án bất động sản, tên doanh nghiệp chuyển nhượng hợp đồng, số lượng hợp đồng, số lượng nhà ở, công trình xây dựng theo hợp đồng chuyển nhượng.

Điều khoản mới trong Nghị định số 02/2022/NĐ-CP về chuyển nhượng hợp đồng mua bán bất động sản sẽ giúp quá trình giao dịch diễn ra thuận lợi và minh bạch hơn. Quy định cụ thể về trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng sẽ giúp các bên có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ một cách chính xác và đảm bảo quyền lợi của mình.

Luật Sư Tuấn

Related Posts

Xe 50cc loại nào đi xa nhất? Đi được bao nhiêu km?

Xe máy 50cc có thể đi được bao nhiêu km? Đây là câu hỏi của rất nhiều người đang hoặc có ý định mua xe 50cc. Hôm…

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA: Bảo vệ sức khỏe công nhân trong điều kiện lao động không thuận lợi

Những yếu tố có hại trong lao động là những yếu tố của điều kiện lao động không thuận lợi, vượt quá giới hạn của tiêu chuẩn…

Làm sai báo cáo tài chính có bị phạt và có phải nộp lại hay không?

Lập báo cáo tài chính là một công việc tốn nhiều thời gian để thực hiện các nghiệp vụ kế toán. Vì khối lượng dữ liệu lớn…

Nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế

Có thể bạn quan tâm Một người có thể là người đại diện theo pháp luật của nhiều công ty không? Bằng B2 Tiếng Anh Có Thời…

Thí nghiệm CBR hiện trường: Đánh giá chất lượng nền đất và móng đường

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về thí nghiệm CBR hiện trường theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8821:2011. Phương pháp này giúp xác định chỉ…

Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa nhập khẩu bao gồm những gì?

Bạn có biết rằng hồ sơ hải quan đóng một vai trò quan trọng trong quá trình xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa? Hãy cùng tôi…