NG là gì? Tìm hiểu về ý nghĩa của NG trong sản xuất

Rate this post

Bạn đã bao giờ tự hỏi về thuật ngữ “hàng NG” trong lĩnh vực sản xuất là gì chưa? Mặc dù không phổ biến, nhưng NG là một thuật ngữ được sử dụng thường xuyên trong sản xuất. Vậy NG là từ viết tắt của gì? Nó có ý nghĩa gì trong ngành sản xuất và quy trình xử lý hàng NG như thế nào?

1. Hàng NG là gì?

Trong tiếng Anh, từ viết tắt “NG” thường được sử dụng để ám chỉ “no good” và “not good”. Mặc dù cả hai cụm từ này có hình thức tương đồng, nhưng ý nghĩa của chúng khác nhau. “No good” thể hiện sự vô ích, không có giá trị của một sự vật hoặc hiện tượng được nhắc đến, trong khi “not good” có ý nghĩa là một điều gì đó không đạt chất lượng, không đáp ứng yêu cầu.

Vì vậy, khi gặp cụm từ NG, chúng ta nên hiểu theo nghĩa của cụm từ nào? Thực tế, việc sử dụng NG thường ám chỉ cả hai ý nghĩa, và tùy vào từng tình huống cụ thể mà nó sẽ được hiểu theo nghĩa nào hơn.

2. Ý nghĩa của NG trong sản xuất

Trong quá trình sản xuất hàng hóa, khi nhắc đến thuật ngữ NG hoặc hàng NG, chúng ta hiểu rằng đó là những sản phẩm không đạt chất lượng, bị lỗi hoặc có vấn đề và bị yêu cầu thu hồi hoặc trả lại. Thuật ngữ này thường được sử dụng trên các thiết bị kiểm định chất lượng cho sản phẩm trước khi được lưu kho hoặc phân phối.

Dưới đây là một ví dụ cụ thể về cụm từ NG trong sản xuất. Các thiết bị cảm biến sẽ cho biết chất lượng của sản phẩm đạt yêu cầu (màn hình thiết bị hiển thị OK) hay không đạt yêu cầu (màn hình thiết bị hiển thị NG), từ đó giúp doanh nghiệp phân loại, phân phối hoặc xử lý, loại bỏ sản phẩm không đạt chất lượng.

Ngoài ra, ở một số doanh nghiệp, “defects” hay “defective products” cũng được sử dụng tương đương với thuật ngữ NG. Sự khác biệt ở đây chủ yếu nằm ở công đoạn khi kiểm định hàng hóa. Các thiết bị kiểm định chất lượng hàng hóa thường biểu thị kết quả hàng không đạt chất lượng bằng NG, và những sản phẩm đó sẽ được chuyển đến khu vực riêng dành cho hàng lỗi và thường được đánh dấu là “defective” hoặc “defective products”.

3. Quy trình xử lý hàng NG trong sản xuất

Hầu hết các doanh nghiệp thường có quy trình riêng để xử lý hiệu quả các sản phẩm NG. Quy trình xử lý hàng lỗi trong sản xuất của từng nhà sản xuất có thể khác nhau. Nhưng nhìn chung, hoạt động này thường được vận hành dựa trên ba nguyên lý:

 • Không tạo ra hoặc không gây phát sinh hàng NG.
 • Không đưa hoặc không để lưu xuất hàng NG tới công đoạn tiếp theo.
 • Trong trường hợp để phát sinh hàng NG, cần phát hiện và xử lý tại chỗ.

Thông thường, một quy trình xử lý hàng lỗi trong sản xuất được quản lý theo tám bước dưới đây:

 1. Bước 1: Đánh giá mức độ lỗi của hàng NG.
 2. Bước 2: Phân loại sản phẩm NG.
 3. Bước 3: Biểu thị sản phẩm lỗi và cách ly.
 4. Bước 4: Báo cáo cho các bộ phận liên quan trong doanh nghiệp.
 5. Bước 5: Quyết định phương pháp xử lý hàng lỗi NG.
 6. Bước 6: Thực hiện xử lý hàng NG.
 7. Bước 7: Truy tìm nguyên nhân dẫn đến hàng NG.
 8. Bước 8: Thực hiện phương án kaizen và phòng chống lỗi sai Poka Yoke.

Bước 1: Đánh giá mức độ lỗi của hàng NG là việc đánh giá mức độ hàng lỗi của hàng NG khác nhau tùy thuộc vào các ngành và lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, đối với hầu hết các ngành, hàng lỗi được chia thành ba loại chính: lỗi nhỏ, lỗi lớn và lỗi nghiêm trọng. Để đánh giá chất lượng sản phẩm, các nhà sản xuất thường sử dụng Bảng giới hạn chấp nhận chất lượng (AQL) như một tiêu chuẩn để xác định mức độ lỗi cho phép trong sản phẩm.

 • Lỗi nhỏ: Thường là các vấn đề không đáng kể đến chức năng và hình thức của vật phẩm. Hàng NG thuộc mức độ này hiếm khi bị khách hàng trả lại do lỗi nhỏ của sản phẩm thường rất khó nhận thấy hoặc nhận thấy nhưng ở trong mức độ chấp nhận được. Với những lỗi này, nhà sản xuất có thể áp dụng mức dung sai cao nhất (AQL) cho các lỗi nhỏ được tìm thấy trong số lượng mẫu kiểm tra.

 • Lỗi lớn: Là những khuyết điểm nghiêm trọng hơn nhiều so với lỗi nhỏ và có thể gây ảnh hưởng xấu đến hình thức, chức năng của sản phẩm. Những lỗi này thường dễ dàng nhận thấy và khách hàng có thể khiếu nại, trả lại hàng hoặc yêu cầu bồi thường và đổi hàng mới. Để đánh giá và kiểm định, mức dung sai (AQL) cho loại lỗi này thường thấp hơn so với lỗi nhỏ.

 • Lỗi nghiêm trọng: Đây là mức độ nghiêm trọng nhất của hàng NG. Lỗi nghiêm trọng gây thiệt hại nặng nề đến hình thức, chức năng của sản phẩm, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và thậm chí, gây hại cho người sử dụng sản phẩm. Do vậy, nếu không may sản phẩm được phân phối ra thị trường, doanh nghiệp có thể đứng trước nguy cơ bị kiện, thu hồi và bị tẩy chay sản phẩm.

Bước 2: Phân loại sản phẩm NG là việc phân loại hàng NG dựa trên kết quả đánh giá mức độ lỗi của sản phẩm. Thông thường, để phân loại hàng NG của họ, các nhà sản xuất sẽ sử dụng một danh sách các khiếm khuyết trong sản phẩm kèm theo mức độ lỗi cho phép tương ứng. Sau đó, những người quản lý kiểm soát chất lượng có thể sử dụng phiếu kiểm tra (Check Sheet) – một trong bảy công cụ kiểm soát chất lượng để thực hiện việc phân loại sản phẩm NG.

Việc phân loại sản phẩm NG giúp doanh nghiệp sản xuất không chỉ kiểm soát được chất lượng nguyên vật liệu từ các nhà cung cấp của họ, mà còn đảm bảo hoạt động kiểm tra chất lượng hàng hóa được thực hiện hiệu quả, giảm thiểu rủi ro hàng lỗi đến tay khách hàng.

Bước 3: Biểu thị sản phẩm lỗi và cách ly là việc đánh dấu các sản phẩm khác nhau dựa trên kết quả phân loại ở bước trước. Các sản phẩm NG được xếp cùng một nhóm có chung thuộc tính lỗi. Đồng thời, doanh nghiệp cũng xác định công đoạn và bộ phận tương ứng có liên quan đến từng nhóm hàng NG.

Bước 4: Báo cáo cho các bộ phận liên quan trong doanh nghiệp là việc chuyển các sản phẩm NG theo nhóm đến các bộ phận liên quan, kèm theo thông tin về mức độ lỗi của sản phẩm. Tại đây, các bộ phận liên quan tiến hành phân tích sản phẩm lỗi để có biện pháp xử lý phù hợp.

Bước 5: Quyết định phương pháp xử lý hàng lỗi NG là quyết định của bộ phận phụ trách. Bộ phận này thường đưa ra ba quyết định chính để xử lý hàng lỗi:

 • Đối với sản phẩm có thể sửa tay: Trực tiếp sửa chữa tại chỗ để đảm bảo yêu cầu chất lượng.

 • Đối với sản phẩm được đặc cách sử dụng: Thường đây là những vật phẩm lỗi ở mức độ nhỏ, dù không đạt chất lượng yêu cầu nhưng nhìn chung không gây ảnh hưởng đến chức năng của sản phẩm cuối nên được đặc cách để tiếp tục sử dụng.

 • Đối với sản phẩm lỗi có thể sửa quy cách: Các sản phẩm này mắc khiếm khuyết ở mức độ chấp nhận được và được cân nhắc thành sản phẩm đạt yêu cầu hoặc được chuyển sang sử dụng cho một số sản phẩm đặc biệt.

 • Đối với sản phẩm lỗi (thuộc mức độ lỗi lớn): Được doanh nghiệp tiêu hủy.

Nếu phải sửa chữa sản phẩm lỗi, doanh nghiệp cần lưu ý một số nội dung sau:

 • Tuân thủ theo chỉ thị của người quản lý khi sửa chữa sản phẩm lỗi.
 • Cần xây dựng bảng hướng dẫn chi tiết trình tự các bước sửa chữa trước khi thực hiện.
 • Những sửa chữa liên quan đến kích thước cần có sự đồng ý của nhân viên kiểm tra và người đứng đầu bộ phận kiểm tra.
 • Sau khi sửa xong, phải kiểm tra sản phẩm đầu tiên.

Bước 6: Thực hiện xử lý hàng NG là việc doanh nghiệp sửa chữa hoặc tiêu hủy hàng NG sau khi nhóm sản phẩm được xác định và biểu thị.

Bước 7: Truy tìm nguyên nhân dẫn đến hàng NG là việc tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ của các lỗi sản phẩm. Điều này giúp doanh nghiệp đánh giá lại quy trình sản xuất của mình, tối ưu chi phí sản xuất không cần thiết và đưa ra các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa lỗi trong tương lai.

Bước 8: Thực hiện phương án kaizen và phòng chống lỗi sai Poka Yoke là việc áp dụng hệ thống phòng chống sai lỗi Poka Yoke để loại bỏ các khuyết tật của sản phẩm bằng cách ngăn ngừa, sửa chữa hoặc cảnh báo kịp thời khi chúng xảy ra. Cải tiến liên tục (Kaizen) cũng góp phần nâng cao chất lượng, giảm lãng phí trong sản xuất, từ đó giảm thiểu lỗi sai và hàng NG thông qua những cải tiến nhỏ nhưng có tính thường xuyên và liên tục.

Việc kết hợp hai phương án này giúp doanh nghiệp phát hiện các sai lỗi trong sản xuất hàng hóa, chủ động giảm thiểu rủi ro sản xuất hàng lỗi, đồng thời có những phương án tối ưu để xử lý hàng lỗi hiệu quả.

Đối với các doanh nghiệp, phát hiện hàng lỗi trong sản xuất là điều không tránh khỏi. Hiểu về hàng NG là gì và nắm được quy trình xử lý chúng giúp doanh nghiệp xác định được nguyên nhân và phương án giải quyết kịp thời và loại bỏ lãng phí.

Nguồn ảnh: IPC247, Luật Sư Tuấn, IPC247, IPC247

Note: Bài viết được tham khảo từ “IPC247” và chỉnh sửa phù hợp với định dạng Markdown.

Related Posts

Dịch vụ làm giấy phép xây dựng Nhà Cấp 4 – Chỉ 1.500.000đ

Có thể bạn quan tâm Phân loại và phối hợp các nhóm thuốc kháng sinh trong thú y Hệ thống cấp nước cho bơm chữa cháy –…

Cảnh giác khi mua xe ô tô giá rẻ ‘mẹ bồng con’

Hai siêu xe biển số “song sinh” chạm mặt tại khu đô thị Times City gây xôn xao dư luận hồi tháng 4/2021. Ảnh: MXH.Có thể bạn…

Bằng B2 Tiếng Anh Có Thời Hạn Bao Lâu?

Bạn có biết bằng B2 tiếng Anh có thời hạn bao lâu không? Đó là một câu hỏi mà nhiều người quan tâm. Trong bài viết này,…

Hủy giấy phép kinh doanh hộ cá thể – Thủ tục và cách thực hiện

Bạn đã từng nghe đến việc hủy giấy phép kinh doanh hộ cá thể nhưng chưa biết cách thực hiện? Trong bài viết này, Luật Sư Tuấn…

Cầm cố tài sản không chính chủ, có bị phạt không?

Gần đây, việc cầm cố tài sản không chính chủ đang trở thành một vấn đề nổi bật. Nhưng liệu việc này có đúng luật và nếu…

Ngày 8 Tháng 10 Năm 2019 là Ngày bao nhiêu Âm Lịch?

Ngày 8 tháng 10 năm 2019 đã đến rồi đây. Bạn đã biết đó là ngày bao nhiêu âm lịch chưa? Hãy cùng tìm hiểu để hiểu…