Chuyên trang văn bản pháp luật kế toán kiểm toán

Rate this post

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

Có một ngành nghề quan trọng và không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp, đó là kiểm toán. Qua quy trình kiểm toán, chúng ta có thể đảm bảo rằng các hoạt động tài chính và kế toán của một doanh nghiệp được thực hiện theo quy định và đáng tin cậy. Với mục tiêu này, hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam đã được đề ra và áp dụng rộng rãi.

Chuẩn mực kiểm toán số 520: Thủ tục phân tích

Chuẩn mực kiểm toán số 520 là một phần trong hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Nó cung cấp quy định và hướng dẫn cho kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán về việc sử dụng thủ tục phân tích trong quá trình kiểm toán. Thứ tự được ban hành vào ngày 06 tháng 12 năm 2012 bởi Bộ Tài chính.

Quy định chung

Chuẩn mực kiểm toán số 520 áp dụng cho kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán trong việc sử dụng thủ tục phân tích như thử nghiệm cơ bản. Nó cũng quy định và hướng dẫn về việc sử dụng thủ tục phân tích vào giai đoạn gần kết thúc cuộc kiểm toán để giúp kiểm toán viên hình thành kết luận tổng thể về báo cáo tài chính.

Phạm vi áp dụng

Chuẩn mực này quy định trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán trong việc sử dụng thủ tục phân tích. Nó cũng đề cập đến các rủi ro và thủ tục kiểm toán liên quan đến việc sử dụng thủ tục phân tích.

Nội dung chuẩn mực

Yêu cầu

Khi thiết kế và thực hiện các thủ tục phân tích cơ bản, kiểm toán viên cần xác định sự phù hợp của các thủ tục phân tích cụ thể đối với các cơ sở dẫn liệu. Đồng thời, kiểm toán viên cần đánh giá độ tin cậy của dữ liệu sử dụng để dự tính, đánh giá tính chính xác của dự tính, và xác định giá trị chênh lệch có thể chấp nhận được giữa số liệu đã ghi nhận và số liệu dự tính.

Các thủ tục phân tích hỗ trợ khi hình thành kết luận tổng thể

Kiểm toán viên cần thiết kế và thực hiện các thủ tục phân tích vào giai đoạn gần kết thúc cuộc kiểm toán để hình thành kết luận tổng thể về báo cáo tài chính. Các kết quả từ các thủ tục phân tích này sẽ chứng thực các kết luận đã hình thành trong quá trình kiểm toán và giúp kiểm toán viên xác định rủi ro có sai sót trọng yếu chưa được phát hiện trước đó.

Điều tra kết quả của các thủ tục phân tích

Nếu các thủ tục phân tích giúp kiểm toán viên phát hiện các biến động hoặc các mối quan hệ không nhất quán với các thông tin liên quan khác, kiểm toán viên cần điều tra các khác biệt này để thu thập bằng chứng kiểm toán thích hợp. Điều tra có thể bao gồm phỏng vấn Ban Giám đốc và thực hiện các thủ tục kiểm toán khác khi cần thiết.

Hướng dẫn áp dụng

Khi áp dụng chuẩn mực này, kiểm toán viên cần tham khảo chuẩn mực kiểm toán số 200. Đồng thời, cần lưu ý các giải thích thuật ngữ được đưa ra trong chuẩn mực để hiểu rõ hơn về các khái niệm và quy định.

Related Posts

VẤN ĐỀ TAN CHẢY TRONG KEM VÀ CÁCH GIÚP KEM LÂU TAN

Khi nghe đến kem, chúng ta thường nghĩ đến hương vị ngon lành và trải nghiệm thưởng thức thật tuyệt vời. Tuy nhiên, điều không thể tránh…

Chi phí chung trong xây dựng gồm những gì?

Chi phí chung trong xây dựng là một khái niệm quan trọng trong việc định tính và ước lượng chi phí cho các công trình xây dựng….

Cách nhập quốc tịch Mỹ: Điều kiện, quy trình và chi phí

Quốc tịch Mỹ là mục tiêu của nhiều người Việt Nam sau khi định cư Mỹ và đã sở hữu thẻ xanh quyền lực. Bài viết dưới…

Phương pháp xác định độ ẩm của thực phẩm

Bạn đã bao giờ tự hỏi làm cách nào để xác định độ ẩm của thực phẩm một cách chính xác để bảo quản sản phẩm trong…

Thời Gian Tòa Án Gọi Ra Tòa Khi Đã Nộp Đơn Ly Hôn Là Bao Lâu?

Trong quá trình tư vấn về thủ tục ly hôn, chúng tôi thường nhận được nhiều câu hỏi về thời gian giải quyết ly hôn tại tòa…

Các cụ dặn: “50 tuổi không xây nhà, 60 tuổi thì không trồng cây và 70 tuổi thì không may quần áo”

Trước kia, cuộc sống của người dân Việt Nam rất khó khăn. Hệ thống y tế chưa được phát triển, nhiều người thiếu thốn thức ăn và…