Hướng dẫn DN kết chuyển lỗ vào thu nhập tính thuế TNDN năm 2022

Rate this post

Chào mừng các bạn đến với bài viết hôm nay của chúng tôi! Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp những hướng dẫn chi tiết về cách DN (Doanh Nghiệp) có thể kết chuyển lỗ vào thu nhập tính thuế TNDN (Thuế Nhập Doanh Nghiệp) cho năm 2022. Bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về quy trình và các quy định pháp lý liên quan đến việc kết chuyển lỗ. Hãy cùng tìm hiểu!

1. Cách xác định lỗ

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 của Nghị định 218/2013/NĐ-CP, lỗ được xác định như sau:

“Điều 7. Xác định lỗ và chuyển lỗ

 1. Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm (-) về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang được xác định theo công thức quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định này.”

Công thức xác định thu nhập tính thuế theo Khoản 1 Điều 6 của Nghị định 218/2013/NĐ-CP như sau:

Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu - Chi phí được trừ) + Các khoản thu nhập khác

Dựa trên công thức trên, chúng ta có thể xác định xem doanh nghiệp có lỗ hay lãi trong kỳ tính thuế. Đơn giản như sau:

 • Nếu thu nhập tính thuế (để xác định lỗ) < 0: DN lỗ và không phải nộp tiền thuế TNDN trong kỳ tính thuế này.
 • Nếu thu nhập tính thuế (để xác định lỗ) > 0: DN lãi và phải nộp tiền thuế TNDN.

2. Hướng dẫn kết chuyển lỗ

Căn cứ vào Điều 7 của Nghị định 218/2013/NĐ-CP và Điều 9 của Thông tư 78/2014/TT-BTC, chúng ta có các quy định về kết chuyển lỗ như sau:

 • Chuyển lỗ giữa các quý: Doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính sẽ được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó. Khi quyết toán thuế TNDN, doanh nghiệp xác định số lỗ của cả năm và chuyển toàn bộ số lỗ đó vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp sau năm phát sinh lỗ, theo quy định đã nêu.

Ví dụ 1: Giả sử Doanh nghiệp A trong năm 2022 có các khoản lỗ và thu nhập phát sinh như sau:

 • Quý 1: lỗ 20 triệu.
 • Quý 2: lãi 10 triệu.
 • Quý 3: lãi 15 triệu.

Quý 1, Doanh nghiệp A ghi nhận lỗ 20 triệu, trong khi Quý 2 chỉ có lãi 10 triệu. Vì vậy, số lỗ của Quý 1 được kết chuyển sang Quý 2 là 10 triệu. Số lỗ còn lại của Quý 1 là 10 triệu sẽ tiếp tục được chuyển sang Quý 3. Vì Quý 3 có lãi 15 triệu, số tiền được tính là thu nhập tính thuế và chỉ còn lại 5 triệu để nộp thuế quý.

 • Chuyển lỗ giữa các năm: Sau khi quyết toán thuế và nếu doanh nghiệp có lỗ, số lỗ đó sẽ được kết chuyển vào thu nhập (trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, tính từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. Sau thời gian 5 năm, nếu số lỗ chưa được kết chuyển hết, số lỗ đó sẽ không được kết chuyển vào thu nhập của các năm tiếp theo.

 • Trong thời gian chuyển lỗ, nếu có phát sinh thêm số lỗ, số lỗ này (không bao gồm số lỗ từ kỳ trước chuyển sang) sẽ được kết chuyển liên tục không quá 5 năm, tính từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

 • Doanh nghiệp sẽ tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế của các quý trong năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm.

Ví dụ 2: Giả sử Doanh nghiệp B có các khoản lỗ và thu nhập phát sinh như sau:

 • Năm 2018: lỗ 10 tỷ.
 • Năm 2019: lỗ 1 tỷ.
 • Năm 2020: lãi 5 tỷ.

Doanh nghiệp B sẽ kết chuyển lỗ như sau:

 • Năm 2019: Vì doanh nghiệp lỗ, không thể kết chuyển lỗ từ năm 2018.
 • Năm 2020: Số lỗ từ năm 2018 được kết chuyển là 5 tỷ, số lỗ 5 tỷ còn lại từ năm 2018 và số lỗ 1 tỷ từ năm 2019 sẽ được kết chuyển vào những năm tiếp theo. Tuy nhiên, cần lưu ý:
  • Số lỗ còn lại từ năm 2018, nếu sau 2023 (5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ) vẫn chưa được kết chuyển hết, sẽ không được kết chuyển vào năm 2024.
  • Tương tự với lỗ năm 2019, chỉ được kết chuyển trong thời hạn tối đa 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ (năm 2024).

Đó là những quy định cơ bản về Hướng dẫn DN kết chuyển lỗ vào thu nhập tính thuế TNDN năm 2022. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào khác, vui lòng đặt câu hỏi tại đây.

Căn cứ pháp lý:

 • Nghị định 218/2013/NĐ-CP
 • Thông tư 78/2014/TT-BTC

Luật Sư Tuấn điểm qua những quy định về kết chuyển lỗ điều chỉnh thuế TNDN và thu nhập của DN. Để biết thêm thông tin chi tiết và tư vấn trực tiếp, bạn có thể truy cập Luật Sử Tuấn để được hỗ trợ.

Related Posts

VẤN ĐỀ TAN CHẢY TRONG KEM VÀ CÁCH GIÚP KEM LÂU TAN

Khi nghe đến kem, chúng ta thường nghĩ đến hương vị ngon lành và trải nghiệm thưởng thức thật tuyệt vời. Tuy nhiên, điều không thể tránh…

Chi phí chung trong xây dựng gồm những gì?

Chi phí chung trong xây dựng là một khái niệm quan trọng trong việc định tính và ước lượng chi phí cho các công trình xây dựng….

Cách nhập quốc tịch Mỹ: Điều kiện, quy trình và chi phí

Quốc tịch Mỹ là mục tiêu của nhiều người Việt Nam sau khi định cư Mỹ và đã sở hữu thẻ xanh quyền lực. Bài viết dưới…

Phương pháp xác định độ ẩm của thực phẩm

Bạn đã bao giờ tự hỏi làm cách nào để xác định độ ẩm của thực phẩm một cách chính xác để bảo quản sản phẩm trong…

Thời Gian Tòa Án Gọi Ra Tòa Khi Đã Nộp Đơn Ly Hôn Là Bao Lâu?

Trong quá trình tư vấn về thủ tục ly hôn, chúng tôi thường nhận được nhiều câu hỏi về thời gian giải quyết ly hôn tại tòa…

Các cụ dặn: “50 tuổi không xây nhà, 60 tuổi thì không trồng cây và 70 tuổi thì không may quần áo”

Trước kia, cuộc sống của người dân Việt Nam rất khó khăn. Hệ thống y tế chưa được phát triển, nhiều người thiếu thốn thức ăn và…