Công ty đối vốn – công ty đối nhân là gì?

Rate this post

Công ty đối vốn - công ty đối nhân là gì?

1. So sánh công ty đối vốn, công ty đối nhân

Khi nói về công ty đối vốn và công ty đối nhân, chúng ta cần xem xét hai tiêu chí so sánh sau:

Công ty đối nhân

Công ty đối nhân là loại hình công ty được thành lập dựa trên sự liên kết chặt chẽ bởi độ tin cậy về nhân thân của các thành viên tham gia; việc góp vốn chỉ là thứ yếu.

Đặc điểm của công ty đối nhân:

 • Không có sự tách bạch rõ ràng giữa tài sản của thành viên và của công ty.
 • Các thành viên sẽ phải liên đới chịu trách nhiệm vô hạn đối với khoản nợ của công ty.

Ưu điểm của công ty đối nhân:

 • Công ty được thành lập dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, uy tín của cá nhân; các thành viên chịu trách nhiệm vô hạn và liên đới nên dễ dàng tạo dựng hình ảnh công ty và tạo sự tin cậy với đối tác kinh doanh.
 • Công ty thường ít thành viên nên dễ điều hành và quản lý công ty.
 • Công ty dạng này có thể kết hợp được uy tín cá nhân của nhiều người (các thành viên công ty) để xây dựng được hình ảnh tốt đẹp cho công ty.
 • Các thành viên của công ty có trách nhiệm đối với khoản nợ của công ty dựa trên số vốn góp của mình nên rủi ro chịu thấp hơn.
 • Vì tài sản của công ty và của thành viên tách bạch nhau nên dễ chuyển nhượng vốn góp.

Nhược điểm của công ty đối nhân:

 • Không có sự tách bạch giữa tài sản của công ty và thành viên nên việc chuyển quyền sở hữu tài sản khó kiểm soát.
 • Thành viên chịu trách nhiệm vô hạn các khoản nợ của công ty nên rủi ro đối với thành viên rất cao.
 • Công ty thường đông thành viên; thường không có sự tin tưởng tuyệt đối với nhau nên gặp nhiều khó khăn trong điều hành và quản lý công ty hơn.
 • Do chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn nên dễ rủi ro cho khách hàng, độ tín nhiệm từ khách hàng cũng thấp hơn.

2. Phân loại loại hình doanh nghiệp theo đối vốn và đối nhân

Dựa vào các đặc điểm trên của công ty đối nhân và công ty đối vốn, có thể phân loại các loại hình doanh nghiệp vào nhóm đối nhân và đối vốn như sau:

2.1. Loại hình công ty đối vốn

Công ty cổ phần là loại hình công ty đối vốn tiêu biểu.

Công ty cổ phần là một hình thức công ty hoàn thiện cả về mặt vốn và tổ chức. Đặc trưng quan trọng nhất của công ty cổ phần có tính chất quyết định để phân biệt với công ty TNHH đó là cổ phần. Cổ phần là phần vốn điều lệ của công ty, mỗi cổ phần thể hiện một giá trị thực tế tính bằng tiền. Cổ phần chứng minh tư cách thành viên của cổ đông và được thể hiện dưới hình thức cổ phiếu. Thông thường có 2 loại cổ phần là cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi.

Công ty cổ phần là công ty đối vốn tiêu biểu bởi nó mang đặc điểm của một công ty đối vốn:

 • Tài sản của công ty tách bạch rõ ràng với tài sản của cổ đông.
 • Các cổ đông sẽ chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi cổ phần của mình đối với các nghĩa vụ của công ty.

Công ty TNHH 1 thành viên cũng là một hình thức công ty đối vốn.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Như vậy, công ty TNHH 1 thành viên có đủ đặc điểm của công ty đối vốn đó là:

 • Có sự tách bạch rõ ràng giữa tài sản của công ty và của chủ sở hữu.
 • Chủ sở hữu chịu trách nhiệm hữu hạn đối với khoản nợ của công ty.

Loại hình công ty đối vốn

2.2 Loại hình công ty đối nhân

Công ty hợp danh là hình thức công ty đối nhân tiêu biểu.

Công ty hợp danh là loại hình công ty trong đó phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn.

Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình (trách nhiệm vô hạn) về các nghĩa vụ của công ty còn thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty (trách nhiệm hữu hạn).

Việc thành lập công ty dựa trên cơ sở hợp đồng giữa các thành viên hợp danh. Công ty chỉ được thành lập khi có ít nhất 2 thành viên thỏa thuận với nhau cùng chịu trách nhiệm vô hạn, công ty hợp danh có thể có thành viên góp vốn hoặc không. Bởi vậy, Điều 179 Luật doanh nghiệp 2020 quy định tài sản của công ty hợp danh:

“Tài sản của công ty hợp danh bao gồm:

 1. Tài sản góp vốn của các thành viên đã được chuyển quyền sở hữu cho công ty;
 2. Tài sản tạo lập được mang tên công ty;
 3. Tài sản thu được từ hoạt động kinh doanh do thành viên hợp danh thực hiện nhân danh công ty và từ hoạt động kinh doanh của công ty do thành viên hợp danh nhân danh cá nhân thực hiện;
 4. Tài sản khác theo quy định của pháp luật.”

Theo đó, trong công ty hợp danh không có sự tách biệt rõ ràng giữa tài sản công ty và tài sản cá nhân. Sự chuyển dịch quyền sở hữu đối với khối tài sản chung sang tài sản riêng đơn giản và cũng rất khó kiểm soát.

Về tổ chức, công ty hợp danh có cơ cấu tổ chức rất đơn giản. Các thành viên có quyền thỏa thuận trong hợp đồng về việc tổ chức, điều hành, đại diện của công ty.

2.3. Loại hình kết hợp đối nhân và đối vốn

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là loại hình đặc biệt mang cả đặc điểm của công ty đối nhân và công ty đối vốn:

 • Các thành viên trong công ty chỉ chịu trách nhiệm trong hoạt động của công ty trong phạm vi vốn đã góp nên các thành viên sẽ chịu trách nhiệm hữu hạn với các khoản nợ của công ty tương ứng với phần vốn góp (đây là đặc điểm của công ty đối vốn).
 • Số lượng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên không nhiều (tối đa 50 thành viên) và các thành viên thường có quen biết, người thân nên thường tin cậy lẫn nhau (đây là đặc điểm của công ty đối nhân).

Trên đây là những đặc điểm của công ty đối nhân và công ty đối vốn cũng như giúp Quý khách phân biệt được loại hình công ty nào đối nhân, loại hình công ty nào đối vốn để có sự lựa chọn phù hợp với nhu cầu khi muốn thành lập doanh nghiệp.


Liên hệ với Luật Sư Tuấn để được tư vấn chi tiết về thành lập công ty và các vấn đề pháp lý khác.

Related Posts

VẤN ĐỀ TAN CHẢY TRONG KEM VÀ CÁCH GIÚP KEM LÂU TAN

Khi nghe đến kem, chúng ta thường nghĩ đến hương vị ngon lành và trải nghiệm thưởng thức thật tuyệt vời. Tuy nhiên, điều không thể tránh…

Chi phí chung trong xây dựng gồm những gì?

Chi phí chung trong xây dựng là một khái niệm quan trọng trong việc định tính và ước lượng chi phí cho các công trình xây dựng….

Cách nhập quốc tịch Mỹ: Điều kiện, quy trình và chi phí

Quốc tịch Mỹ là mục tiêu của nhiều người Việt Nam sau khi định cư Mỹ và đã sở hữu thẻ xanh quyền lực. Bài viết dưới…

Phương pháp xác định độ ẩm của thực phẩm

Bạn đã bao giờ tự hỏi làm cách nào để xác định độ ẩm của thực phẩm một cách chính xác để bảo quản sản phẩm trong…

Thời Gian Tòa Án Gọi Ra Tòa Khi Đã Nộp Đơn Ly Hôn Là Bao Lâu?

Trong quá trình tư vấn về thủ tục ly hôn, chúng tôi thường nhận được nhiều câu hỏi về thời gian giải quyết ly hôn tại tòa…

Các cụ dặn: “50 tuổi không xây nhà, 60 tuổi thì không trồng cây và 70 tuổi thì không may quần áo”

Trước kia, cuộc sống của người dân Việt Nam rất khó khăn. Hệ thống y tế chưa được phát triển, nhiều người thiếu thốn thức ăn và…