HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI MUA BÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Rate this post

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hợp đồng môi giới mua bán bất động sản, một phần quan trọng trong quá trình mua bán nhà đất. Đây là một bản hợp đồng giữa bên môi giới (bên A) và bên được môi giới (bên B), đảm bảo sự minh bạch và công bằng cho cả hai bên tham gia.

Đối tượng và nội dung môi giới

Trong hợp đồng này, bên B đồng ý giao cho bên A thực hiện dịch vụ môi giới bán/mua bất động sản mà bên B là chủ sở hữu. Bên A sẽ được mô tả về đặc điểm và giấy tờ pháp lý liên quan đến bất động sản được giao môi giới.

Phí môi giới

Bên B đồng ý thanh toán cho bên A một khoản phí môi giới, bao gồm thù lao và hoa hồng. Mức thù lao môi giới không phụ thuộc vào kết quả giao dịch mua/bán bất động sản, mà do các bên thỏa thuận trước đó. Hoa hồng môi giới được tính dựa trên tỷ lệ % giá trị hợp đồng mua/bán bất động sản hoặc chênh lệch giữa giá mua/bán và giá của bên B đưa ra, hoặc một số tiền cụ thể được thỏa thuận trong hợp đồng.

Thanh toán phí môi giới

Phí môi giới được thanh toán cho bên A theo thỏa thuận trong hợp đồng. Thời gian thanh toán và phương thức thanh toán được thỏa thuận giữa hai bên. Trong trường hợp khách hàng đã đặt cọc mà chịu mất cọc, bên B sẽ thanh toán cho bên A trong thời hạn được xác định.

Thời gian và điều kiện thực hiện môi giới

Hợp đồng này có thời gian thực hiện từ ngày x đến ngày y. Hai bên có thể thỏa thuận mở rộng thời gian và ký kết bằng một phụ lục hợp đồng.

Quyền và nghĩa vụ của các bên

Hợp đồng rõ ràng quy định quyền và nghĩa vụ của cả hai bên. Bên A có quyền yêu cầu bên B cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến bất động sản. Bên A có quyền nhận thù lao và hoa hồng môi giới theo thỏa thuận trong hợp đồng. Bên A cũng có quyền thuê tổ chức, cá nhân môi giới khác để thực hiện công việc môi giới.

Bên B không chịu bất kỳ chi phí nào khác ngoài phí dịch vụ môi giới nếu giao dịch thành công. Bên B có quyền nhận hoa hồng môi giới và được bên A thực hiện miễn phí các dịch vụ chuyển quyền sở hữu và trung gian thanh toán.

Giải quyết tranh chấp

Các bên cam kết cùng nhau thực hiện hợp đồng môi giới. Trong trường hợp có tranh chấp phát sinh, các bên sẽ trao đổi và giải quyết trong tinh thần hợp tác. Trường hợp không thỏa thuận được, vấn đề sẽ được đưa ra tòa án để phán quyết.

Hợp đồng môi giới này là tài liệu quan trọng và có giá trị pháp lý cao. Do đó, hai bên thực hiện hợp đồng này cần tuân thủ đúng các quy định và điều khoản được thỏa thuận.

Để biết thêm chi tiết về Luật Sư Tuấn và các dịch vụ pháp lý, vui lòng truy cập Luật Sư Tuấn.

Related Posts

Định mức xây dựng 588

Chào mừng các bạn đến với bài viết hàng đầu về định mức xây dựng 588! Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một chủ đề quan…

Mẫu hợp đồng tổ chức sự kiện đầy đủ, chính xác nhất

Không thể chắc chắn 100% sự kiện sẽ diễn ra tốt đẹp mà không phát sinh thêm bất cứ vấn đề nào. Do đó, trước khi bước…

Thuận tình ly hôn là gì? Thủ tục và mẫu đơn ly hôn thuận tình

Có thể bạn quan tâm Mẫu quyết định kỷ luật giáo viên: Tìm hiểu và áp dụng đúng cách Mẫu hợp đồng tổ chức sự kiện đầy…

Quy định về hợp đồng thử việc: Đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Quy định về hợp đồng thử việc là một trong những điều quan trọng để đảm bảo các quyền lợi của người lao động và thể hiện…

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

1. Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì? Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn, hoàn thuế thu nhập cá…

Chủ trương đầu tư – Quyết định quan trọng cho dự án

Chủ trương đầu tưCó thể bạn quan tâm Mẫu Hợp đồng góp vốn bằng tiền mới nhất MẪU QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ KỸ…