Tổng hợp mẫu hợp đồng thuê nhân sự ngoài mới nhất hiện nay

Rate this post

Hợp đồng thuê nhân sự ngoài là một loại hợp đồng mà một bên (thường là doanh nghiệp hoặc tổ chức) thuê một đối tác bên ngoài để cung cấp một dịch vụ cụ thể thay vì thuê nhân sự trực tiếp. Điều này giúp doanh nghiệp tập trung vào chuyên môn của mình và giảm bớt gánh nặng quản lý nhân sự. Trong bài viết sau đây, chúng tôi sẽ tổng hợp một số mẫu hợp đồng thuê nhân sự ngoài cho từng vị trí mới nhất hiện nay, đón đọc ngay!

Các nội dung cần có trong hợp đồng thuê nhân sự ngoài

Để tạo được một bản hợp đồng thuê nhân sự ngoài hợp pháp và cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết, người tạo hợp đồng cần lưu ý một số nội dung sau đây:

 • Thông tin liên hệ: Người lập hợp đồng cần ghi rõ thông tin liên lạc, địa chỉ cư trú, địa chỉ email của bên sử dụng lao động và người lao động.
 • Mô tả công việc: Xác định rõ chi tiết các đầu việc và khối lượng công việc cần người lao động thực hiện.
 • Thời gian và địa điểm làm việc: Xác định rõ thời gian làm việc (thời hạn hợp đồng có hiệu lực) và địa chỉ nhận việc cho người lao động.
 • Chi phí và phương thức thanh toán: Bên sử dụng lao động cần ghi rõ mức chi phí chi trả cho người lao động và phương thức thanh toán cố định, yêu cầu người lao động cung cấp theo thông tin nhận chi phí để đối chiếu.
 • Thỏa thuận về điều kiện bảo mật: Bên sử dụng lao động cần ghi rõ yêu cầu người lao động phải cam kết bảo mật các thông tin kinh doanh nội bộ, thông tin về sản phẩm và dịch vụ của bên sử dụng, đồng thời bên sử dụng cũng cần cam kết bảo mật thông tin của người lao động.
 • Thỏa thuận quy định chấm dứt hợp đồng: Bên sử dụng lao động cần ghi rõ các quy định về việc chấm dứt hợp đồng, các hành động được cho là vi phạm hợp đồng và mức phạt dành cho cả hai bên.
 • Điều kiện pháp lý: Bên sử dụng lao động cần liệt kê các điều khoản pháp lý liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai bên để xác nhận trong hợp đồng.
 • Ký tên: Người ký tên cần ghi rõ thân phận, đại diện cho bên sử dụng lao động hay người lao động, ký rõ họ tên trùng khớp với giấy CMND/CCCD.

Các yếu tố quan trọng khi tạo hợp đồng thuê nhân sự ngoài

Người tạo hợp đồng thuê nhân sự ngoài cần đảm bảo văn bản hợp đồng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cơ bản sau đây:

 • Văn bản hợp đồng cần chính xác và rõ ràng: Người làm hợp đồng cần trình bày ngôn từ ngắn gọn, súc tích, thông tin trong hợp đồng cần diễn đạt chính xác và rõ ý, không diễn đạt dài dòng, không sử dụng văn nói, ngôn ngữ phi hành chính,… để tránh sự hiểu lầm không đáng có.
 • Văn bản hợp đồng cần đồng nhất theo 1 mẫu, dễ dàng chỉnh sửa: Người tạo hợp đồng cần thống nhất 1 mẫu hợp đồng chung cho doanh nghiệp để tiết kiệm thời gian soạn hợp đồng, đồng thời cần chừa lại khoảng trống đủ chỗ để dễ dàng chỉnh sửa các nội dung công việc khác nhau cho mỗi vị trí.
 • Văn bản hợp đồng cần mạch lạc, cấu trúc cân đối: Người tạo hợp đồng cần trình bày văn bản sao cho cân đối hai bên, phân bố nội dung đồng đều, tránh việc phân bố nội dung lộn xộn gây rối mắt cho người đọc.
 • Tuân thủ Luật lao động và các quy định pháp lý liên quan: Hợp đồng cần tuân thủ theo đúng quy định pháp luật hiện hành mới nhất của chính phủ Việt Nam, trình bày đầy đủ thông tin về quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, cam kết quyền bảo vệ dữ liệu và quy định rõ các điều khoản pháp lý khác cho cả hai bên.

5 mẫu hợp đồng thuê nhân sự ngoài mới nhất hiện nay

Dưới đây là tổng hợp 5 mẫu hợp đồng thuê nhân sự ngoài mới nhất hiện nay mà bạn có thể tham khảo, áp dụng cho các vị trí phổ biến như nhân viên content marketing, nhân viên tuyển dụng, nhân viên kế toán, lập trình code web và nhân viên chăm sóc khách hàng.

Mẫu hợp đồng thuê nhân sự ngoài vị trí content marketing

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày…… tháng …… năm …

HỢP ĐỒNG THUÊ NGOÀI NHÂN SỰ

Số: ……………..

Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 24/11/2015;

Căn cứ nhu cầu và năng lực của hai bên,

Hợp đồng nhân sự thuê ngoài này (sau đây gọi là “Hợp đồng”) được xem là hợp đồng dịch vụ ký kết tại………………………………………….. và bởi các bên:

BÊN A: ………………………………………………………………..………………………………..

Đại diện:……………………………………………………… Chức vụ:……………………………..

Quốc tịch: …………………………………………………………….…………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………..

(Bên A là Bên sử dụng lao động)

BÊN B: ……………….………………………………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh: ……………..………………………………… Giới tính: …………………….

Quê quán: ………………………..…………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú:……………………….…………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………… Email: ………………………………………..

Số CMND:……………………………… Ngày cấp: ………………….. Nơi cấp:…………………..

Số tài khoản: ……………………………………………………………………………………………

Tại Ngân hàng: …………………………………………………………………………………………

(Bên B là Người lao động)

Sau khi thỏa thuận, hai bên nhất trí ký kết hợp đồng với các điều khoản như sau:

Điều 1: Công việc theo hợp đồng

 1. Loại hợp đồng: Hợp đồng nhân sự thuê ngoài.

 2. Thời hạn hợp đồng (1): ………………………………..……………………………………………

 3. Địa điểm làm việc (2): …………………….…………………..……………………………………..

 4. Chức vụ (nếu có): NHÂN VIÊN CONTENT MARKETING.

 5. Chi tiết công việc:

 • a) Xây dựng nội dung trên các kênh truyền thông của Bên A: Fanpage, Instagram và Website (Số lượng: 2 bài viết/ngày/kênh);
 • b) Quản trị các kênh truyền thông của Bên A: Fanpage, Instagram và Website;
 • c) Lập brief hình ảnh, phối hợp với team Design để thiết kế hình ảnh phù hợp với nội dung;
 • d) Phối hợp cùng team Marketing để xây dựng và quản lý các chiến dịch truyền thông;
 • e) Báo cáo tiến độ công việc hàng tuần, thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của người quản lý trực tiếp.

Điều 2: Thời giờ làm việc

 1. Thời gian làm việc (3):……………………………………………………………………………….

 2. Chế độ nghỉ ngơi (4):…………………………………………………………………………………

 3. Do tính chất công việc, nhu cầu kinh doanh hay nhu cầu của tổ chức/bộ phận, Công ty có thể cho áp dụng thời gian làm việc linh hoạt.

 4. Thiết bị và công cụ làm việc sẽ được cấp phát tùy theo nhu cầu của công việc.

Điều 3: Quyền lợi của B

 1. Thù lao (5): ……………………………………………………………..…………………………….

Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………….

 1. Khen thưởng: Nhân sự thuê ngoài được khuyến khích bằng vật chất và tinh thần khi có kết quả làm việc hiệu quả theo đánh giá của đơn vị.

 2. Bảo hộ làm việc (6): …………………………………………………………………..……………..

 3. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản/Tiền mặt.

 4. Ngày thanh toán (7): …………………………………………………………………………………

 5. Yêu cầu Bên A cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện để thực hiện công việc.

 6. Quyền thay đổi điều kiện thuê ngoài nhân sự vì lợi ích của Bên A mà không nhất thiết phải chờ ý kiến nếu việc chờ ý kiến gây thiệt hại cho Bên A, nhưng phải báo ngay cho Bên A;

 7. Yêu cầu Bên A thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

Điều 4: Nghĩa vụ của Bên B

 1. Thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và các thỏa thuận khác.

 2. Không giao cho người khác thực hiện thay công việc nếu không có sự đồng ý của Bên A.

 3. Bảo quản và giao lại cho Bên A tài liệu và phương tiện được giao sau khi hoàn thành công việc.

 4. Báo cho Bên A về việc thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không đảm bảo chất lượng để hoàn thành công việc;

 5. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong thời gian thực hiện công việc.

 6. Bồi thường thiệt hại cho Bên A nếu làm mất, hư hỏng tài liệu, phương tiện được giao hoặc tiết lộ bí mật thông tin.

 7. Đóng các khoản thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Quyền hạn của Bên A

 1. Yêu cầu Bên B thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và các thoả thuận khác.

 2. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu Bên B vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ.

 3. Được phép tạm giữ lương trong trường hợp Bên B chưa hoàn thành các công việc được giao hoặc chưa giao trả tài sản của công ty (thiết bị, công cụ làm việc, trang phục…) sau khi kết thúc công việc.

 4. Có quyền đòi bồi thường, khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi của mình nếu Bên B vi phạm pháp luật hay các điều khoản của hợp đồng này.

Điều 6: Nghĩa vụ của Bên A

 1. Cung cấp cho Bên B thông tin, tài liệu và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc.

 2. Đảm bảo khối lượng công việc cho Bên B theo Hợp đồng đã ký.

 3. Thanh toán tiền đầy đủ và đúng hạn cho Bên B.

Điều 7: Chấm dứt hợp đồng nhân sự thuê ngoài

 1. Các trường hợp chấm dứt
 • a) Hoàn thành công việc theo hợp đồng.
 • b) Một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng (8).
 1. Thời hạn báo trước
 • Ít nhất (9)…….. ngày làm việc.
 • Trong trường hợp vi phạm thời gian báo trước: Bên vi phạm phải bồi thường cho bên còn lại ít nhất (10) ……… theo hợp đồng này.

Điều 8: Điều khoản chung

 1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Bên A và Bên B có thể thỏa thuận lại nội dung của hợp đồng theo thực tế làm việc phù hợp với pháp luật.

 2. Trong trường hợp có bất kỳ điều khoản hoặc quy định nào của hợp đồng này bị vô hiệu hoặc không thể thực hiện theo quyết định, phán quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì các điều khoản và quy định còn lại của hợp đồng vẫn có giá trị hiệu lực đối với các bên.

 3. Những vấn đề không ghi trong hợp đồng này thì áp dụng theo quy định của pháp luật dân sự.

 4. Hợp đồng này được lập thành …… bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….. bản chịu trách nhiệm thực hiện./.

NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐẠI DIỆN BÊN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Mẫu hợp đồng thuê nhân sự ngoài vị trí tuyển dụng

Về cơ bản, hợp đồng thuê nhân sự ngoài vị trí tuyển dụng có cấu trúc tương tự mẫu trên, bạn chỉ cần thay đổi nội dung ở Mục 5 Điều 1 thành chi tiết công việc như sau:

 • a) Xác định nhu cầu tuyển dụng của Bên A, lập bản mô tả công việc theo thông tin Bên A cung cấp.
 • b) Tìm kiếm ứng viên phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của Bên A.
 • c) Đánh giá, sàng lọc và lưu trữ hồ sơ ứng viên.
 • d) Liên hệ ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn và phỏng vấn ứng viên (nếu Bên A có yêu cầu).
 • e) Thông báo, tiếp đón và hỗ trợ ứng viên nhận việc.
 • f) Lập báo cáo hiệu suất tuyển dụng định kỳ theo yêu cầu của Bên A.

Mẫu hợp đồng thuê nhân sự ngoài vị trí kế toán

Tương tự, bạn có thể thay đổi nội dung công việc của vị trí kế toán như sau:

 • a) Thu thập, kiểm tra và xử lý hồ sơ tài chính theo yêu cầu của Bên A.
 • b) Lưu trữ, quản lý và cung cấp hồ sơ tài chính cho Bên A và các bên liên quan.
 • c) Lập báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý, hàng năm theo yêu cầu của Bên A.

Mẫu hợp đồng thuê nhân sự ngoài vị trí lập trình code web

Tương tự, nội dung công việc của vị trí lập trình code web thuê ngoài là:

 • a) Lập trình web và nâng cấp web, bao gồm lập trình, sửa lỗi, kiểm tra, triển khai web theo yêu cầu của Bên A.
 • b) Sử dụng công cụ để phát triển các tính năng của website và ứng dụng trên điện thoại, desktop theo yêu cầu của Bên A.
 • c) Nghiên cứu các công nghệ, kỹ thuật mới để phát triển website cho Bên A.

Mẫu hợp đồng thuê nhân sự ngoài vị trí chăm sóc khách hàng

Như trên, nội dung công việc của vị trí chăm sóc khách hàng là:

 • a) Tiếp nhận và xử lý câu hỏi, khiếu nại của khách hàng.
 • b) Ghi nhận các vấn đề của khách hàng nằm ngoài khả năng xử lý và báo cáo cho các bên liên quan.
 • c) Trả lời tin nhắn/cuộc gọi, hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng giải quyết các vấn đề liên quan tới sản phẩm, dịch vụ của Bên A trước, trong và sau khi sử dụng.
 • d) Thu thập thông tin, nghiên cứu và lập báo cáo phân tích hành vi khách hàng theo yêu cầu của Bên A.

Như vậy, bài viết trên đã hướng dẫn bạn đọc cách để tạo lập một văn bản hợp đồng thuê nhân sự ngoài đúng chuẩn. Tùy theo đặc tính của từng công việc và nội quy của mỗi doanh nghiệp mà bạn có thể linh hoạt thay đổi nội dung trong các mẫu trên để phù hợp với vị trí cần tuyển.

Xem thêm: Phụ lục hợp đồng là gì? Trọn bộ mẫu phụ lục hợp đồng mới nhất

Related Posts

HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCó thể bạn quan tâm Mẫu hợp đồng đào tạo nghề tóc: Tạo nên sự chuyên nghiệp và tin cậy…

Hợp Đồng Dịch Vụ Tư Vấn

Cung cấp thông tin cần thiết trước khi tiến hành Hôm nay, ngày …. tháng … năm ….., tại địa chỉ …………………Có thể bạn quan tâm Quyết…

Mẫu quyết định tăng lương cho người lao động mới nhất [2023]

Có thể bạn quan tâm Hợp đồng khoán việc: Một bước tiến vững chắc trên con đường thành công Mẫu quyết định điều động nhân sự, điều…

Mẫu quyết định chỉ định thầu rút gọn

Việc ra quyết định chỉ định thầu rút gọn có căn cứ từ Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu Thầu. Điều 37 của văn bản…

Mẫu quyết định bổ nhiệm chủ tịch HĐQT

Bạn đang tìm kiếm thông tin về mẫu quyết định bổ nhiệm Chủ Tịch HĐQT? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về cách sử…

Quyết định về Nhãn hiệu trong Khoa Quản Trị Kinh Doanh

Có một câu hỏi mà những nhà sản xuất luôn phải đặt ra: Chúng ta nên quyết định ai sẽ là chủ sở hữu của nhãn hiệu…