HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Rate this post

Hôm nay, ta sẽ cùng tìm hiểu về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, một vấn đề quan trọng trong lĩnh vực bất động sản. Hợp đồng này quy định về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất giữa hai bên. Để hiểu rõ hơn về hợp đồng này, hãy theo dõi bài viết dưới đây.

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG

Trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, bên chuyển nhượng (Bên A) cam kết chuyển giao đất và tài sản gắn liền với đất cho bên nhận chuyển nhượng (Bên B) theo các điều khoản đã thỏa thuận.

GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được ghi trong Hợp đồng này. Bên B cam kết trả đủ số tiền, đúng thời hạn và phương thức đã thỏa thuận cho bên A. Việc thanh toán số tiền được thực hiện theo quy định của pháp luật.

VIỆC ĐĂNG KÝ TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT VÀ LỆ PHÍ

Việc đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền do bên A chịu trách nhiệm thực hiện. Lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất do bên A nộp.

GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất và tài sản gắn liền với đất cùng với giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên B. Bên B có nghĩa vụ thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất do bên chuyển nhượng chịu trách nhiệm nộp.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

Bên A cam kết chuyển giao đất, tài sản gắn liền với đất cho bên B đúng diện tích, hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu và tình trạng như đã thỏa thuận. Bên A được nhận tiền chuyển nhượng và có quyền yêu cầu bên B hoàn thành nghĩa vụ trả tiền đúng thời hạn. Nếu bên B chậm trả tiền, bên A có quyền gia hạn và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

Bên B cam kết trả đủ tiền chuyển nhượng đúng thời hạn và phương thức đã thỏa thuận. Bên B cũng có quyền yêu cầu bên A chuyển giao đất và tài sản gắn liền với đất đúng như đã thỏa thuận và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong trường hợp có tranh chấp, hai bên sẽ thương lượng giải quyết và tôn trọng quyền lợi của nhau. Nếu không giải quyết được, một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án giải quyết theo quy định của pháp luật.

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Cả bên A và bên B cam đoan rằng tất cả những thông tin đã ghi trong hợp đồng là đúng sự thật. Cả hai bên cũng cam đoan đã đọc và hiểu rõ các điều khoản của hợp đồng và cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong hợp đồng.

KẾT LUẬN

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là một phần quan trọng trong lĩnh vực bất động sản. Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cần tuân thủ các điều khoản đã được thỏa thuận giữa hai bên. Để biết thêm thông tin chi tiết về vấn đề này, vui lòng truy cập Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam.

Related Posts

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý: Hãy tìm hiểu mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý đầy đủ và chính xác

Như bạn đã biết, hợp đồng dịch vụ pháp lý là một yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của mỗi người…

10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X về Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị

Luật Sư Tuấn – Nhận thức được tầm quan trọng về việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân…

Mẫu hợp đồng môi giới thương mại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcCó thể bạn quan tâm Mẫu hợp đồng cho thuê xe đạp…

Mẫu quyết định đình chỉ vụ án dân sự

Bạn đã bao giờ tự hỏi về tác động của quyết định đình chỉ vụ án dân sự đối với quy trình pháp lý? Mẫu quyết định…

Mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế – Luật Sư Tuấn

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC MUA BÁN HÀNG HOÁ QUỐC TẾCó thể bạn quan tâm Luật Đất Đai 2024: Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích…

Mẫu Hợp Đồng Bảo Trì Camera: Đảm Bảo An Ninh Nhà Xưởng May Mặc

Hệ thống camera quan sát, sau một thời gian sử dụng hoặc hết thời gian bảo hành, cần được bảo trì, duy tu và sửa chữa các…