Mẫu hợp đồng tổ chức sự kiện đầy đủ và chính xác nhất năm 2023

Rate this post

Hợp đồng tổ chức sự kiện là một thỏa thuận quan trọng giữa hai bên nhằm đảm bảo rằng sự kiện được tổ chức một cách chuyên nghiệp và hoàn hảo. Với hợp đồng này, bạn có thể yên tâm rằng mọi chi tiết của sự kiện sẽ được quản lý một cách kỹ lưỡng và hiệu quả. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết bằng cách đọc bài viết dưới đây của Forevermark nhé!

Hợp đồng tổ chức sự kiện là gì?

Hợp đồng tổ chức sự kiện được định nghĩa là một loại hợp đồng dịch vụ theo Điều 513 của Bộ luật Dân sự 2015: “Hợp đồng dịch vụ là một thỏa thuận giữa các bên. Theo đó, bên cung ứng dịch vụ sẽ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ sẽ phải trả tiền cho bên cung ứng dịch vụ.”

Như vậy, hợp đồng tổ chức sự kiện hay hợp đồng thuê tổ chức sự kiện là một thỏa thuận giữa hai bên. Bên cung cấp dịch vụ sẽ thực hiện việc dàn xếp, tổ chức và setup các chương trình sự kiện theo kịch bản. Bên thụ hưởng dịch vụ sẽ đưa ra các thoả thuận về mục đích và giới hạn. Hợp đồng được ký kết để ràng buộc các trách nhiệm pháp lý và hậu quả phát sinh, đồng thời đảm bảo quá trình cung cấp dịch vụ được chuẩn xác và hiệu quả cao nhất.

Nội dung mẫu hợp đồng tổ chức sự kiện

Theo Điều 402 của Bộ Luật Dân sự, các bên có thể thỏa thuận về nội dung hợp đồng dân sự. Các bên có thể đưa ra các điều khoản và thỏa thuận về các nội dung liên quan đến hợp đồng tổ chức sự kiện như sau:

  • Thông tin cá nhân của các bên trong hợp đồng: Là một trong những nội dung quan trọng cần được ghi rõ trong hợp đồng. Thông tin thường bao gồm các thông tin cơ bản như họ và tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, địa chỉ thường trú và địa chỉ liên lạc. Tùy thuộc vào yêu cầu của các bên, có thể có thêm một số thông tin khác được yêu cầu.

  • Đối tượng hợp đồng: Là công việc được làm hoặc không được làm. Đối tượng của hợp đồng có thể là một công việc cụ thể được thực hiện hoặc không được thực hiện bởi một hoặc nhiều bên tham gia hợp đồng. Việc xác định rõ đối tượng của hợp đồng giúp các bên hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi của mình trong quá trình thực hiện hợp đồng.

  • Số lượng, chất lượng: Số lượng có thể bao gồm số lượng khách mời, số lượng nhân viên phục vụ, số lượng bàn ghế và các thiết bị khác. Chất lượng có thể bao gồm chất lượng dịch vụ, chất lượng thực phẩm và đồ uống, chất lượng âm thanh ánh sáng và các yếu tố khác liên quan đến sự kiện. Nội dung này cần được thỏa thuận và ghi rõ trong hợp đồng để đảm bảo sự thành công của sự kiện và tránh những tranh chấp phát sinh.

  • Giá, phương thức thanh toán: Giá cả bao gồm chi phí cho các dịch vụ và sản phẩm liên quan đến sự kiện. Phương thức thanh toán có thể bao gồm hình thức thanh toán, thời hạn thanh toán và các điều kiện liên quan đến việc thanh toán.

  • Thời gian, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng: Gồm thời gian bắt đầu và kết thúc sự kiện, thời hạn thanh toán và các thời hạn khác liên quan đến hợp đồng.

  • Quyền, nghĩa vụ các bên: Trong hợp đồng tổ chức sự kiện, các bên tham gia hợp đồng có những quyền và nghĩa vụ cụ thể, tùy vào yêu cầu và thỏa thuận giữa các bên mà có thể liệt kê chi tiết các quyền và nghĩa vụ giữa 2 bên ký kết.

  • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng: Là trách nhiệm cụ thể nếu một trong hai bên vi phạm điều khoản hợp đồng. Tùy vào thỏa thuận giữa hai bên mà trách nhiệm này sẽ được quy định cụ thể.

  • Phạm vi hợp đồng: Sẽ quy định những công việc được phép làm và không được phép làm trong quá trình tổ chức sự kiện.

  • Các nội dung theo thỏa thuận khác.

Lưu ý rằng nội dung hợp đồng được thỏa thuận giữa các bên, tuy nhiên các thỏa thuận phải tuân thủ các quy định của pháp luật và không được vi phạm các điều cấm của pháp luật.

Các mẫu hợp đồng tổ chức sự kiện phổ biến hiện nay

Mẫu hợp đồng tổ chức sự kiện chuẩn


# CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

————

## HỢP ĐỒNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN

*- Căn cứ Luật dân sự số 33/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005;*
*- Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005;*
*- Căn cứ vào nhu cầu và điều kiện của hai bên.*

Hôm nay, ngày …. tháng……năm ……, chúng tôi gồm:

**BÊN A (Bên sử dụng DV):**

- Địa chỉ :…………………………………………………………………………….
- Điện thoại :………………………………………………………………………..
- Mã số thuế:………………………………………………………………………..
- Đại diện :…………………………………………………………………………..
- Số tài khoản :……………………………………………………………………..
- Fax:……………………………………………………………………………………
- Chức vụ:…………………………………………………………………………….

**BÊN B (Bên cung ứng DV):**

- Địa chỉ :…………………………………………………………………………….
- Điện thoại :………………………………………………………………………..
- Mã số thuế:………………………………………………………………………..
- Đại diện :…………………………………………………………………………..
- Số tài khoản :……………………………………………………………………..
- Fax:……………………………………………………………………………………
- Chức vụ:…………………………………………………………………………….

Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất thỏa thuận ký kết hợp đồng tổ chức sự kiện với các điều khoản như sau:

**ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG**

Bên A đồng ý chọn Bên B nhận cung cấp dịch vụ theo các điều khoản sau:

- Địa điểm tổ chức:………………………………………………………………………..
- Thời gian tổ chức:………………………………………………………………………..
- Thi công lắp đặt ngày:…………………………………………………………………..

Các nội dung công việc thực hiện tại chương trình đã được Bên A đồng ý và phê duyệt tại bảng báo giá đính kèm

**ĐIỀU 2: GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN**

Tổng giá trị hợp đồng :

Giá đã bao gồm 10% VAT.

- Bên A tạm ứng trước cho Bên B 50% giá trị hợp đồng tương đương …….. sau khi ký kết hợp đồng và trước khi thi công trong vòng 5 ngày
- Bên A thanh toán cho bên B 50% giá trị còn lại tương đương ………… sau khi bên A nghiệm thu và bên B xuất hóa đơn VAT, cung cấp biên bản thanh lý hợp đồng tổ chức chương trình cho bên A.
- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản qua ngân hàng.

**ĐIỀU 3: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A**

- Bên A có trách nhiệm đưa ra ý tưởng và nội dung chương trình cho Bên B trước 2 ngày để Bên B chuẩn bị và tổ chức thực hiện.
- Quản lý và giám sát trong thời gian diễn ra chương trình, đảm bảo Bên B thực hiện đúng các nội dung trong hợp đồng.
- Bên A, trong khả năng của mình, sẽ hợp tác và tạo điều kiện cho Bên B triển khai các công việc thuộc phạm vi hợp đồng này một cách khẩn trương, thuận lợi và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Bên B trong việc tổ chức chương trình.
- Phối hợp với Bên B giải quyết các vấn đề

Related Posts

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý: Hãy tìm hiểu mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý đầy đủ và chính xác

Như bạn đã biết, hợp đồng dịch vụ pháp lý là một yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của mỗi người…

10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X về Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị

Luật Sư Tuấn – Nhận thức được tầm quan trọng về việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân…

Mẫu hợp đồng môi giới thương mại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcCó thể bạn quan tâm Phụ lục gia hạn hợp đồng kinh…

Mẫu quyết định đình chỉ vụ án dân sự

Bạn đã bao giờ tự hỏi về tác động của quyết định đình chỉ vụ án dân sự đối với quy trình pháp lý? Mẫu quyết định…

Mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế – Luật Sư Tuấn

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC MUA BÁN HÀNG HOÁ QUỐC TẾCó thể bạn quan tâm Hướng dẫn Biên soạn Quy trình chuyên môn và Quy trình chuyên môn…

Mẫu Hợp Đồng Bảo Trì Camera: Đảm Bảo An Ninh Nhà Xưởng May Mặc

Hệ thống camera quan sát, sau một thời gian sử dụng hoặc hết thời gian bảo hành, cần được bảo trì, duy tu và sửa chữa các…