MẪU QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG THANH TRA VIÊN HOẶC CÔNG CHỨC THANH TRA TIẾN HÀNH THANH TRA ĐỘC LẬP

Rate this post

Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam

Image

Chúng ta đều biết rằng sự quản lý và giám sát là yếu tố quan trọng trong mọi tổ chức và cơ quan. Để đảm bảo sự minh bạch và công bằng, việc phân công thanh tra viên hoặc công chức thanh tra là rất quan trọng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về một mẫu quyết định phân công thanh tra viên hoặc công chức thanh tra tiến hành thanh tra độc lập.

Phân công thanh tra viên hoặc công chức thanh tra tiến hành thanh tra độc lập

Trước tiên, hãy cùng xem qua quyết định phân công thanh tra viên hoặc công chức thanh tra tiến hành thanh tra độc lập theo mẫu số 1.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010.
 • Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành.
 • Nghị định số 57/2013/NĐ-CP ngày 31/05/2013 về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Giao thông vận tải.
 • Thông tư số …

Quyết định

Theo đề nghị của Ông (Bà)….,
Điều 1:

 1. Phân công Ông (Bà): ………, Chức danh: ……… số hiệu thẻ (Thanh tra viên hoặc thẻ Công chức thanh tra): ………, tiến hành thanh tra độc lập.
 2. Ông (Bà) ………, Chức danh ………, giúp việc cho Ông (Bà) ……… thực hiện nhiệm vụ thanh tra được giao.

Điều 2:
Phạm vi, nội dung, nhiệm vụ và thời gian thanh tra:

 1. Phạm vi thanh tra: …………………………………..
 2. Nội dung thanh tra: …………………………………..
 3. Nhiệm vụ thanh tra: …………………………………
 4. Thời gian tiến hành thanh tra: ………………………..

Điều 3:
Trong quá trình thanh tra, thanh tra viên hoặc công chức thanh tra có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Thông tư số …… và Nghị định số 07/2012/NĐ-CP.

Điều 4:
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, và đối tượng thanh tra (cơ quan, tổ chức, cá nhân) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

 • Như Điều 4;
 • ……..;
 • Lưu: …..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu có)

 • Ghi địa danh cấp tỉnh, nơi cơ quan có thẩm quyền ra quyết định.
 • Ghi chức danh của người có thẩm quyền ra Quyết định phân công.
 • Văn bản ủy quyền (trường hợp ủy quyền).
 • Người giúp việc có thể là 1 người hoặc nhiều người. Nếu nhiều người thì ghi đầy đủ họ và tên, chức danh của những người được giao nhiệm vụ giúp việc.
 • Tên người được phân công nhiệm vụ thanh tra.
 • Trường hợp ký thừa ủy quyền thì phải ghi chữ viết tắt “TUQ.” (thừa ủy quyền) vào trước chức vụ của người ủy quyền. Ví dụ:

Nếu Đội trưởng thuộc Thanh tra Sở ký:
TUQ. CHÁNH THANH TRA
ĐỘI TRƯỞNG

Nếu Trưởng phòng thuộc Cục ký:
TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG

Nguồn: Thông tư 02/2014/TT-BGTVT


Đừng quên duy trì sự minh bạch và công bằng trong hoạt động của tổ chức và cơ quan bạn. Sử dụng mẫu quyết định phân công thanh tra viên hoặc công chức thanh tra tiến hành thanh tra độc lập để đảm bảo sự hiệu quả và đáng tin cậy trong công việc của bạn. Hy vọng thông tin trong bài viết này sẽ hữu ích cho bạn.

Related Posts

Đồng sở hữu đất: Quy định và các mẫu xác nhận đồng sở hữu quyền sử dụng đất

Hiện nay, trong các giao dịch về đất đai có một số trường hợp bên mua chỉ nhận chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất của…

Đoạn Dịch Mẫu Hợp Đồng Ngoại Thương (Song Ngữ)

Nhưng Luật Sư Tuấn tôi cam kết rằng, bài viết này sẽ không chỉ là một bản dịch đơn thuần. Tôi sẽ mang đến cho bạn một…

Thời Cơ Cách Mạng: Chìa Khóa Cho Thành Công Triệt Để

Có thể bạn quan tâm Mẫu quyết định đình chỉ vụ án dân sự Mẫu hợp đồng thuê xe tải thông dụng nhất năm 2024 Sự Khác…

20 mẫu quyết định bổ nhiệm các vị trí nhân sự trong công ty mới nhất 2024

Chào mừng bạn đến với Luật Sư Tuấn! Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn 20 mẫu quyết định bổ nhiệm các vị…

Hồ sơ hoàn công công trình xây dựng: Hướng dẫn thực hiện

Hồ sơ hoàn công là một quy trình quan trọng sau khi hoàn thành dự án. Việc chuẩn bị hồ sơ hoàn công không phức tạp như…

Mẫu sổ sách kế toán theo quyết định 15: Tìm hiểu về danh mục sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp

Chào bạn! Bạn đang quan tâm đến mẫu sổ sách kế toán theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC? Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu…