Ngày đẹp làm nhà, xây nhà mới tháng 3 năm 2020 theo tuổi 12 con giáp

Rate this post

Làm nhà hoặc sửa nhà, chúng ta cần chọn ngày đẹp để thực hiện lễ cúng động thổ, nhằm mong nhận sự bảo trợ của thổ thần khi xây dựng hoặc sửa chữa ngôi nhà. Việc chọn ngày tốt, ngày đẹp để động thổ, đổ móng, đặt đá làm nhà, sửa nhà còn mang ý nghĩa may mắn, cầu mong công việc thuận lợi và cuộc sống sung túc, vui vẻ trong ngôi nhà mới, đồng thời tránh xa những rủi ro không may.

Dưới đây là danh sách các ngày tốt để xây nhà, sửa nhà trong tháng 3 năm 2020 theo từng tuổi của 12 con giáp:

1. Ngày xấu kỵ động thổ, xây nhà mới, sửa chữa nhà tháng 3/2020

Để chọn ngày tốt hoặc xấu để sửa nhà, xây nhà trong tháng 3/2020, hãy loại bỏ những ngày sau đây:

 • Ngày Thọ Tử (Sát Chủ)
 • Ngày Nguyệt Kỵ
 • Ngày Dương Công Kỵ
 • Ngày Tam Nương hàng tháng
 • Ngày Vãng Vong
 • Ngày Tứ Lập (Tứ Ly, Tứ Tuyệt)
 • Ngày Hắc đạo: Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Câu Trần, Thiên Lao và Thiên Hình.
 • Ngày có trực xấu: Trừ, Kiến, Khai, Thu, Định, Chấp, Phá, Nguy, Bế.

Danh sách các ngày xấu kỵ làm nhà, sửa nhà tháng 3/2020 bao gồm:

        Ngày dương   Ngày âm      Ngày
Thứ 2        2/3/2020  9/2/2020 - Giáp Thìn  Hắc đạo, trực Trừ
Thứ 3        3/3/2020  10/2/2020 - Ất Tỵ  Hắc đạo, trực Mãn
Thứ 6        6/3/2020  13/2/2020 - Mậu Thân   Hắc đạo, trực Chấp
Chủ nhật       8/3/2020  15/2/2020 - Canh Tuất  Hắc đạo, trực Nguy
Thứ 2        9/3/2020  16/2/2020 - Tân Hợi  Hắc đạo, trực Thành
Thứ 4        11/3/2020  18/2/2020 - Quý Sửu  Hắc đạo, trực Khai
Thứ 7        14/3/2020  21/2/2020 - Bính Thìn  Hắc đạo, trực Trừ
Chủ nhật       15/3/2020  22/2/2020 - Đinh Tỵ  Hắc đạo, trực Mãn
Thứ 4        18/3/2020  25/2/2020 - Canh Thân  Hắc đạo, trực Chấp
Thứ 6        20/3/2020  27/2/2020 - Nhâm Tuất  Hắc đạo, trực Nguy
Thứ 7        21/3/2020  28/2/2020 - Quý Hợi  Hắc đạo, trực Thành
Thứ 2        23/3/2020  30/2/2020 - Ất Sửu  Hắc đạo, trực Khai
Thứ 4        25/3/2020  2/3/2020 - Đinh Mão  Hắc đạo, trực Kiến
Thứ 7        28/3/2020  5/3/2020 - Canh Ngọ  Hắc đạo, trực Bình
Chủ nhật       29/3/2020  6/3/2020 - Tân Mùi  Hắc đạo, trực Định

2. Ngày đẹp động thổ làm nhà tháng 3 năm 2020

Để chọn ngày đẹp động thổ, làm nhà, sửa nhà trong tháng 3 năm 2020, hãy lựa chọn ngày hoàng đạo và ngày không phạm các ngày kiêng kỵ mà chúng tôi đã liệt kê ở trên. Dưới đây là danh sách các ngày đẹp động thổ làm nhà tháng 3 năm 2020:

        Ngày dương   Ngày âm      Ngày        Giờ hoàng đạo
Thứ 4        4/3/2020  11/2/2020 - Bính Ngọ  Hoàng Đạo, trực Bình  23h-1h, 7h-9h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
Thứ 2        16/3/2020  23/2/2020 - Mậu Ngọ  Hoàng Đạo, trực Bình  23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
Thứ 6        27/3/2020  4/3/2020 - Kỷ Tỵ  Hoàng Đạo, trực Mãn  23h-1h, 7h-9h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h

3. Chọn xem ngày làm nhà, sửa nhà tháng 3/2020 theo tuổi 12 con giáp

Để chọn ngày sửa nhà, xây nhà trong tháng 3 năm 2020, hãy loại bỏ các ngày khắc tuổi, phạm tứ hành xung, lục hại, tự hình. Dưới đây là danh sách ngày tốt xây nhà tháng 3 năm 2020 theo từng tuổi:

Xem ngày tốt xây nhà tháng 3 năm 2020 tuổi Tý

Chọn ngày đẹp động thổ làm nhà, sửa nhà tháng 3 năm 2020 cho người tuổi Canh Tý, Nhâm Tý, Giáp Tý, Bính Tý, Mậu Tý.

        Ngày dương   Ngày âm      Ngày        Giờ hoàng đạo
Thứ 6        27/3/2020  4/3/2020 - Kỷ Tỵ  Hoàng Đạo, trực Mãn  23h-1h, 7h-9h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h

Xem ngày tốt xây nhà tháng 3 năm 2020 tuổi Sửu

Chọn ngày làm nhà trong tháng 3 năm 2020 cho người tuổi Tân Sửu, Quý Sửu, Ất Sửu, Đinh Sửu, Kỷ Sửu.

        Ngày dương   Ngày âm      Ngày        Giờ hoàng đạo
Thứ 6        27/3/2020  4/3/2020 - Kỷ Tỵ  Hoàng Đạo, trực Mãn  23h-1h, 7h-9h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h

Xem ngày tốt xây nhà tháng 3 năm 2020 tuổi Dần

Chọn ngày đẹp động thổ làm nhà, sửa nhà tháng 3/2020 cho người tuổi Canh Dần, Nhâm Dần, Giáp Dần, Bính Dần, Mậu Dần.

        Ngày dương   Ngày âm      Ngày        Giờ hoàng đạo
Thứ 4        4/3/2020  11/2/2020 - Bính Ngọ  Hoàng Đạo, trực Bình  23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
Thứ 2        16/3/2020  23/2/2020 - Mậu Ngọ  Hoàng Đạo, trực Bình  23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h

Xem ngày tốt xây nhà tháng 3 năm 2020 tuổi Mão

Chọn ngày đặt đá trong tháng 3 năm 2020 cho người tuổi Tân Mão, Quý Mão, Ất Mão, Đinh Mão, Kỷ Mão.

        Ngày dương   Ngày âm      Ngày        Giờ hoàng đạo
Thứ 6        27/3/2020  4/3/2020 - Kỷ Tỵ  Hoàng Đạo, trực Mãn  23h-1h, 7h-9h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h

Xem ngày tốt xây nhà tháng 3 năm 2020 tuổi Thìn

Chọn ngày đẹp động thổ làm nhà, sửa nhà tháng 3-2020 cho người tuổi Canh Thìn, Nhâm Thìn, Giáp Thìn, Bính Thìn, Mậu Thìn.

        Ngày dương   Ngày âm      Ngày        Giờ hoàng đạo
Thứ 4        4/3/2020  11/2/2020 - Bính Ngọ  Hoàng Đạo, trực Bình  23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
Thứ 2        16/3/2020  23/2/2020 - Mậu Ngọ  Hoàng Đạo, trực Bình  23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
Thứ 6        27/3/2020  4/3/2020 - Kỷ Tỵ  Hoàng Đạo, trực Mãn  23h-1h, 7h-9h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h

Xem ngày tốt xây nhà tháng 3 năm 2020 tuổi Tỵ

Chọn ngày đẹp động thổ làm nhà, sửa nhà tháng 3-2020 cho người tuổi Tân Tỵ, Quý Tỵ, Ất Tỵ, Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ.

        Ngày dương   Ngày âm      Ngày        Giờ hoàng đạo
Thứ 4        4/3/2020  11/2/2020 - Bính Ngọ  Hoàng Đạo, trực Bình  23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
Thứ 2        16/3/2020  23/2/2020 - Mậu Ngọ  Hoàng Đạo, trực Bình  23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
Thứ 6        27/3/2020  4/3/2020 - Kỷ Tỵ  Hoàng Đạo, trực Mãn  23h-1h, 7h-9h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h

Xem ngày tốt xây nhà tháng 3 năm 2020 tuổi Ngọ

Chọn ngày đẹp động thổ làm nhà, sửa nhà tháng 3-2020 cho người tuổi Canh Ngọ, Nhâm Ngọ, Giáp Ngọ, Bính Ngọ, Mậu Ngọ.

        Ngày dương   Ngày âm      Ngày        Giờ hoàng đạo
Thứ 6        27/3/2020  4/3/2020 - Kỷ Tỵ  Hoàng Đạo, trực Mãn  23h-1h, 7h-9h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h

Xem ngày tốt xây nhà tháng 3 năm 2020 tuổi Mùi

Chọn ngày đẹp sửa nhà tháng 3 năm 2020, ngày tốt làm nhà cho người tuổi Tân Mùi, Quý Mùi, Ất Mùi, Đinh Mùi, Kỷ Mùi.

        Ngày dương   Ngày âm      Ngày        Giờ hoàng đạo
Thứ 4        4/3/2020  11/2/2020 - Bính Ngọ  Hoàng Đạo, trực Bình  23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
Thứ 2        16/3/2020  23/2/2020 - Mậu Ngọ  Hoàng Đạo, trực Bình  23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
Thứ 6        27/3/2020  4/3/2020 - Kỷ Tỵ  Hoàng Đạo, trực Mãn  23h-1h, 7h-9h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h

Xem ngày tốt xây nhà tháng 3 năm 2020 tuổi Thân

Chọn xem ngày làm nhà tháng 3/2020, ngày đẹp sửa nhà cho người tuổi Canh Thân, Nhâm Thân, Giáp Thân, Bính Thân, Mậu Thân.

        Ngày dương   Ngày âm      Ngày        Giờ hoàng đạo
Thứ 4        4/3/2020  11/2/2020 - Bính Ngọ  Hoàng Đạo, trực Bình  23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
Thứ 2        16/3/2020  23/2/2020 - Mậu Ngọ  Hoàng Đạo, trực Bình  23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
Thứ 6        27/3/2020  4/3/2020 - Kỷ Tỵ  Hoàng Đạo, trực Mãn  23h-1h, 7h-9h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h

Xem ngày tốt xây nhà tháng 3 năm 2020 tuổi Dậu

Chọn ngày đẹp động thổ làm nhà, sửa nhà tháng 3/2020 cho người tuổi Tân Dậu, Quý Dậu, Ất Dậu, Đinh Dậu, Kỷ Dậu.

        Ngày dương   Ngày âm      Ngày        Giờ hoàng đạo
Thứ 6        27/3/2020  4/3/2020 - Kỷ Tỵ  Hoàng Đạo, trực Mãn  23h-1h, 7h-9h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h

Xem ngày tốt xây nhà tháng 3 năm 2020 tuổi Tuất

Chọn ngày đẹp động thổ làm nhà, sửa nhà tháng 3/2020 cho người tuổi Canh Tuất, Nhâm Tuất, Giáp Tuất, Bính Tuất, Mậu Tuất.

        Ngày dương   Ngày âm      Ngày        Giờ hoàng đạo
Thứ 4        4/3/2020  11/2/2020 - Bính Ngọ  Hoàng Đạo, trực Bình  23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
Thứ 2        16/3/2020  23/2/2020 - Mậu Ngọ  Hoàng Đạo, trực Bình  23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
Thứ 6        27/3/2020  4/3/2020 - Kỷ Tỵ  Hoàng Đạo, trực Mãn  23h-1h, 7h-9h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h

Xem ngày tốt xây nhà tháng 3 năm 2020 tuổi Hợi

Chọn ngày đẹp động thổ làm nhà, sửa nhà tháng 3/2020 cho người tuổi Tân Hợi, Quý Hợi, Ất Hợi, Đinh Hợi, Kỷ Hợi.

        Ngày dương   Ngày âm      Ngày        Giờ hoàng đạo
Thứ 4        4/3/2020  11/2/2020 - Bính Ngọ  Hoàng Đạo, trực Bình  23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
Thứ 2        16/3/2020  23/2/2020 - Mậu Ngọ  Hoàng Đạo, trực Bình  23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
Thứ 6        27/3/2020  4/3/2020 - Kỷ Tỵ  Hoàng Đạo, trực Mãn  23h-1h, 7h-9h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h

Hy vọng rằng bạn sẽ chọn được ngày đẹp để sửa nhà, làm nhà trong tháng 3 năm 2020 với danh sách trên. Bạn có thể tham khảo thêm các thông tin về ngày đẹp để thực hiện các việc quan trọng khác trên Luật Sư Tuấn.

Related Posts

Lá số tử vi của ngọc nữ Tăng Thanh Hà có “tài quan ấn tất vượng“

Ngọc nữ Tăng Thanh Hà, một trong những người nổi tiếng hàng đầu trong làng giải trí Việt Nam. Cô là một diễn viên tài năng và…

Kiếm Phong Kim: Bí ẩn của mệnh hợp và màu sắc

Bạn đã bao giờ nghe về Kiếm Phong Kim? Đây là một trong những câu hỏi đang được quan tâm nhiều nhất hiện nay. Trong bài viết…

Xem tử vi 2020 tuổi Mậu Thân 1968 nam mạng

Mậu Thân: 53 Tuổi – Nam mạngCó thể bạn quan tâm Âm dương nghịch lý cục sinh mệnh là gì? Mệnh thổ đi xe màu gì? Màu…

Tự học tử vi bài 17: Khái niệm cơ bản về tinh diệu

Tự học tử vi bài 17: Khái niệm cơ bản về tinh diệuCó thể bạn quan tâm Tử Vi Tuổi Đinh Mão 1987- Nam mạng | Tính…

Mối Quan Hệ Hợp Nhau Giữa Mệnh Hỏa Và Mệnh Thổ

Trong phong thủy, khi hai mệnh khắc nhau, việc hòa hợp và tương hợp suốt cuộc đời sẽ trở nên khó khăn. Thậm chí, những sự khác…

Lý giải tử vi tuổi Bính Tý năm 2020 nữ mạng (1996) – Vượng hay Suy?

Xem ngay ⏩ Tử vi bính tý 2021 nữ mạng chi tiết vận hạn 12 tháng Có thể bạn quan tâm Cung Phu Thê: Khám phá cuộc…