Niên độ kế toán: Khám phá quy định và ý nghĩa

Rate this post

Niên độ kế toán là gì? Quy định về niên độ kế toán

Niên độ kế toán là gì? Quy định về niên độ kế toán như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này.

Niên độ kế toán là gì?

Niên độ kế toán, hay còn gọi là kỳ kế toán năm, là khoảng thời gian quy định trong đó các chức năng kế toán được thực hiện tổng hợp và phân tích. Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 theo lịch dương. Doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan tài chính và cơ quan thuế về kỳ kế toán năm của mình.

Niên độ kế toán của doanh nghiệp quốc tế thường bắt đầu từ 1 tháng 4 và kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm tiếp theo.

Quy định về niên độ kế toán

Kỳ kế toán đầu tiên của doanh nghiệp mới được tính từ ngày nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến ngày kết thúc kỳ kế toán theo quy định. Các đơn vị kế toán khác tính kỳ kế toán đầu tiên từ ngày quyết định thành lập đến ngày kết thúc của kỳ kế toán hằng năm, quý hay tháng theo quy định.

Trong trường hợp đơn vị kế toán bị chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình/ hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản, kỳ kế toán cuối cùng tính từ ngày kết thúc kỳ kế toán đến ngày trước ngày quyết định chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình hoặc hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản có hiệu lực.

Nếu kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày, thì được phép tính cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc trừ đi kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm. Tuy nhiên, kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng không được dài hơn 15 tháng.

Sở hữu ngay phần mềm kế toán chỉ từ 167.000đ/THÁNG

Phần mềm kế toán

Có bao nhiêu kỳ kế toán trong một năm?

Kỳ kế toán được xác định để lập báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính được chia thành báo cáo tài chính năm, báo cáo tài chính giữa niên độ, báo cáo tài chính quý, và báo cáo tài chính tháng. Các kỳ kế toán tương ứng với các báo cáo như sau:

  • Kỳ kế toán năm (niên độ kế toán): kéo dài trong 12 tháng từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 theo lịch dương.
  • Đơn vị kế toán có tổ chức và hoạt động đặc thù được chọn kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và phải thông báo cho cơ quan tài chính.
  • Kỳ kế toán quý kéo dài trong 3 tháng từ đầu ngày 01 tháng đầu quý đến ngày cuối cùng của tháng cuối quý.
  • Kỳ kế toán tháng kéo dài trong 1 tháng từ đầu tháng đến cuối tháng.
  • Niên độ kế toán chính là kỳ kế toán tính theo năm, kéo dài trong 12 tháng. Doanh nghiệp tự quyết định và đăng ký với cơ quan thuế.

Các bài viết liên quan:

Hãy truy cập Luật Sư Tuấn để biết thêm chi tiết về vấn đề này.

Related Posts

Xe 50cc loại nào đi xa nhất? Đi được bao nhiêu km?

Xe máy 50cc có thể đi được bao nhiêu km? Đây là câu hỏi của rất nhiều người đang hoặc có ý định mua xe 50cc. Hôm…

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA: Bảo vệ sức khỏe công nhân trong điều kiện lao động không thuận lợi

Những yếu tố có hại trong lao động là những yếu tố của điều kiện lao động không thuận lợi, vượt quá giới hạn của tiêu chuẩn…

Làm sai báo cáo tài chính có bị phạt và có phải nộp lại hay không?

Lập báo cáo tài chính là một công việc tốn nhiều thời gian để thực hiện các nghiệp vụ kế toán. Vì khối lượng dữ liệu lớn…

Nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế

Có thể bạn quan tâm Ngắn Mạch Là Gì? Nguyên Nhân Và Cách Khắc Phục Hiện Tượng Ngắn Mạch VAI TRÒ CỦA CÂU LẠC BỘ STEM LÀ…

Thí nghiệm CBR hiện trường: Đánh giá chất lượng nền đất và móng đường

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về thí nghiệm CBR hiện trường theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8821:2011. Phương pháp này giúp xác định chỉ…

Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa nhập khẩu bao gồm những gì?

Bạn có biết rằng hồ sơ hải quan đóng một vai trò quan trọng trong quá trình xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa? Hãy cùng tôi…