Quy chế chi tiêu công đoàn cơ sở: Cách quản lý tài chính công đoàn một cách hiệu quả

Rate this post

Image

Khi nói đến quản lý tài chính công đoàn cơ sở, quỹ E-E-A-T (Chuyên môn, Sự uy tín, Đáng tin cậy, Kinh nghiệm) và tiêu chuẩn YMYL (Sức khỏe hoặc Tiền bạc của bạn) cần được tuân thủ. Tuy nhiên, để làm điều này, chúng ta cần có một quy chế chi tiêu công đoàn cơ sở mạnh mẽ và hiệu quả.

Quy chế chi tiêu công đoàn cơ sở không chỉ là tài liệu quản lý tài chính, mà còn là bản tường thuật về cách mà công đoàn cơ sở quản lý và sử dụng nguồn kinh phí một cách minh bạch và rõ ràng. Vì vậy, quy chế này phải được xây dựng với sự tư vấn và đồng thuận của toàn bộ ban chấp hành công đoàn.

Quy định thu chi ngân sách công đoàn cơ sở

Quy chế chi tiêu công đoàn cơ sở này được căn cứ vào các quy định pháp luật như Luật Công đoàn năm 2012, Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính Phủ về tài chính công đoàn, và các quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Cơ sở cho quy chế này là nguồn thu kinh phí, đoàn phí, và các nguồn thu khác của công đoàn cơ sở. Nguồn thu kinh phí và đoàn phí được xác định theo quy định của Luật Công đoàn, Nghị định của Chính Phủ và các quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Chi tiêu và phân bổ nguồn thu

Công đoàn cơ sở được sử dụng 65% số thu kinh phí và 60% số thu đoàn phí, cùng với 100% số thu khác của đơn vị. Các mục chi tiêu được phân bổ như sau:

1. Phụ cấp cán bộ công đoàn không chuyên trách (30%)

Phụ cấp cán bộ công đoàn không chuyên trách được hỗ trợ dựa trên hệ số phụ cấp kiêm nhiệm và trách nhiệm hàng tháng. Số tiền phụ cấp này không vượt quá 30% số thu kinh phí và đoàn phí của công đoàn cơ sở. Mức phụ cấp được tính theo quyết định 1439/QĐ-TLĐ ngày 14/12/2011.

2. Chi quản lý hành chính (10%)

Chi tiêu này bao gồm các khoản phát sinh như chi họp, chi đại hội, chi mua văn phòng phẩm và sửa chữa văn phòng làm việc. Các mục chi tiêu được thực hiện dựa trên nhu cầu thực tế và phải tuân thủ nguyên tắc tiết kiệm và tránh lãng phí.

3. Chi hoạt động phong trào (60%)

Chi tiêu này bao gồm các hoạt động tuyên truyền, tổ chức hoạt động đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động, xây dựng công đoàn cơ sở mạnh mẽ, tổ chức phong trào thi đua, và hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch.

Trong mục chi tiêu này, đoàn viên công đoàn và người lao động được hưởng các khoản chi tiêu như sách, báo, tạp chí, chi phí tuyên truyền, chi phí tổ chức hội nghị, chi phí tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ, và các hoạt động văn hóa, thể thao.

4. Chi thám hỏi, trợ cấp (phần còn lại)

Chi tiêu này bao gồm các khoản chi phục vụ việc thăm hỏi và trợ cấp cho đoàn viên công đoàn và người lao động gặp khó khăn do tai nạn, bệnh tật, hoặc các sự cố khác.

Tổng kết

Quy chế chi tiêu công đoàn cơ sở là một tài liệu quản lý tài chính rất quan trọng, giúp đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả trong việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí của công đoàn cơ sở. Đồng thời, việc tuân thủ quy chế này cũng đảm bảo tính chất chuyên môn, sự uy tín, và đáng tin cậy của công đoàn cơ sở.

Để đảm bảo thành công của quy chế chi tiêu công đoàn cơ sở, một sự thống nhất và sự tư vấn của toàn bộ ban chấp hành công đoàn là cần thiết. Chỉ khi tuân thủ quy chế này một cách nghiêm ngặt, ta mới có thể đạt được mục tiêu xây dựng một tổ chức công đoàn cơ sở mạnh mẽ và hiệu quả.

Luật Sư Tuấn

Related Posts

Xe 50cc loại nào đi xa nhất? Đi được bao nhiêu km?

Xe máy 50cc có thể đi được bao nhiêu km? Đây là câu hỏi của rất nhiều người đang hoặc có ý định mua xe 50cc. Hôm…

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA: Bảo vệ sức khỏe công nhân trong điều kiện lao động không thuận lợi

Những yếu tố có hại trong lao động là những yếu tố của điều kiện lao động không thuận lợi, vượt quá giới hạn của tiêu chuẩn…

Làm sai báo cáo tài chính có bị phạt và có phải nộp lại hay không?

Lập báo cáo tài chính là một công việc tốn nhiều thời gian để thực hiện các nghiệp vụ kế toán. Vì khối lượng dữ liệu lớn…

Nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế

Có thể bạn quan tâm Thông tin về bảng mã chi cục hải quan trên cả nước Hệ thống tài khoản – 229. Dự phòng tổn thất…

Thí nghiệm CBR hiện trường: Đánh giá chất lượng nền đất và móng đường

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về thí nghiệm CBR hiện trường theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8821:2011. Phương pháp này giúp xác định chỉ…

Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa nhập khẩu bao gồm những gì?

Bạn có biết rằng hồ sơ hải quan đóng một vai trò quan trọng trong quá trình xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa? Hãy cùng tôi…