Quyết định 99-QĐ/TW năm 2012: Chi hoạt động công tác đảng cho tổ chức cơ sở đảng

Rate this post

Trong quá trình hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam, việc chú trọng và quản lý các hoạt động của tổ chức cơ sở đảng là vô cùng quan trọng. Để đảm bảo hoạt động này diễn ra trơn tru, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành quyết định 99-QĐ/TW về Chế độ chi hoạt động công tác đảng cho tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở.

Chế độ này áp dụng cho những tổ chức đảng nào?

Quy định này áp dụng cho các tổ chức đảng sau:

 1. Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở xã, phường, thị trấn.

 2. Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở trong các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị trong lực lượng vũ trang.

 3. Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc khu vực nhà nước.

 4. Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế ngoài khu vực nhà nước.

 5. Đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng; đảng bộ cơ sở mà đảng ủy được giao một số quyền cấp trên cơ sở không là đơn vị dự toán ngân sách trong các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị trong lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế.

Nội dung chi hoạt động công tác đảng

Chế độ này quy định các khoản chi hoạt động công tác đảng như sau:

 1. Chi mua báo, tạp chí, tài liệu: Đảm bảo cung cấp đủ số lượng báo, tạp chí, tài liệu học tập cho tổ chức cơ sở đảng.

 2. Hoạt động đại hội: Quy định kinh phí tổ chức đại hội cho các cấp bộ, từ đại hội chi bộ đến đại hội cấp trên trực tiếp cơ sở.

 3. Khen thưởng: Định mức và thủ tục khen thưởng, mức tặng thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên.

 4. Các hoạt động khác: Chi văn phòng phẩm, thông tin, tuyên truyền; chi hội nghị, công tác phí; phụ cấp cấp ủy; chi công tác xây dựng Đảng; chi tiếp khách, thăm hỏi đảng viên và các chi phí đảng vụ khác.

Nguồn kinh phí hoạt động của tổ chức đảng

Nguồn kinh phí hoạt động công tác đảng của tổ chức đảng bao gồm:

 • Đảng phí được trích giữ lại.

 • Thu khác của tổ chức đảng.

 • Ngân sách nhà nước cấp (chênh lệch giữa dự toán được phê duyệt và đảng phí được trích giữ lại, thu khác của tổ chức đảng).

Phương thức đảm bảo kinh phí hoạt động của tổ chức đảng

Phương thức đảm bảo kinh phí hoạt động của tổ chức đảng bao gồm:

 1. Đối với cấp ủy cơ sở: Lập và giao dự toán, cấp phát và quyết toán kinh phí hoạt động công tác đảng.

 2. Đối với cấp ủy trong cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang: Lập và giao dự toán, cấp phát và quyết toán kinh phí hoạt động công tác đảng.

 3. Đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc khu vực nhà nước: Lập và giao dự toán, cấp phát và quyết toán kế hoạch tài chính chi hoạt động công tác đảng.

 4. Đối với đảng bộ cấp trên trực tiếp và đảng bộ cơ sở mà đảng ủy được giao một số quyền cấp trên cơ sở không là đơn vị dự toán ngân sách: Đảm bảo chi hoạt động công tác đảng của bộ máy cơ sở.

Tổ chức thực hiện

Cấp ủy các cấp cần nhận thức và chấp hành đúng các quy định về chế độ chi hoạt động công tác đảng. Văn phòng Trung ương Đảng và Ban Tuyên giáo Trung ương cùng với Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Tài chính hướng dẫn và theo dõi quy định này. Ngoài ra, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Bộ Tài chính cũng có trách nhiệm kiểm tra và theo dõi tình hình thực hiện.

Quy định này được phổ biến đến các cấp ủy đảng, đảng viên để thực hiện đúng và đầy đủ.

Đọc thêm: Luật Sư Tuấn

Related Posts

Định mức xây dựng 588

Chào mừng các bạn đến với bài viết hàng đầu về định mức xây dựng 588! Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một chủ đề quan…

Mẫu hợp đồng tổ chức sự kiện đầy đủ, chính xác nhất

Không thể chắc chắn 100% sự kiện sẽ diễn ra tốt đẹp mà không phát sinh thêm bất cứ vấn đề nào. Do đó, trước khi bước…

Thuận tình ly hôn là gì? Thủ tục và mẫu đơn ly hôn thuận tình

Có thể bạn quan tâm Thái Độ Quyết Định Thành Công Mẫu Hợp đồng quảng cáo trên fanpage cá nhân [2024] Làm hồ sơ đề nghị cấp…

Quy định về hợp đồng thử việc: Đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Quy định về hợp đồng thử việc là một trong những điều quan trọng để đảm bảo các quyền lợi của người lao động và thể hiện…

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

1. Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì? Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn, hoàn thuế thu nhập cá…

Chủ trương đầu tư – Quyết định quan trọng cho dự án

Chủ trương đầu tưCó thể bạn quan tâm Quyết định 06/2007/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức…