Quy định về đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc

Rate this post

Hợp đồng làm việc là một phần quan trọng trong cuộc sống và công việc của chúng ta. Tuy nhiên, có những trường hợp mà chấm dứt hợp đồng làm việc trở thành điều cần thiết. Vậy, chúng ta cần hiểu rõ quy định về việc chấm dứt hợp đồng làm việc một cách đơn phương.

Các loại hợp đồng làm việc

Theo Luật Viên chức 2010, có hai loại hợp đồng làm việc chính là:

  • Hợp đồng làm việc xác định thời hạn: Đây là loại hợp đồng mà có thời hạn cụ thể từ 12 tháng đến 36 tháng. Hợp đồng này áp dụng cho người trúng tuyển vào viên chức, trừ trường hợp đặc biệt. Điều quan trọng là đây là hợp đồng được xác định thời hạn trước.

  • Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn: Đây là loại hợp đồng mà không có thời hạn cụ thể. Hợp đồng này áp dụng cho trường hợp đã hoàn thành hợp đồng xác định thời hạn và các trường hợp chuyển từ công chức sang viên chức theo quy định. Điểm đặc biệt là hợp đồng này không có thời hạn định sẵn.

Quy định về đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc

Quy định đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc

Theo quy định, đơn vị sự nghiệp công lập được phép đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong một số trường hợp sau:

  • Viên chức liên tiếp bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ trong 2 năm.
  • Viên chức bị buộc thôi việc theo quy định.
  • Viên chức làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn đã điều trị ốm đau trong 12 tháng liên tục hoặc viên chức làm việc theo hợp đồng xác định thời hạn đã điều trị ốm đau trong 6 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục. Sau khi hồi phục, viên chức có thể ký kết tiếp hợp đồng làm việc.
  • Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác làm đơn vị công lập buộc phải thu hẹp quy mô công việc của viên chức.
  • Khi đơn vị công lập chấm dứt hoạt động.

Viên chức không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự cũng có thể dừng hợp đồng làm việc.

Khi chấm dứt hợp đồng làm việc, đơn vị công lập cần thông báo cho viên chức biết trước ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng không xác định thời hạn và ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng xác định thời hạn, trừ khi có quy định khác.

Đối với các trường hợp mà đơn vị công lập tuyển dụng viên chức, việc chấm dứt hợp đồng làm việc đơn phương phải được cơ quan quản lý đơn vị công lập đồng ý bằng văn bản.

Tuy nhiên, đơn vị công lập không được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong một số trường hợp như viên chức ốm đau, nghỉ thai sản, hoặc có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục làm việc.

Viên chức làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn có quyền chấm dứt hợp đồng, nhưng cần thông báo bằng văn bản trước ít nhất 45 ngày. Trường hợp viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 6 tháng liên tục, cần thông báo trước ít nhất 3 ngày.

Viên chức làm việc theo hợp đồng xác định thời hạn cũng có quyền chấm dứt hợp đồng trong một số trường hợp như không được bố trí đúng vị trí việc làm, không được trả lương đầy đủ, bị ngược đãi hoặc cưỡng bức lao động, hoàn cảnh khó khăn. Viên chức cũng có quyền chấm dứt hợp đồng nếu đang ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 3 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục.

Viên chức trước khi chấm dứt hợp đồng, phải thông báo bằng văn bản cho đơn vị công lập biết trước ít nhất 3 ngày đối với các trường hợp đặc biệt và ít nhất 30 ngày đối với trường hợp khác.

Căn cứ: Điều 29 Luật Viên chức 2010; Khoản 4 và Điểm b Khoản 12 Điều 2 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019.

Mai Thanh Lợi

Đọc thêm: Luật Sư Tuấn

Related Posts

Định mức xây dựng 588

Chào mừng các bạn đến với bài viết hàng đầu về định mức xây dựng 588! Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một chủ đề quan…

Mẫu hợp đồng tổ chức sự kiện đầy đủ, chính xác nhất

Không thể chắc chắn 100% sự kiện sẽ diễn ra tốt đẹp mà không phát sinh thêm bất cứ vấn đề nào. Do đó, trước khi bước…

Thuận tình ly hôn là gì? Thủ tục và mẫu đơn ly hôn thuận tình

Có thể bạn quan tâm HỢP ĐỒNG TỔ CHỨC TIỆC TẤT NIÊN Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê đất: Bảo vệ quyền lợi và tính…

Quy định về hợp đồng thử việc: Đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Quy định về hợp đồng thử việc là một trong những điều quan trọng để đảm bảo các quyền lợi của người lao động và thể hiện…

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

1. Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì? Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn, hoàn thuế thu nhập cá…

Chủ trương đầu tư – Quyết định quan trọng cho dự án

Chủ trương đầu tưCó thể bạn quan tâm Trình tự, thủ tục Khởi kiện, giải quyết vụ án Hành chính Chính sách định giá trong marketing và…