Cổng TTĐT Sở Tư Pháp Hà Tĩnh

Rate this post

Chào mừng các bạn đến với Cổng Thông tin Điện tử (TTĐT) Sở Tư Pháp Hà Tĩnh! Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh theo Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy thường vụ Quốc hội.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Tĩnh

Theo nghị quyết, thành phố Hà Tĩnh sẽ có 15 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 5 xã và 10 phường. Một trong số đó là xã Đồng Môn, được thành lập trên cơ sở của xã Thạch Đồng và xã Thạch Môn. Sau khi thành lập, xã Đồng Môn sẽ có diện tích tự nhiên là 8,93 km2 và dân số khoảng 6.934 người.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Kỳ Anh

Thị xã Kỳ Anh cũng sẽ có 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 6 phường và 5 xã. Một thành lập mới là phường Hưng Trí, được tạo ra bằng việc nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Kỳ Hưng và phường Sông Trí. Xã Hưng Trí sẽ có diện tích tự nhiên là 19,96 km2 và dân số khoảng 13.413 người.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của huyện Kỳ Anh

Huyện Kỳ Anh sẽ được sắp xếp thành 20 đơn vị hành chính cấp xã. Một trong số đó là xã Lâm Hợp, được tạo ra từ việc nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Kỳ Lâm và xã Kỳ Hợp. Xã Lâm Hợp sẽ có diện tích tự nhiên là 61,65 km2 và dân số khoảng 7.207 người.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của huyện Cẩm Xuyên

Huyện Cẩm Xuyên sẽ có 23 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 21 xã và 2 thị trấn. Một trong những thay đổi là việc nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Cẩm Huy vào thị trấn Cẩm Xuyên. Sau khi nhập, thị trấn Cẩm Xuyên sẽ có diện tích tự nhiên là 15,53 km2 và dân số khoảng 12.857 người.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của huyện Thạch Hà

Huyện Thạch Hà sẽ có 22 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 21 xã và 1 thị trấn. Một trong số đó là thị trấn Thạch Hà, được tạo ra bằng việc nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Thạch Thanh. Sau khi nhập, thị trấn Thạch Hà sẽ có diện tích tự nhiên là 14,93 km2 và dân số khoảng 13.647 người.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của huyện Lộc Hà

Huyện Lộc Hà sẽ có 12 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 11 xã và 1 thị trấn. Một công việc quan trọng là việc thành lập xã Bình An và thị trấn Lộc Hà, nhằm tạo điều kiện phát triển cho địa phương. Thị trấn Lộc Hà sẽ có diện tích tự nhiên là 9,39 km2 và dân số khoảng 9.624 người.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của huyện Can Lộc

Huyện Can Lộc sẽ có 18 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 16 xã và 2 thị trấn. Một trong số đó là việc nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Tiến Lộc vào thị trấn Nghèn. Sau khi nhập, thị trấn Nghèn sẽ có diện tích tự nhiên là 18,33 km2 và dân số khoảng 16.913 người.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của huyện Nghi Xuân

Huyện Nghi Xuân sẽ có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 xã và 2 thị trấn. Một trong những thay đổi là việc thành lập thị trấn Tiên Điền trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Tiên Điền và thị trấn Nghi Xuân. Sau khi thành lập, thị trấn Tiên Điền sẽ có diện tích tự nhiên là 5,05 km2 và dân số khoảng 5.656 người.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của huyện Đức Thọ

Huyện Đức Thọ sẽ có 16 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 xã và 1 thị trấn. Một trong số đó là việc nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Đức Yên vào thị trấn Đức Thọ. Sau khi nhập, thị trấn Đức Thọ sẽ có diện tích tự nhiên là 6,70 km2 và dân số khoảng 11.728 người.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của huyện Hương Sơn

Huyện Hương Sơn sẽ có 25 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 23 xã và 2 thị trấn. Một trong số đó là xã Tân Mỹ Hà, được tạo ra từ việc nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Sơn Hà, xã Sơn Tân và xã Sơn Mỹ. Xã Tân Mỹ Hà sẽ có diện tích tự nhiên là 13,98 km2 và dân số khoảng 5.384 người.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của huyện Vũ Quang

Huyện Vũ Quang sẽ có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 9 xã và 1 thị trấn. Một trong số đó là xã Điền Mỹ, được tạo ra từ việc nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Phương Mỹ và xã Phương Điền. Xã Điền Mỹ sẽ có diện tích tự nhiên là 63,80 km2 và dân số khoảng 4.763 người.

Kết luận

Qua việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Hà Tĩnh sẽ có được tổ chức hành chính hiệu quả và phù hợp với nhu cầu phát triển của địa phương. Điều này sẽ mang lại lợi ích cho cả cộng đồng và các cơ quan chức năng trong việc cung cấp dịch vụ công cụ thể. Đồng thời, việc sắp xếp này cũng thể hiện sự quan tâm và chăm sóc của chính quyền đối với sự phát triển và hạnh phúc của người dân.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các thông tin liên quan đến vấn đề này, hãy truy cập Luật Sư Tuấn – nơi cung cấp thông tin chính xác, rõ ràng và đáng tin cậy về các vấn đề pháp lý.

Related Posts

Xe 50cc loại nào đi xa nhất? Đi được bao nhiêu km?

Xe máy 50cc có thể đi được bao nhiêu km? Đây là câu hỏi của rất nhiều người đang hoặc có ý định mua xe 50cc. Hôm…

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA: Bảo vệ sức khỏe công nhân trong điều kiện lao động không thuận lợi

Những yếu tố có hại trong lao động là những yếu tố của điều kiện lao động không thuận lợi, vượt quá giới hạn của tiêu chuẩn…

Làm sai báo cáo tài chính có bị phạt và có phải nộp lại hay không?

Lập báo cáo tài chính là một công việc tốn nhiều thời gian để thực hiện các nghiệp vụ kế toán. Vì khối lượng dữ liệu lớn…

Nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế

Có thể bạn quan tâm Kích thước sân cầu lông tiêu chuẩn và xây dựng sân cầu lông như thế nào? 2 cách tạo CMND Trung Quốc…

Thí nghiệm CBR hiện trường: Đánh giá chất lượng nền đất và móng đường

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về thí nghiệm CBR hiện trường theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8821:2011. Phương pháp này giúp xác định chỉ…

Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa nhập khẩu bao gồm những gì?

Bạn có biết rằng hồ sơ hải quan đóng một vai trò quan trọng trong quá trình xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa? Hãy cùng tôi…