LONG TRÌ, PHƯỢNG CÁT

Rate this post

Long Trì

Long có nghĩa là con rồng, người xưa nói rồng hay làm mây làm mưa, cho nên nó được coi là một trong bốn giống linh. Long cũng dùng để ví với các vị vua.

Trì có nghĩa là cái ao hoặc là thành trì, cái sông đào quanh thành để giữ thành. Như vậy về nghĩa đen thì Long Trì là cái ao nơi con rồng vẫy vùng hoặc là thành trì nơi vua trấn ngự.

Phượng Cát

Phượng có nghĩa là con chim phượng. Trong thời xưa, vua chúa xem con chim phượng hoàng là điềm báo có gặp vấn đề vương quyền. Con chim đực được gọi là phượng, con cái gọi là hoàng. Các có nghĩa là gác, từng gác để chứa đồ. Như vậy Phượng Cát là nơi con chim phượng ở hoặc là nơi vua cư ngụ.

Ngũ Hành

Long Trì hành Thủy, còn Phượng Cát hành Mộc đới Thổ (Việt Viêm Tử cho rằng hành Mộc đới Kim có lẽ không đúng, Đại Lịch cho là hành Thổ).

Đặc điểm về cách an sao

Giống như các sao cặp như Tả Hữu, Xương Khúc an thuận nghịch từ cung Thìn Tuất, Long Phượng xung chiếu với nhau ở Thìn Tuất, đồng cung ở Sửu Mùi, tam họp với nhau ở Mão Hợi, Dậu Tỵ, đơn thủ tại Tí Ngọ Dần Thân và chỉ có cung Sửu Mùi mới có cách giáp Long Phượng.

Phượng Cát và Giải Thần luôn luôn đồng cung với nhau. Giải Thần hành Mộc là phúc tinh chủ giải trừ bệnh tật tai họa, gia tăng phúc thọ. Phượng Cát và Thiên Khốc luôn luôn tam hợp chiếu với nhau.

Long Trì và Quan Phù luôn đồng cung, Long Trì nằm trong tam hợp Thái Tuế, Quan Phù, Bạch Hổ và không bao giờ gặp Thiên Hư vì luôn cách Thiên Hư hai cung. Vì đồng cung với Quan Phù và có Bạch Hổ tam hợp nên khi gặp Sát Tinh như Không Kiếp, Thiên Hình thì trở nên xấu.

Cần chú ý rằng Long Trì và Phượng Cát khi phối hợp với các sao về địa chi thì biến hóa khác nhau, Long Trì nằm trong tam hợp Tuế Phù Hổ, còn Phượng Cát thì nằm trong tam hợp Tuế Phù Hổ hoặc Tang Tuế Điếu. Cụ thể như sau:

Phượng Các Thái Tuế tại Tỵ Hợi có Tứ Linh, Khốc Hư chiếu, Thiên Mã xung

Phượng Các Quan Phù Long Trì Hoa Cái tại Sửu Mùi có Tứ Linh với Thiên Khốc đắc (tại Mão Dậu) đồng cung với Thái Tuế tam chiếu, Quả Tú xung chiếu

Phượng Các Bạch Hổ (tại Mão Dậu): có Tứ Linh với Bạch Hổ Tang Môn đắc địa (tại Mão Dậu), Thiên Khốc tam hợp

Phượng Các Tang Môn: Phượng Cát đơn thủ tại Tí Ngọ có Khốc Hư tam hợp trong thế Mã Khốc Khách (tại Dần Thân) đồng cung tam hợp

Phượng Các Tuế Phá Hư Mã tại Dần Thân có Tang Khốc đồng cung tam hợp, Thái Tuế xung

Phượng Cát Điếu Khách tại Thìn Tuất: có đầy đủ bộ Cô Quả thủ chiếu, Long Phượng, Khốc Hư miếu địa (tại Tí Ngọ) và Tang đắc (tại Dần Thân) Mã tam hợp

Long Trì Quan Phù Hoa Cái tại Thìn Tuất: lúc nào cũng có đủ bộ Tứ Linh với Bạch Hổ đắc địa (tại Dần Thân) tam hợp chiếu, Quả Tú xung

Long Trì Thiên Khốc tại Tỵ Hợi: có Tứ Linh với Bạch Hổ đắc địa (tại Mão Dậu) tam hợp, Thiên Mã xung chiếu trong thế Mã Khốc Khách

Long Trì Quan Phù Mão Dậu: có Tứ Linh, Thiên Khốc tam hợp

Long Trì Quan Phù Tí Ngọ có Bạch Hổ Hoa Cái, Thái Tuế tam hợp

Đắc hãm

Theo Việt Viêm Tử thì Long Phượng miếu tại Sửu Mùi

Long Trì Phượng Cát hai sao,

Cung Mùi, cung Sửu đóng vào vượng thay (AB338)

Theo Nguyễn Mạnh Bảo thì Long Phượng miếu tại Mão Dậu

Đất Mão Dậu Phượng Long miếu vượng,

Ai gặp thời kim bảng đề danh (B103)

Theo kinh nghiệm thì tại bốn vị trí trên Long Phượng đêu tốt đẹp và có đặc điểm là đều có đủ bộ Tứ Linh

Biểu tượng

Về biểu tượng đồ ăn uống thì Long Trì là tôm cua cá và các con vật ở dưới nước, hải vật trong khi Phượng Các là gà vịt

Về biểu tượng thân thể thì Long Trì là mũi, còn Phượng Các là tai. Theo Việt Viêm Tử thì Long Trì là cái vú

Long Trì tại Nữ Mệnh: ngực nở nang tươi hồng (VVT)

Long Trì tại Nữ Mệnh gặp Hình Kiếp: ngực lép, thường hay mắc bệnh về vú như ung thư vú hoặc mụn nhọt (VVT)

Long Trì Kình Dương đồng cung: mũi sống trâu

Long Trì, Mộc Dục gặp Hỏa, Linh: Mệnh, Tật Ách hay hạn gặp thì đề phòng tai nạn về lửa và nước sôi. Phú có câu:

Hỏa Linh Long (Long Trì), Mộc (Mộc Dục) một nhà, Lánh mình lửa cháy cùng là nước sôi

Hỏa Linh Trì (Long Trì) Mộc (Mộc Dục) sáng soi, Lánh mình lửa cháy nước sôi chớ gần

Hỏa, Trì (Long Trì) Mộc Dục thấy liền, Nước sôi lửa cháy phải khuyên giữ mình (B111)

Cung Tật tại Dậu có Mộc Dục Long Trì thì không nên gần giếng nước bị chết đuối:

Gần miền có giếng bỏ không,

Mộc, Trì hẳn chiếu Tật cung phương Đoài (B105)

Phượng Các thủ Mệnh: tai to (VVT)

Phượng Các thủ Mệnh gặp Hình Kiếp: tai bị tỳ vết

Phượng Các Tấu Thư đồng cung: tai thính

Phượng Các Kiếp Kình hội họp: tai điếc

Phượng Các Kình: tai cứng (NPL)

Chú ý: một số người ghi rằng:

Long Trì Khốc Hư hội họp: bệnh đau về mũi

Long Trì Khốc Hư, Hình: bệnh đau về mũi, đau mũi có mổ xẻ (NPL)

nhưng trường hợp Long Trì hội họp cùng Thiên Hư không bao giờ xảy ra, trừ khi gặp Lưu Thiên Hư

Long Phượng thủ Mệnh con trai thì da mặt hồng hào, con trai khôi ngô, tuấn tú, (theo ĐL thì râu tóc đỏ) vui tươi, con gái thì thanh tú, nhan sắc đẹp. Qua kiểm nghiệm thì người có Long Phượng thủ Mệnh chưa hẳn là khôi ngô hoặc có nhan sắc

Mệnh có Long Trì, Phượng Cát thì có nhan sắc nhưng gặp Thiên Hình thì mặt lại bị rỗ hoa:

Phượng Long nhan sắc khuynh thành, gia Hình (Thiên Hình) mặt ấy lại thành rỗ hoa (2)

Phượng Long đẹp đẽ ai qua,

Gia Hình mặt mũi rỗ hoa tốt lành (B45)

Phượng Long đẹp đẽ ai qua,

Hình dong mặt mũi đỏ hoa tốt vầy (QXT, cung Phối)

Ý nghĩa

Long Phượng là vừa là con chim phượng vừa là văn tinh chủ về khoa giáp, đem lại may mắn hưng thịnh về mọi mặt (đặc biệt khi miếu địa) như công danh, tài lộc, nhà cửa, thi cử và đặc biệt là hôn nhân, sinh đẻ. Tọa thủ tại tất cả các cung nó đều mang đến sự may mắn, tốt lành nhưng phải đi đủ bộ và phải có sao thủ thì mới tốt hơn, hoặc cả hai sao trên nếu đồng cung tại Sửu Mùi thì càng tốt đẹp rực rỡ hơn nhiều so với các vị trí khác vì sẽ có đủ bộ tứ linh (Long, Phượng, Hổ, Cái), vừa đồng cung và đồng thời lại có Giải Thần đứng đồng cung để giải họa. Có lẽ chính vì vậy một số người đã cho rằng Long Phượng miếu địa tại Sửu Mùi

Long Phượng chủ sự may mắn hanh thông, do đó tùy sao phối hợp mà luận giải như gặp quí tinh như Khôi Việt, Thai Cáo, Quốc Ấn… hoặc Quang Quí thì chủ may mắn về quan trường, thi cử, công danh, thăng quan tiến chức, gặp hỉ tinh như Riêu, Hỉ Thần (chú ý Long Phượng không bao giờ gặp Thiên Hỉ) thì may mắn về hôn nhân, con cái, gặp thời, gặp tài tinh như Lộc Tồn, Vũ Khúc, Hóa Lộc thì chủ may mắn về tiền tài … (Chú ý do đặc tính văn tinh nên Long Phượng khi gặp văn tinh như Xương Khúc Khôi Việt… thì gia tăng tính chất may mắn về công danh sự nghiệp rất nhiều). Gặp hung sát tinh như Không Kiếp thì cũng giảm thiểu được tác họa do gặp may mắn (chú ý Long Trì hành Thủy, đa số các hung tinh là hành Hỏa, Long Trì giải họa mạnh hơn Phượng Các)

Long Phượng thủ Mệnh thì:

Ôn lương (ôn hòa, lương thiện), hòa nhã, nhã nhặn. Tính chất này rất mạnh mẽ, cho dù có Không Kiếp Kỵ xâm phạm cũng là người ôn hòa, lương thiện. Nam Mệnh mà gặp thì có lợi cho công danh tài lộc. Nữ Mệnh rất hợp khi có Long Phượng, là người hiền lành, ôn hòa, dịu dàng, lấy được chồng sang và có danh giá:

Nữ Mệnh Long Trì Phượng Cát ôn lương (1)

Nữ Mệnh Long Trì, Phượng Các thủ, đắc quí nhân chí tôn phối ngự (3)

Phượng Long là hội Phong Thai (Thai Phụ, Phong Cáo), Long Trì, Phượng Các ấy ai dịu dàng

Long Trì, Phượng Cát một đường, Sinh người cốt cách phi thường tiên thiên

Đàng hoàng, đứng đắn, đoan trang, không lăng nhăng bay bướm (do không bị Đào Hồng xâm phạm. Chú ý rằng Long Phượng và Đào Hồng không bao giờ tam hợp xung chiếu với nhau)

Thông minh, tuấn dật, thanh tú, phong nhã, có văn chất, ôn hòa nhưng trịnh trọng

Bình tĩnh

Hay gặp may mắn, cuộc đời cho dù có chìm nổi cũng không đến nỗi bần cùng

Mệnh Long Trì thì điềm đạm, bình tĩnh, trì trệ, chủ về khoa giáp và hỷ sự (ĐL)

Mệnh Thân có Phượng Các tính ôn hòa, vui vẻ, người có cốt cách, có địa vị khoa giáp, chủ sự vinh hiển lâu dài (ĐL)

Long Phượng Sửu Mùi gặp nhiều sao sáng sủa thì thi đỗ cao, nữ nhân dễ lấy chồng quyền quí

Long Phượng là sao đem lại may mắn, đi với mọi cách đều có lợi, nhưng phụ tá cho bộ Tử Phủ, Nhật Nguyệt và Cơ Lương rất đắc lực. Đối với trung tinh, bộ Long Phượng kết hợp với bộ Tả Hữu là tốt nhất, chủ sự may mắn đến dồn dập. Long Phương đi với Quang Quí là cách kim bảng đề tên. Ngoài Thân Mệnh ra, Long Phượng cư cung Điền Trạch là hợp cách, làm cho nhà đất thêm cao đẹp, rực rỡ

Long Phượng gặp Sát Tinh hoặc Tuần Triệt thì không sợ, không bị suy giảm tính chất

Long Phượng hội họp cùng với Hỷ Thần, Hình Riêu, Hình, Kỵ đắc địa là đồng tính chất, tăng thêm hỉ sự, đài các nguy nga, văn chương siêu việt ví như rồng có vảy râu tỏa ánh hào quang, Phượng có lông sực sỡ

Các bộ sao kết hợp

Long Phượng Cái Hổ: gọi là bộ Tứ Linh, đem lại may mắn hanh thông về mọi mặt, chủ về công danh quyền thế khi thủ tại Mệnh Thân khi gặp cát tinh hội họp và xa lánh sát tinh:

Tứ Linh Cái Hổ Phượng Long,

Công danh quyền thế lẫy lừng một khi (một mai)

Long Phượng gặp Xương Khúc, Khôi Việt, Tả Hữu thành bộ hiền thần, phù tá cho Tử, Phủ là tốt đẹp nhất, khiến quyền uy của Tử, Phủ thêm rực rỡ, phát về công danh nhanh chóng

Phượng gặp Xương, Khúc, Khôi, Việt: thông minh, có sự nghiệp, khoa danh (DDL)

Việt Khôi Long Phượng Khúc Xương mà gặp Khoa thì thi đỗ cao dễ dàng:

Việt Khôi Long Phượng Khúc Xương, ngộ Khoa ắt hẳn bẻ cành quế hoa (13)

Việt Khôi Long Phượng Văn tinh (Xương Khúc), Gặp Khoa ắt hẳn bẻ cành quế hoa (B38)

Việt, Khôi, Long, Phượng, Văn tinh, Vào thi, ắt hẳn bẻ cành quế hoa (QXT)

Long Phượng hội họp cùng Tả Hữu thì rất tốt đẹp, gia tăng ảnh hưởng mạnh mẽ, đem đến nhiều hanh thông may mắn về mọi mặt. Bộ Long Phượng Tả Hữu nếu kết hợp với tam hóa Khoa Quyền Lộc thì thật là rực rỡ. Mệnh có Phượng Long Tả Hữu thì cả đời giàu có:

Phượng Long Tả Hữu Mệnh viên, chung thân phú quí (4)

Công danh phú quí ai bì,

Phượng Long Tả Hữu tự về Mệnh viên (B50)

Nhìn chung

Long Phượng là một trong những cặp sao mang lại may mắn và thành công. Tuy nhiên, cần chú ý rằng sự phối hợp của các sao khác và cung tương ứng cũng quan trọng để tận dụng tối đa hiệu quả của Long Phượng. Nếu được thực hiện đúng cách, Long Phượng có thể mang đến sự may mắn và thành công trong nhiều lĩnh vực như công danh, tài lộc, hôn nhân và sinh đẻ.

Related Posts

Lá số tử vi của ngọc nữ Tăng Thanh Hà có “tài quan ấn tất vượng“

Ngọc nữ Tăng Thanh Hà, một trong những người nổi tiếng hàng đầu trong làng giải trí Việt Nam. Cô là một diễn viên tài năng và…

Kiếm Phong Kim: Bí ẩn của mệnh hợp và màu sắc

Bạn đã bao giờ nghe về Kiếm Phong Kim? Đây là một trong những câu hỏi đang được quan tâm nhiều nhất hiện nay. Trong bài viết…

Xem tử vi 2020 tuổi Mậu Thân 1968 nam mạng

Mậu Thân: 53 Tuổi – Nam mạngCó thể bạn quan tâm Người mệnh Thổ: Thử xăm hình nào cho phù hợp? Mệnh Thổ hợp số nào? Lý…

Tự học tử vi bài 17: Khái niệm cơ bản về tinh diệu

Tự học tử vi bài 17: Khái niệm cơ bản về tinh diệuCó thể bạn quan tâm Lịch Vạn Sự Ngày 22 Tháng 9 Năm 2019: Xem…

Mối Quan Hệ Hợp Nhau Giữa Mệnh Hỏa Và Mệnh Thổ

Trong phong thủy, khi hai mệnh khắc nhau, việc hòa hợp và tương hợp suốt cuộc đời sẽ trở nên khó khăn. Thậm chí, những sự khác…

Lý giải tử vi tuổi Bính Tý năm 2020 nữ mạng (1996) – Vượng hay Suy?

Xem ngay ⏩ Tử vi bính tý 2021 nữ mạng chi tiết vận hạn 12 tháng Có thể bạn quan tâm Chọn Ngày Cưới Hỏi Năm 2020:…