Thông tư 200: Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

Rate this post

Bạn có muốn tìm hiểu về Thông tư 200 – Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp? Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thông tư này và cách áp dụng trong hoạt động kế toán của doanh nghiệp.

Giới thiệu về Thông tư 200

Thông tư 200 – Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp là một tài liệu quan trọng được Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn việc kế toán trong hoạt động doanh nghiệp. Thông tư này được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp, giúp tạo ra một hệ thống kế toán chính xác và minh bạch.

Nội dung chính của Thông tư 200

Thông tư 200 bao gồm một số điều quan trọng về chế độ kế toán doanh nghiệp. Dưới đây là một số nội dung chính mà bạn cần biết:

Chương I: Quy định chung

 • Đối tượng áp dụng thông tư
 • Phạm vi điều chỉnh
 • Đơn vị tiền tệ trong kế toán
 • Chuyển đổi báo cáo tài chính sang đơn vị tiền tệ trong kế toán

Chương II: Tài khoản kế toán

Thông tư 200 quy định về các tài khoản kế toán và phương pháp kế toán cho một số giao dịch kinh tế chủ yếu. Dưới đây là một số tài khoản quan trọng bạn cần phải biết:

Tài khoản 111 – Tiền mặt

 • Nguyên tắc kế toán
 • Kết cấu và nội dung phản ánh

Tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng

 • Nguyên tắc kế toán
 • Kết cấu và nội dung phản ánh

Tài khoản 113 – Tiền đang chuyển

 • Nguyên tắc kế toán
 • Kết cấu và nội dung phản ánh

Chương III: Báo cáo tài chính

Thông tư 200 cũng đưa ra hướng dẫn về báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Dưới đây là một số điểm chính cần lưu ý:

 • Mục đích của Báo cáo tài chính
 • Kỳ lập Báo cáo tài chính
 • Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính

Tổng kết

Thông tư 200 là tài liệu quan trọng giúp bạn hiểu rõ hơn về chế độ kế toán doanh nghiệp và cách áp dụng trong hoạt động kế toán. Hi vọng thông tin trong bài viết sẽ hữu ích đối với bạn. Nếu bạn cần tư vấn thêm, hãy liên hệ với chúng tôi tại đây.

Related Posts

Hệ thống tài khoản – 821. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là một tài khoản quan trọng giúp doanh nghiệp phản ánh các khoản chi phí thuế…

Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Luật Sư Tuấn – Cùng nhau bảo vệ quyền lợi của con em chúng taCó thể bạn quan tâm Quy định mới về đánh giá học sinh…

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao

Ngày 05/9/2018, đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC- BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT (gọi là Thông tư 02/2018) để quy định việc phối hợp thi hành một số…

Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và 04 điều cần biết

Có thể bạn quan tâm Hệ thống văn bản Hướng dẫn tài khoản 811 (chi phí khác) theo Thông tư 200/2014/TT-BTC MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC THANH…

Tổng hợp biểu mẫu về thủ tục hải quan, giám sát hải quan theo TT 39

Có thể bạn quan tâm Gợi ý một số lời nhận xét thường xuyên (nhận xét tuần) theo thông tư 30 Thông tư 21/2013/TT-NHNN: Mạng lưới hoạt…

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP: Đưa dân chủ vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Luật Sư Tuấn trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động…