Nghị định số 04/2015/NĐ-CP: Đưa dân chủ vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Rate this post

Luật Sư Tuấn trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định này đã điều chỉnh và cải thiện công tác dân chủ trong các cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và đổi mới của đất nước.

Dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị

Nghị định quy định cụ thể về dân chủ trong nội cơ quan, đơn vị, bao gồm trách nhiệm của người đứng đầu và của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, việc công khai thông tin, tham gia ý kiến, giám sát và kiểm tra cũng được quy định rõ ràng. Điều này nhằm đảm bảo sự minh bạch và trách nhiệm của tất cả các thành viên trong cơ quan, đơn vị.

Đối tác công dân, tổ chức và việc giải quyết công việc

Trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức có liên quan, Nghị định 04/2015/NĐ-CP quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và các biện pháp xử lý đối với cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu tinh thần trách nhiệm, gây phiền hà, tham nhũng. Đồng thời, cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết yêu cầu của công dân, tổ chức theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.

Luật Sư Tuấn luôn đồng hành cùng bạn

Với sự đổi mới và cải tiến của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập đã được nâng lên một tầm cao mới. Luật Sư Tuấn tự hào là một người bạn đồng hành đáng tin cậy, luôn hỗ trợ và tư vấn cho bạn về các vấn đề pháp lý liên quan. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập Luật Sư Tuấn.

Related Posts

Hệ thống tài khoản – 821. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là một tài khoản quan trọng giúp doanh nghiệp phản ánh các khoản chi phí thuế…

Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Luật Sư Tuấn – Cùng nhau bảo vệ quyền lợi của con em chúng taCó thể bạn quan tâm Thông tư 83/2012/TT-BTC: Hướng dẫn các biện pháp…

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao

Ngày 05/9/2018, đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC- BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT (gọi là Thông tư 02/2018) để quy định việc phối hợp thi hành một số…

Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và 04 điều cần biết

Có thể bạn quan tâm Luật Sư Tuấn: Thông tư 09/2021/TT-BTNMT cải tiến quy định về Luật Đất đai Hồ sơ giải quyết hưởng lương hưu hằng…

Tổng hợp biểu mẫu về thủ tục hải quan, giám sát hải quan theo TT 39

Có thể bạn quan tâm Quy định về quan trắc nước thải theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT Hệ thống tài khoản – 521. Các khoản giảm trừ doanh…

Hướng dẫn lập thẻ tài sản cố định theo Thông tư 200 và Thông tư 133 mới nhất

Lập thẻ tài sản cố định kế toán là một quy trình quan trọng và cần được thực hiện đúng theo quy định để tránh những sai…