Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Rate this post

Luật Sư Tuấn – Cùng nhau bảo vệ quyền lợi của con em chúng ta

Giới thiệu

Chào bạn đọc, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Đây là một văn bản quan trọng, giúp bảo vệ quyền lợi của cha mẹ và học sinh trong quá trình học tập. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về nội dung của thông tư này.

Những quy định chung

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Thông tư này quy định về Ban đại diện cha mẹ học sinh, bao gồm tổ chức và hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, trách nhiệm quản lý Ban đại diện cha mẹ học sinh. Điều lệ này áp dụng cho các trường mầm non, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Nguyên tắc tổ chức Ban đại diện cha mẹ học sinh

Ban đại diện cha mẹ học sinh được tổ chức trong mỗi năm học, do cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh đang theo học ở từng lớp, từng trường cử ra để phối hợp với nhà trường thực hiện các hoạt động giáo dục. Cần lưu ý rằng không tổ chức Ban đại diện cha mẹ học sinh theo hình thức liên trường và ở các cấp hành chính.

Tổ chức và hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh

Tổ chức của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp

Mỗi lớp có một Ban đại diện cha mẹ học sinh gồm từ 3 đến 5 thành viên, trong đó có trưởng ban và một phó trưởng ban. Các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp là những người nhiệt tình, có trách nhiệm trong việc phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn, nhà trường và đại diện cho cha mẹ học sinh trong lớp thực hiện các hoạt động giáo dục học sinh.

Ban đại diện cha mẹ học sinh trường

Cứ mỗi trường đều có một Ban đại diện cha mẹ học sinh gồm trưởng ban, các phó trưởng ban và các thành viên thường trực (nếu cần thiết). Thành viên tham gia Ban đại diện cha mẹ học sinh trường là trưởng ban hoặc phó trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp. Số lượng các phó trưởng ban và các thành viên thường trực (nếu có) của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường do cuộc họp các trưởng ban và phó trưởng ban của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp quyết định.

Nhiệm vụ và quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp

Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp có nhiệm vụ phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp và các giáo viên bộ môn tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh, chuẩn bị nội dung của các cuộc họp cha mẹ học sinh trong năm học và tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh, bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém, vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục học tập, giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác.

Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp có quyền quyết định triệu tập các cuộc họp cha mẹ học sinh, tổ chức lấy ý kiến cha mẹ học sinh của lớp về biện pháp quản lý giáo dục học sinh để kiến nghị cụ thể với giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn về biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, chất lượng dạy học, và phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục truyền thống, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh.

Trách nhiệm và quyền của cha mẹ học sinh

Cha mẹ học sinh có trách nhiệm phối hợp với nhà trường trong việc quản lý, giáo dục học sinh và thực hiện những nhiệm vụ do Ban đại diện cha mẹ học sinh đề ra. Họ cũng chịu trách nhiệm đối với sai phạm, khuyết điểm của con em mình theo quy định của pháp luật và thực hiện các khuyến nghị của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp trong việc phối hợp với nhà trường để chăm sóc, quản lý, giáo dục học sinh.

Cha mẹ học sinh có các quyền như: kiến nghị với nhà trường để tạo điều kiện tốt nhất cho con em học tập, ứng cử, đề cử vào Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, từ chối ủng hộ khi được Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường đề xuất các khoản ủng hộ, và quyền thực hiện hoặc không thực hiện những nội dung chưa được thống nhất ý kiến trong cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh hoặc cuộc họp Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Khen thưởng và xử lý vi phạm

Kết quả hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh được xem là một trong những tiêu chuẩn xét thi đua khen thưởng đối với các cơ sở giáo dục. Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động tốt, góp phần tích cực vào công tác giáo dục học sinh sẽ được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng. Tuy nhiên, trong trường hợp tổ chức hoặc cá nhân có hành vi cố ý cản trở việc thực hiện Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh hoặc vi phạm các quy định khác, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Hy vọng thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh sẽ giúp tạo ra môi trường học tập tốt nhất cho con em chúng ta và thúc đẩy sự phát triển chung của học sinh. Đừng quên truy cập vào trang web Luật Sư Tuấn để biết thêm thông tin chi tiết về các vấn đề pháp luật liên quan. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết tiếp theo!

Related Posts

Hệ thống tài khoản – 821. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là một tài khoản quan trọng giúp doanh nghiệp phản ánh các khoản chi phí thuế…

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao

Ngày 05/9/2018, đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC- BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT (gọi là Thông tư 02/2018) để quy định việc phối hợp thi hành một số…

Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và 04 điều cần biết

Có thể bạn quan tâm Sổ sách kế toán: Quy định và dịch vụ hoàn thiện tại Luật Sư Tuấn Thông tư liên tịch 08/2005/TTLT-BNV-BTC của Bộ…

Tổng hợp biểu mẫu về thủ tục hải quan, giám sát hải quan theo TT 39

Có thể bạn quan tâm CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG: Đào tạo kế toán thực hành thực tế Hệ thống tài khoản – 411. Vốn đầu…

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP: Đưa dân chủ vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Luật Sư Tuấn trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động…

Hướng dẫn lập thẻ tài sản cố định theo Thông tư 200 và Thông tư 133 mới nhất

Lập thẻ tài sản cố định kế toán là một quy trình quan trọng và cần được thực hiện đúng theo quy định để tránh những sai…