Nhiều hiệu trưởng chưa nắm rõ Thông tư 55 và Thông tư 16 dẫn đến lạm thu

Rate this post

Nhiều hiệu trưởng trường học hiện nay đang gặp khó khăn trong việc áp dụng đúng các quy định của Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT và Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT. Điều này đã dẫn đến tình trạng lạm thu, gây khó khăn cho phụ huynh và gây tranh cãi trong cộng đồng giáo dục.

Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh

Theo Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT, kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh có thể được thu từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh và nguồn tài trợ hợp pháp khác. Đồng thời, kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường cũng được trích từ kinh phí hoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

Về việc quản lý và sử dụng kinh phí, trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp phải thống nhất ý kiến với toàn thể thành viên Ban và trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất với hiệu trưởng. Việc thu, chi kinh phí phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ và phải có báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp và Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.

Nội dung vận động và tiếp nhận tài trợ

Theo Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT, các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có thể được vận động và tiếp nhận tài trợ để trang bị thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy và học, nghiên cứu khoa học, cải tạo, sửa chữa, xây dựng các hạng mục công trình phục vụ hoạt động giáo dục, và hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học trong cơ sở giáo dục.

Tuy nhiên, không vận động tài trợ để chi trả thù lao giảng dạy, các khoản chi liên quan trực tiếp cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và nhân viên, các hoạt động an ninh, bảo vệ, trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh, duy trì vệ sinh lớp học, vệ sinh trường, khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, và các chi phí hỗ trợ công tác quản lý của cơ sở giáo dục.

Để được tài trợ, nhà trường cần lập kế hoạch chi tiết và trình lên cơ quan quản lí giáo dục để được xét duyệt. Kế hoạch vận động tài trợ cũng phải được niêm yết công khai tại trường học. Nhà trường cũng có thể vận động kinh phí từ các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn, nhưng việc đóng góp là hoàn toàn tự nguyện.

Kết luận

Việc nắm vững và áp dụng đúng các quy định của Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT và Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT là rất quan trọng để tránh lạm thu và tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình giáo dục và học tập. Hiệu trưởng trường học cần nắm vững quy định và hướng dẫn phụ huynh và nhà trường trong việc áp dụng chính sách tài trợ và quản lý kinh phí hoạt động. Chỉ thông qua việc hiểu rõ và tuân thủ đúng các quy định mới có thể đảm bảo sự công khai, dân chủ và minh bạch trong việc sử dụng kinh phí giáo dục.

To learn more about the topic, please visit Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam.

Related Posts

Thông tư 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chí

Xem thêm : Hạch Toán Giảm Giá Hàng Bán Theo Thông Tư 200 và Thông Tư 133Có thể bạn quan tâm [Mới] Hướng dẫn xử lý hóa…

Chứng chỉ Tin học theo Thông tư 03/2014 TT-BTTT

Chứng chỉ Tin học không chỉ là một yêu cầu quan trọng để mở ra cơ hội việc làm, mà còn là một phần không thể thiếu…

Quy định mới về giao dịch liên kết tại Việt Nam

Có thể bạn quan tâm Thông tư 48/2015/TT-BCA: Các quy định về trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng và phòng cháy và chữa cháy…

Quy định mới về đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22

Đối với giáo viên tiểu học, việc đánh giá học sinh là một nhiệm vụ quan trọng. Nhiệm vụ này không chỉ nhằm đánh giá sự tiến…

Hướng dẫn tài khoản 138 (phải thu khác) trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 2023

Chào mừng các bạn đến với bài viết này! Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Tài khoản 138 – phải thu khác trong…

Những Quy Định Về Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước Cần Ghi Nhớ

Chào mừng các bạn đến với Luật Sư Tuấn! Trong bài viết ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những quy định quan…