Quy trình khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính

Rate this post

Hiện nay, quy trình khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính được quy định tại Điều 7 của Luật Khiếu nại 2011.

Khiếu nại lần đầu

Khi bạn muốn khiếu nại quyết định hành chính lần đầu, bạn có thể đến một trong những đối tượng sau:

  • Người đã ra quyết định hành chính.
  • Cơ quan có người có hành vi hành chính.
  • Khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.

Trường hợp bạn không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết, bạn có quyền khiếu nại lần hai.

Khiếu nại lần hai

Khi bạn muốn khiếu nại quyết định hành chính lần hai, bạn có thể đến một trong những đối tượng sau:

  • Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu.
  • Khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.

Trường hợp bạn không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc vượt quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết, bạn có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Trường hợp đặc biệt

Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ (gọi chung là Bộ trưởng) thì bạn có thể khiếu nại đến Bộ trưởng hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.

Nếu bạn không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng hoặc vượt quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết, bạn có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.

Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì bạn có thể khiếu nại lần đầu đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.

Trường hợp bạn không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc vượt quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết, bạn có quyền khiếu nại lần hai đến Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.

Trường hợp bạn không đồng ý với quyết định giải quyết lần hai của Bộ trưởng hoặc vượt quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết, bạn có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.

Thời hiệu khiếu nại quyết định hành chính

Hiện nay, thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính. Thời hiệu khiếu nại tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày thứ 7 và chủ nhật.

Trường hợp bạn không thực hiện được quyền khiếu nại trong thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác, thời gian có trở ngại đó sẽ không tính vào thời hiệu khiếu nại.

Trên đây là quy trình khiếu nại hành chính nói chung, áp dụng đối với tất cả các lĩnh vực như đất đai, xây dựng, thương mại… Nếu bạn muốn biết về khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Cảnh sát giao thông, hãy tham khảo bài viết: Làm gì khi không đồng ý với quyết định xử phạt của CSGT?.

Related Posts

Định mức xây dựng 588

Chào mừng các bạn đến với bài viết hàng đầu về định mức xây dựng 588! Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một chủ đề quan…

Mẫu hợp đồng tổ chức sự kiện đầy đủ, chính xác nhất

Không thể chắc chắn 100% sự kiện sẽ diễn ra tốt đẹp mà không phát sinh thêm bất cứ vấn đề nào. Do đó, trước khi bước…

Thuận tình ly hôn là gì? Thủ tục và mẫu đơn ly hôn thuận tình

Có thể bạn quan tâm Kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính…

Quy định về hợp đồng thử việc: Đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Quy định về hợp đồng thử việc là một trong những điều quan trọng để đảm bảo các quyền lợi của người lao động và thể hiện…

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

1. Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì? Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn, hoàn thuế thu nhập cá…

Chủ trương đầu tư – Quyết định quan trọng cho dự án

Chủ trương đầu tưCó thể bạn quan tâm Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP Quyết định 59/2015/QĐ-TTg về chuẩn…