Mẫu Hợp đồng góp vốn bằng tiền mới nhất

Rate this post

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hợp đồng góp vốn bằng tiền số: …………../HĐGV

Hôm nay, ta chúng tôi, gồm có:

Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A):

Ông (Bà): ………… ……………… …………..……… …………… …… ……… ……… Sinh ngày: ……… ……………… ……… ……………… …………… ……………… Chứng minh nhân dân số:. ………. …… ……… cấp ngày ……./……. /……..tại ……… Hộ khẩu thường trú: …… ……… ……………… …… ………… ………… …… ………

Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B):

Ông (Bà): ………… ……………… …………..……… …………… …… ……… ……… Sinh ngày: ……… ……………… ……… ……………… …………… ……………… Chứng minh nhân dân số:. ………. ………… cấp ngày ……./………./………..tại …… …… Hộ khẩu thường trú: …… ……… ……………… …… ………… ………… …… ………

Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn với các thoả thuận sau đây:

Điều 1: Tài sản góp vốn

Tài sản góp vốn thuộc quyền sở hữu của bên A: ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… …… ……… …… ……… ……….. ……… ………… ………… …………… ………

Điều 2: Giá trị góp vốn

Giá trị tài sản góp vốn được các bên cùng thống nhất thoả thuận là: ……… ……………… …………. …… (bằng chữ: ………… ………….. ……………… ………….. ..………… ……..……… ..)

Điều 3: Thời hạn góp vốn

Thời hạn góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 là: …………………………… kể từ ngày ………./………./………..

Điều 4: Mục đích góp vốn

Mục đích góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 là : …………… ………… …………… …………… …………… …………… …………… ……… ……… ……… …….. ……… ………… ………… ………… ………

Điều 5: Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; Trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Cam đoan các bên

 1. Bên A cam đoan:

  • Những thông tin về nhân thân, tài sản đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật;
  • Tài sản góp vốn không có tranh chấp;
  • Tài sản góp vốn không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;
  • Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
  • Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
  • Các cam đoan khác……………………
 2. Bên B cam đoan:

  • Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
  • Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản góp vốn nêu trên và các giấy tờ về quyền sử dụng, quyền sở hữu;
  • Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
  • Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;
  • Các cam đoan khác…

Điều 7: Điều khoản cuối cùng

 1. Các bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
 2. Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.
 • Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng.
 1. Hợp đồng có hiệu lực từ: …… ………… …… …………… ……… …….

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B
Ký và ghi rõ họ tên

Luật Sư Tuấn

Related Posts

Định mức xây dựng 588

Chào mừng các bạn đến với bài viết hàng đầu về định mức xây dựng 588! Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một chủ đề quan…

Mẫu hợp đồng tổ chức sự kiện đầy đủ, chính xác nhất

Không thể chắc chắn 100% sự kiện sẽ diễn ra tốt đẹp mà không phát sinh thêm bất cứ vấn đề nào. Do đó, trước khi bước…

Thuận tình ly hôn là gì? Thủ tục và mẫu đơn ly hôn thuận tình

Có thể bạn quan tâm Hợp đồng khoán việc tạp vụ: Tìm hiểu khái niệm và quy định Quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng và những…

Quy định về hợp đồng thử việc: Đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Quy định về hợp đồng thử việc là một trong những điều quan trọng để đảm bảo các quyền lợi của người lao động và thể hiện…

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

1. Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì? Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn, hoàn thuế thu nhập cá…

Chủ trương đầu tư – Quyết định quan trọng cho dự án

Chủ trương đầu tưCó thể bạn quan tâm Hợp đồng thi công xây dựng công trình trọn gói MẪU HỢP ĐỒNG ÉP CỌC BÊ TÔNG NHÀ DÂN:…