Mẫu hợp đồng đào tạo nghề tóc: Tạo nên sự chuyên nghiệp và tin cậy

Rate this post

Seoul Academy là đơn vị đào tạo nghề tóc chuyên nghiệp, uy tín hàng đầu

Một mẫu hợp đồng đào tạo nghề tóc chuẩn và đáng tin cậy luôn là điều mà cả người học nghề tóc lẫn các cơ sở đào tạo quan tâm. Đây cũng là cách để đảm bảo quyền lợi của cả hai bên trước khi thiết lập mối quan hệ đối tác. Vậy thì mẫu hợp đồng đào tạo nghề tóc chính xác và đầy đủ nội dung là gì? Hãy cùng Luật Sư Tuấn khám phá trong bài viết này.

Hợp đồng đào tạo nghề tóc là gì?

Hợp đồng đào tạo nghề tóc là biểu đồ thể hiện sự thỏa thuận về quyền lợi và nghĩa vụ giữa hai bên – người học nghề tóc và người đứng đầu trung tâm hoặc công ty dạy nghề tóc. Đây là một mẫu hợp đồng thông dụng và hiện đại cho những ai đang quan tâm tới việc học nghề tóc.

Mẫu hợp đồng đào tạo nghề tóc được tạo ra nhằm chứng minh những điều rõ ràng và công bằng về những gì hai bên mong muốn. Hợp đồng được lập trên cơ sở pháp luật để định rõ quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của từng bên khi tham gia hợp đồng. Chỉ khi cả hai bên đồng ý và ký kết hợp đồng, thì hợp đồng mới có hiệu lực.

Hơn nữa, trong các trường hợp phát sinh, tranh chấp hoặc xung đột, hợp đồng cũng là tài liệu sẽ được sử dụng để giải quyết các vấn đề xảy ra.

Tại sao nên tạo hợp đồng đào tạo nghề tóc?

Ngày nay, có rất nhiều trung tâm dạy nghề tóc xuất hiện nhằm đáp ứng nhu cầu học nghề của mọi người. Vì vậy, bạn có nhiều sự lựa chọn về nơi học, dựa trên nhiều yếu tố như cơ sở vật chất, chất lượng giảng dạy, nội dung học,… Tuy nhiên, có rất ít người để ý rằng, trước khi đăng ký, cần phải có hợp đồng đào tạo nghề tóc.

Mẫu hợp đồng đào tạo nghề tóc đóng một vai trò quan trọng khi học viên hoặc cơ sở đào tạo gặp phải những tình huống phát sinh, tranh chấp và xung đột. Lúc đó, văn bản sẽ giúp đảm bảo quyền lợi của cả hai bên, và hạn chế những hành vi không tốt hoặc vi phạm quy chế của trung tâm đào tạo hoặc quy định của Nhà nước. Dựa trên hợp đồng, mỗi bên sẽ có biện pháp giải quyết rõ ràng và minh bạch.

Mẫu hợp đồng đào tạo nghề tóc chuẩn, mới nhất hiện nay

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO NGHỀ

Số:………../HĐĐTN

Căn cứ…….

Căn cứ…….

Căn cứ cơ cấu tổ chức và Quy chế Công ty……

Căn cứ Quy chế Trung tâm dạy nghề…..

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm….., tại….., chúng tôi gồm:

BÊN DẠY NGHỀ: TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

CÔNG TY:……………

Đại diện:……………

Chức vụ:…………

Địa chỉ:…………..

Điện thoại:………..Fax:………….

Mã số thuế:…………..

Tài khoản số:………….

Email:…………….

BÊN HỌC NGHỀ:

Họ và tên:……………….

Sinh ngày:………..tháng……….năm……….

Trình độ văn hoá:………………

Hộ khẩu thường trú:…………….

Chỗ ở hiện tại:……………….

Giấy tạm trú số………do Công an……. cấp ngày……….tháng…….năm……

Điện thoại:……………

Mang CMND:…………. hoặc hộ khẩu số:……………

Cấp ngày……..tháng………năm……..Tại: Công an……….

Thỏa thuận ký kết Hợp đồng đào tạo nghề và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Công ty đào tạo nghề…….cho anh (chị)…….theo đúng hợp đồng số……từ ngày…….tháng……năm…..đến ngày……tháng…..năm……

Địa điểm học: Trung tâm dạy nghề:………….. – Công ty:………….

Cơ sở 1:…………..

Cơ sở 2:………….

Điều 2: Chế độ học nghề

 1. Thời gian học nghề:……….tháng (=……..tuần:=………giờ)

 2. Thời gian học trong ngày:

Sáng từ:………đến……….

Chiều từ:……..đến:………

Tối từ:………đến:………

Phần chuyên ngành học 01 buổi/ ngày

 1. Chế độ nghỉ ngày chủ nhật và tất cả các ngày Lễ Tết theo quy định của Nhà nước.

 2. Học viên được cấp phát:

 • Thẻ học viên
 • Tài liệu học tập phần Đại cương và chuyên ngành

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Người học được học trong điều kiện an toàn và vệ sinh theo quy định hiện hành của Nhà nước

Điều 3: Chi phí đào tạo nghề

Tổng chi phí đào tạo nghề là…………..đồng

(bằng chữ:…………..đồng)

………..

Điều 4: Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo

Trường hợp bên dạy nghề vi phạm các nghĩa vụ theo hợp đồng thì phải có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ chi phí đào tạo cho bên học nghề.

………….

Điều 5: Thời hạn người lao động cam kết phải làm việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo nghề, người học nghề cam kết làm việc cho công ty với thời hạn…………năm.

………..

Điều 6: Nghĩa vụ, quyền hạn và quyền lợi của học viên

 1. Nghĩa vụ:
 • Người học phải hoàn thành thủ tục nhập học và đóng học phí theo quy định mới được vào học.
 • Trong quá trình học, tuyệt đối tuân thủ nội quy của lớp học, Quy chế của Công ty và quy định của Pháp luật. Trong trường hợp vi phạm, người học phải bồi thường toàn bộ học phí của khóa học và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 1. Quyền hạn:
 • Người học có quyền đóng góp ý kiến và tham gia xây dựng để đảm bảo quyền lợi cá nhân cũng như phát triển của Công ty.
 • Người học hoặc đang học và không tham gia học vì lý do nào đó, sẽ được xem xét để lưu giữ vị trí và được học lại (Thời gian lưu giữ không quá 03 tháng).
 1. Quyền lợi:
 • Người học được học lý thuyết và thực hành nghề đảm bảo thời gian và nội dung chất lượng theo chương trình đào tạo của Công ty theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
 • Người học sẽ được kiểm tra trình độ lý thuyết, tay nghề và nhận chứng chỉ theo quy định. Học viên có thành tích học tập tốt còn có cơ hội thực tập tại các cửa hàng sửa chữa bảo hành và tiếp tục đăng ký học các lớp nâng cao.

…………

Điều 7: Nghĩa vụ và quyền hạn của Trung tâm dạy nghề

 1. Nghĩa vụ:
 • Thực hiện đầy đủ các điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng đào tạo nghề để người học học tập hiệu quả, bảo đảm theo hợp đồng đã ký.
 1. Quyền hạn:
 • Công ty có quyền chuyển người học giữa các lớp và thay đổi, tạm hoãn, kỷ luật và chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp người học vi phạm hợp đồng theo quy định của Pháp luật.
 • Người học hoặc bắt buộc phải chấm dứt hợp đồng đào tạo nghề trước thời hạn trong các trường hợp có đầy đủ giấy tờ hợp pháp và căn cứ rõ ràng sau đây:
  • Đi nghĩa vụ
  • Lý do sức khoẻ
  • Vi phạm pháp luật của Nhà nước và Quy chế của Trung tâm đào tạo

……..

Điều 8: Điều khoản chung

 1. Những thỏa thuận khác:……….

 2. Hợp đồng đào tạo nghề có hiệu lực từ ngày:….tháng……năm…..đến ngày…..tháng…..năm…..

………

Điều 9: Hợp đồng đào tạo nghề được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị như nhau

 • 01 bản người học nghề giữ
 • 01 bản công ty……….giữ

Hợp đồng đào tạo nghề được làm tại: Công ty:…………

Cơ sở 1:………

Cơ sở 2:………

Nội dung phải có trong mẫu hợp đồng đào tạo nghề tóc

Mẫu hợp đồng đào tạo nghề tóc có rất nhiều nội dung quan trọng mà cả hai bên cần lưu ý khi tạo ra hợp đồng. Theo quy định của Bộ luật lao động năm 2019, những nội dung cần phải có trong mẫu hợp đồng đào tạo nghề tóc bao gồm:

 • Nghề đào tạo: ghi rõ nghề tóc trong hợp đồng.
 • Nội dung đào tạo nghề tóc gồm những gì?
 • Thời gian đào tạo là bao lâu, có thể chuyển đổi thành tuần hoặc giờ đào tạo.
 • Chi phí học nghề tóc: khoản chi phí này đã được cả hai bên thoả thuận trước.
 • Nội dung hoàn trả chi phí đào tạo trong những trường hợp nào?
 • Trách nhiệm của bên đào tạo và bên học nghề tóc.

Nội dung của mẫu hợp đồng đào tạo nghề có thể thay đổi tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, nội dung vẫn phải phù hợp với thực tế, không vi phạm pháp luật và đạo đức, đồng thời thỏa mãn quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của cả hai bên.

Lưu ý khi soạn thảo nội dung hợp đồng đào tạo nghề tóc

Để tăng độ chính xác và kiểm tra lỗi cho mẫu hợp đồng đào tạo nghề tóc, cả học viên lẫn trung tâm đào tạo nghề cần lưu ý những điều sau:

 • Hai bên cần thống nhất và tiến hành trao đổi các điều khoản trong hợp đồng trước khi soạn thảo và ký kết.
 • Kiểm tra loại hợp đồng, để tránh nhầm lẫn với các mẫu hợp đồng tương tự như đơn đăng ký học nghề,…
 • Kiểm tra kỹ các điều khoản và quyền hạn để không mất quyền lợi sau khi ký kết và xác nhận mối quan hệ hợp tác.
 • Xác định tính hợp pháp của các điều khoản đã thỏa thuận giữa hai bên.
 • Hợp đồng cần chỉnh ngôn ngữ, cách gọi đối tượng cũng như cách giải thích điều khoản. Đây là nội dung dễ gây nhầm lẫn nhất khi soạn thảo nội dung.
 • Xác định và kiểm tra kỹ các bên liên quan khi lập hợp đồng đào tạo nghề tóc.
 • Kiểm tra thời gian làm hợp đồng và thời gian hợp đồng có hiệu lực.

Địa chỉ đào tạo nghề tóc có hợp đồng đào tạo chuẩn, uy tín

Seoul Academy là đơn vị đào tạo nghề tóc chuyên nghiệp, uy tín hàng đầu

Hiện nay, có rất nhiều cơ sở đào tạo nghề tóc để đáp ứng nhu cầu học nghề tóc ngày càng tăng. Tuy nhiên, không phải cơ sở nào cũng có chất lượng dạy học đảm bảo kèm theo các quyền lợi và quyền hạn của học viên. Nếu bạn đang tìm kiếm địa chỉ đào tạo nghề tóc có hợp đồng đào tạo chuẩn và uy tín nhất hiện nay, hãy tham khảo khóa học làm tóc chuyên nghiệp tại Seoul Academy.

Seoul Academy tự hào là Hệ thống đào tạo thẩm mỹ quốc tế lớn nhất Việt Nam. Với hơn 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy, trường đã đào tạo hơn 10.000 học viên xuất sắc, trong đó có học viên đến từ khóa học làm tóc chuyên nghiệp.

Tại đây, chương trình đào tạo được xây dựng với lộ trình học rõ ràng và nội dung đa dạng, từ cơ bản đến nâng cao, giúp học viên nắm vững và phát triển kỹ năng sau khi hoàn thành khóa học:

 • Học làm tóc nam chuyên nghiệp
 • Học làm tóc nữ chuyên nghiệp
 • Kỹ thuật uốn, duỗi, nhuộm
 • Gội đầu và massage chuyên nghiệp

Khi đăng ký khóa học làm tóc chuyên nghiệp tại Seoul Academy, học viên sẽ được hưởng những quyền lợi và quyền hạn trong hợp đồng đào tạo nghề tóc, bao gồm đội ngũ giảng viên tận tâm hỗ trợ, chất lượng giảng dạy uy tín, cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn, và chứng chỉ nghề sau khi hoàn thành khóa học.

Nếu bạn đang quan tâm đến việc học tại Seoul Academy, hãy liên hệ ngay với trường thông qua những thông tin sau:

 • Địa chỉ: 436A/103 Đường 3 Tháng 2, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
 • Hotline: 1800 0084 (miễn phí)
 • Website: Seoul Academy
 • Fanpage Facebook: Seoul Academy Hệ Thống Đào Tạo Thẩm Mỹ Chuyên Nghiệp

Lời kết

Đối với người học nghề tóc và các cơ sở đào tạo, mẫu hợp đồng đào tạo nghề tóc đóng vai trò quan trọng. Hy vọng rằng qua bài viết trên của Luật Sư Tuấn, bạn đã có thể tham khảo và tạo ra một mẫu hợp đồng đúng pháp luật để đảm bảo quyền lợi của cả hai bên. Nếu bạn cần tham gia khóa học làm tóc chuyên nghiệp tại một địa chỉ uy tín và chất lượng, hãy liên hệ ngay với Seoul Academy qua hotline 1800 0084 (miễn phí) để được tư vấn.

Related Posts

Định mức xây dựng 588

Chào mừng các bạn đến với bài viết hàng đầu về định mức xây dựng 588! Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một chủ đề quan…

Mẫu hợp đồng tổ chức sự kiện đầy đủ, chính xác nhất

Không thể chắc chắn 100% sự kiện sẽ diễn ra tốt đẹp mà không phát sinh thêm bất cứ vấn đề nào. Do đó, trước khi bước…

Thuận tình ly hôn là gì? Thủ tục và mẫu đơn ly hôn thuận tình

Có thể bạn quan tâm Quyết định tặng quà nhân viên 2023 – Những bí quyết để nhân viên cảm thấy trọn vẹn Quyết định 2151/QĐ-BYT: Đổi…

Quy định về hợp đồng thử việc: Đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Quy định về hợp đồng thử việc là một trong những điều quan trọng để đảm bảo các quyền lợi của người lao động và thể hiện…

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

1. Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì? Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn, hoàn thuế thu nhập cá…

Chủ trương đầu tư – Quyết định quan trọng cho dự án

Chủ trương đầu tưCó thể bạn quan tâm Hợp đồng thi công xây dựng công trình trọn gói Mẫu biên bản quyết toán hợp đồng: Quản lý…