Mẫu hợp đồng lao động bán thời gian

Rate this post

Hợp đồng lao động bán thời gian là một loại hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động và người lao động, trong đó người lao động chỉ làm việc một phần thời gian nhất định trong ngày, tuần hoặc tháng. Hợp đồng này phù hợp với những người muốn có thêm thu nhập hoặc những người không thể làm việc toàn thời gian. Bạn muốn tham khảo mẫu hợp đồng lao động bán thời gian, Luật Sư Tuấn sẽ giúp bạn.

Mẫu hợp đồng lao động bán thời gian

I. Mẫu hợp đồng lao động bán thời gian là gì?

Mẫu hợp đồng lao động bán thời gian là một tài liệu pháp lý được sử dụng để thiết lập quan hệ lao động giữa một nhà tuyển dụng và một nhân viên làm việc theo hình thức bán thời gian. Trong hợp đồng này, các điều khoản và điều kiện về quyền và nghĩa vụ của cả hai bên được quy định rõ ràng và minh bạch.

Bài viết: Mẫu hợp đồng lao động mới nhất 2024 để có thêm thông tin về mẫu hợp đồng lao động

II. Mẫu hợp đồng lao động bán thời gian

Mẫu hợp đồng lao động bán thời gian

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BÁN THỜI GIAN

——-

Số: [Ghi số]

Lập tại: [Ghi nơi lập]

Ngày: [Ghi ngày]

——-

I. CÁC BÊN THAM GIA HỢP ĐỒNG:

1. Bên A:

 • Tên đầy đủ: [Ghi đầy đủ tên] (được gọi là “Người sử dụng lao động”)
 • Địa chỉ: [Ghi địa chỉ]
 • Mã số thuế: [Ghi mã số thuế]
 • Đại diện pháp luật: [Ghi họ và tên, chức danh]

2. Bên B:

 • Tên đầy đủ: [Ghi đầy đủ tên] (được gọi là “Người lao động”)
 • Địa chỉ: [Ghi địa chỉ]
 • Mã số thuế: [Ghi mã số thuế]
 • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: [Ghi số]

II. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG:
1. Chức danh/Công việc: [Ghi chức danh/công việc]

2. Thời hạn hợp đồng:

 • Hợp đồng này được ký kết từ ngày [ghi ngày] đến ngày [ghi ngày].
 • Hợp đồng có thể được gia hạn theo thỏa thuận của hai bên.

3. Thời gian làm việc:

 • Người lao động làm việc [ghi số] giờ/ngày, [ghi số] ngày/tuần.
 • Thời gian làm việc cụ thể: [ghi thời gian làm việc cụ thể].

4. Mức lương:

 • Mức lương của người lao động là [ghi số] đồng/giờ.
 • Lương được thanh toán vào ngày [ghi ngày] hàng tháng.

5. Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên:

 • Quyền lợi của người lao động:

  • Được hưởng lương theo thỏa thuận.
  • Được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.
  • Được nghỉ ngơi, phép năm theo quy định của pháp luật.
 • Nghĩa vụ của người lao động:

  • Chấp hành nội quy, quy định của người sử dụng lao động.
  • Hoàn thành tốt công việc được giao.
  • Bảo quản tài sản của người sử dụng lao động.
 • Quyền lợi của người sử dụng lao động:

  • Yêu cầu người lao động thực hiện công việc theo thỏa thuận.
  • Khấu trừ lương đối với trường hợp người lao động vi phạm nội quy, quy định.
 • Nghĩa vụ của người sử dụng lao động:

  • Thanh toán lương đầy đủ và đúng hạn cho người lao động.
  • Đảm bảo an toàn lao động cho người lao động.

6. Giải quyết tranh chấp:

 • Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng.
 • Nếu không thể thương lượng thống nhất, các bên sẽ đưa vụ việc ra Tòa án Nhân dân để giải quyết.

VII. KÝ TÊN:
1. Bên A:

 • [Họ và tên]

2. Bên B:

 • [Họ và tên]

——-

III. Các bước điền mẫu hợp đồng lao động bán thời gian

Bước 1: Chuẩn bị mẫu hợp đồng lao động bán thời gian:

 • Bạn có thể tải mẫu hợp đồng trên mạng internet hoặc tại văn phòng luật sư.
 • Mẫu hợp đồng cần được in ra trên khổ giấy A4.

Bước 2: Điền thông tin vào mẫu hợp đồng lao động bán thời gian:

 • Thông tin về bên A (người sử dụng lao động):
  • Tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, số CMND/CCCD, mã số thuế, …
  • Tên người đại diện theo pháp luật (nếu có).
 • Thông tin về bên B (người lao động):
  • Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, số CMND/CCCD, …
 • Thông tin về công việc:
  • Tên công việc, chức danh, mô tả công việc, …
  • Thời gian làm việc:
   • Số giờ làm việc mỗi ngày/tuần/tháng.
   • Lịch làm việc cụ thể.
  • Địa điểm làm việc.
 • Mức lương và chế độ đãi ngộ:
  • Mức lương cơ bản.
  • Phụ cấp (nếu có):
   • Phụ cấp công việc, phụ cấp thâm niên, …
  • Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, …
 • Nghĩa vụ của các bên:
  • Nghĩa vụ của bên A:
   • Thanh toán lương và chế độ đãi ngộ đầy đủ cho người lao động.
   • Bảo đảm an toàn lao động cho người lao động.
  • Nghĩa vụ của bên B:
   • Thực hiện công việc theo đúng cam kết.
   • Tuân thủ nội quy, quy định của bên A.
 • Thời hạn hợp đồng:
  • Hợp đồng có thời hạn nhất định (thường không quá 12 tháng) hoặc hợp đồng không xác định thời hạn.
 • Điều khoản giải quyết tranh chấp:
  • Cách thức giải quyết tranh chấp.
  • Toà án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp.
 • Ký tên xác nhận:
  • Hai bên cùng ký tên và đóng dấu (nếu có) vào hợp đồng.

IV. Nội dung mẫu hợp đồng lao động bán thời gian gồm những gì?

1. Phần đầu:

 • Tên hợp đồng: Ghi rõ tên của hợp đồng (ví dụ: Hợp đồng lao động bán thời gian).
 • Ngày ký kết: Ghi ngày ký kết hợp đồng.
 • Địa điểm ký kết: Ghi địa điểm ký kết hợp đồng.

2. Các bên tham gia:

 • Bên A (Bên sử dụng lao động): Ghi đầy đủ thông tin về bên sử dụng lao động, bao gồm tên, địa chỉ, mã số thuế, người đại diện theo pháp luật.
 • Bên B (Người lao động): Ghi đầy đủ thông tin về người lao động, bao gồm tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

3. Nội dung hợp đồng:

 • Công việc được giao: Ghi rõ công việc được giao cho người lao động.
 • Thời gian làm việc: Ghi rõ thời gian làm việc của người lao động, bao gồm số giờ làm việc mỗi ngày/tuần/tháng.
 • Địa điểm làm việc: Ghi rõ địa điểm làm việc của người lao động.
 • Mức lương: Ghi rõ mức lương của người lao động.
 • Chế độ phúc lợi: Ghi rõ chế độ phúc lợi dành cho người lao động, bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ phép, …

4. Ký tên:

 • Bên A: Ký tên và đóng dấu.
 • Bên B: Ký tên.

Ngoài ra, mẫu hợp đồng lao động bán thời gian có thể bao gồm thêm các nội dung sau:

 • Phụ lục: Kèm theo các tài liệu liên quan đến hợp đồng lao động (ví dụ: mô tả công việc, bảng lương,…).
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên: Ghi rõ quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan đến việc thực hiện hợp đồng lao động.
 • Bảo mật thông tin: Ghi rõ cam kết bảo mật thông tin của các bên.

V. Quy trình nộp mẫu hợp đồng lao động bán thời gian

Quy trình nộp mẫu hợp đồng lao động bán thời gian

1. Chuẩn bị hồ sơ:

 • Mẫu hợp đồng lao động bán thời gian đã được điền đầy đủ thông tin và ký tên bởi hai bên.
 • Giấy tờ chứng minh nhân thân của người lao động.
 • Sổ hộ khẩu của người lao động.
 • Giấy tờ chứng minh trình độ học vấn, chuyên môn (nếu có).

2. Nộp hồ sơ:

 • Nộp trực tiếp tại bộ phận nhân sự của doanh nghiệp.
 • Gửi qua bưu điện.

3. Xác nhận nộp hồ sơ:

 • Sau khi nhận được hồ sơ, bộ phận nhân sự sẽ kiểm tra và xác nhận với người nộp.
 • Người nộp cần lưu giữ bản sao hợp đồng lao động bán thời gian để làm bằng chứng.

Đọc thêm: Mẫu hợp đồng lao động với người nước ngoài để có thêm thông tin về mẫu hợp đồng lao động với người nước ngoài

VI. Nơi nộp mẫu hợp đồng lao động bán thời gian ở đâu?

Nơi nộp mẫu hợp đồng lao động bán thời gian phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm:

1. Loại hình doanh nghiệp:

 • Doanh nghiệp nhà nước: Nộp hợp đồng lao động bán thời gian cho bộ phận quản lý nhân sự của doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp tư nhân: Nộp hợp đồng lao động bán thời gian cho bộ phận quản lý nhân sự hoặc bộ phận kế toán của doanh nghiệp.

2. Quy định địa phương:

 • Một số địa phương có thể yêu cầu nộp hợp đồng lao động bán thời gian cho cơ quan quản lý lao động địa phương.
 • Bạn nên liên hệ với cơ quan quản lý lao động địa phương để biết quy định cụ thể.

VII. Câu hỏi thường gặp

1. Các bước lập hợp đồng lao động bán thời gian?

 1. Chuẩn bị mẫu hợp đồng.
 2. Điền thông tin vào hợp đồng.
 3. Ký tên xác nhận.
 4. Lưu trữ hợp đồng.

2. Lưu ý khi lập hợp đồng lao động bán thời gian?

 • Điền thông tin đầy đủ, chính xác và rõ ràng.
 • Đọc kỹ các điều khoản trước khi ký tên.
 • Có thể tham khảo ý kiến luật sư nếu cần thiết.

3. Khi nào cần lập hợp đồng lao động bán thời gian?

 • Khi người sử dụng lao động cần tuyển dụng lao động làm việc bán thời gian.
 • Khi người lao động muốn tìm kiếm công việc bán thời gian.

4. Mẫu hợp đồng lao động bán thời gian có thể sử dụng cho tất cả các trường hợp hay không?

Mẫu hợp đồng chỉ là hướng dẫn chung, cần điều chỉnh cho phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

Nguồn: Luật Sư Tuấn

Related Posts

Định mức xây dựng 588

Chào mừng các bạn đến với bài viết hàng đầu về định mức xây dựng 588! Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một chủ đề quan…

Mẫu hợp đồng tổ chức sự kiện đầy đủ, chính xác nhất

Không thể chắc chắn 100% sự kiện sẽ diễn ra tốt đẹp mà không phát sinh thêm bất cứ vấn đề nào. Do đó, trước khi bước…

Thuận tình ly hôn là gì? Thủ tục và mẫu đơn ly hôn thuận tình

Có thể bạn quan tâm Hợp đồng thi công cửa xingfa Mẫu hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa tiếng Trung (song ngữ) (tặng kèm mẫu…

Quy định về hợp đồng thử việc: Đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Quy định về hợp đồng thử việc là một trong những điều quan trọng để đảm bảo các quyền lợi của người lao động và thể hiện…

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

1. Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì? Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn, hoàn thuế thu nhập cá…

Chủ trương đầu tư – Quyết định quan trọng cho dự án

Chủ trương đầu tưCó thể bạn quan tâm Mẫu Quyết định sa thải chuẩn nhất Tải mẫu hợp đồng nhân công xây dựng đầy đủ nhất (Update…