HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN

Rate this post

Giới thiệu

Hợp đồng thuê khoán là một văn bản quan trọng để đảm bảo quyền và lợi ích của các bên liên quan. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về hợp đồng thuê khoán và những điều cần lưu ý khi thực hiện.

Tài sản thuê khoán

Điều 1: Tài sản thuê khoán
Tài sản thuê khoán trong hợp đồng này được mô tả chi tiết, bao gồm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc quyền thuê của Bên A đối với tài sản thuê khoán.

Thời hạn thuê khoán

Điều 2: Thời hạn thuê khoán
Thời hạn thuê khoán tài sản được quy định tại Điều 1 là …

Mục đích thuê khoán

Điều 3: Mục đích thuê khoán
Bên B sử dụng tài sản thuê khoán vào mục đích …

Giá thuê khoán và phương thức thanh toán

Điều 4: Giá thuê khoán và phương thức thanh toán

 1. Giá thuê khoán tài sản là …
 2. Phương thức thanh toán như sau: …

Phương thức giao, trả lại tài sản thuê khoán

Điều 5: Phương thức giao, trả lại tài sản thuê khoán
Các thỏa thuận về việc giao tài sản, đánh giá tình trạng tài sản và trả tài sản thuê khoán sẽ được ghi rõ trong hợp đồng.

Nghĩa vụ và quyền của các bên

Nghĩa vụ và quyền của Bên A

Điều 6: Nghĩa vụ và quyền của Bên A
Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

 • Chuyển giao tài sản thuê khoán đúng thỏa thuận
 • Bảo đảm quyền sử dụng của tài sản cho Bên B
 • Thông báo về quyền của người thứ ba đối với tài sản thuê khoán
 • Thanh toán chi phí thay thế, cải tạo tài sản thuê khoán
 • Chịu một nửa thiệt hại về súc vật thuê khoán do sự kiện bất khả kháng
 • Không đơn phương đình chỉ thực hiện Hợp đồng
 • Báo trước cho Bên B thời hạn …

Bên A có quyền nhận đủ tiền thuê tài sản, nhận lại tài sản thuê khoán khi hợp đồng hết hạn và đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng nếu Bên B không tuân thủ.

Nghĩa vụ và quyền của Bên B

Điều 7: Nghĩa vụ và quyền của Bên B
Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

 • Khai thác tài sản thuê khoán đúng mục đích và thông báo tình hình tài sản cho Bên A
 • Bảo quản, bảo dưỡng tài sản thuê khoán
 • Trả đủ tiền thuê khoán, trả lại tài sản khi hợp đồng hết hạn
 • Không cho thuê khoán lại tài sản thuê khoán
 • Bồi thường thiệt hại nếu gây mất mát, hư hỏng tài sản
 • Báo trước cho Bên A thời hạn …

Bên B có quyền nhận tài sản thuê khoán, khai thác công dụng tài sản, và được hưởng một nửa số súc vật sinh ra trong thời hạn thuê khoán.

Cam đoan của các bên

Điều 10: Cam đoan của các bên
Các bên cam đoan rằng thông tin về nhân thân, tài sản và các điều khoản trong hợp đồng là đúng sự thật. Các bên cam đoan sẽ thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ đã ghi trong hợp đồng.

Kết luận

Hợp đồng thuê khoán là một công cụ quan trọng để bảo vệ quyền và lợi ích của các bên liên quan. Qua bài viết này, chúng ta đã hiểu về nội dung, các điều khoản quan trọng và cam đoan của các bên trong hợp đồng thuê khoán. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Luật Sư Tuấn.

Related Posts

Định mức xây dựng 588

Chào mừng các bạn đến với bài viết hàng đầu về định mức xây dựng 588! Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một chủ đề quan…

Mẫu hợp đồng tổ chức sự kiện đầy đủ, chính xác nhất

Không thể chắc chắn 100% sự kiện sẽ diễn ra tốt đẹp mà không phát sinh thêm bất cứ vấn đề nào. Do đó, trước khi bước…

Thuận tình ly hôn là gì? Thủ tục và mẫu đơn ly hôn thuận tình

Có thể bạn quan tâm “Giải pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19” Phần mềm…

Quy định về hợp đồng thử việc: Đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Quy định về hợp đồng thử việc là một trong những điều quan trọng để đảm bảo các quyền lợi của người lao động và thể hiện…

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

1. Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì? Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn, hoàn thuế thu nhập cá…

Chủ trương đầu tư – Quyết định quan trọng cho dự án

Chủ trương đầu tưCó thể bạn quan tâm MẪU HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN SỬ DỤNG XE Ô TÔ Hợp Đồng làm việc xác định thời hạn đối…