Mẫu hợp đồng đại lý bảo hiểm

Rate this post

Hợp đồng đại lý bảo hiểm là một văn bản quan trọng, ghi nhận thỏa thuận giữa công ty bảo hiểm và đại lý bảo hiểm về quyền và nghĩa vụ của hai bên trong quá trình hợp tác kinh doanh bảo hiểm. Hợp đồng đại lý bảo hiểm định rõ các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận, quy định về phí bảo hiểm, hoa hồng, thời hạn hợp đồng và các điều khoản pháp lý khác. Bạn đang muốn tìm hiểu về mẫu hợp đồng đại lý bảo hiểm? ACC Bình Dương sẽ giúp bạn trong quá trình này.

Mẫu hợp đồng đại lý bảo hiểm

I. Mẫu hợp đồng đại lý bảo hiểm là gì?

Mẫu hợp đồng đại lý bảo hiểm là một tài liệu pháp lý định rõ các điều khoản và điều kiện của một thỏa thuận giữa công ty bảo hiểm và đại lý bảo hiểm. Hợp đồng này cho phép đại lý bảo hiểm đại diện cho công ty bảo hiểm trong việc bán các sản phẩm bảo hiểm và cung cấp dịch vụ liên quan. Nó đặc tả quyền và nghĩa vụ của cả hai bên, cũng như các điều kiện về phí và hoa hồng, thời hạn của hợp đồng và các điều khoản pháp lý khác.

Bài viết: Dịch vụ bảo hiểm thất nghiệp tại Bình Dương để có thêm thông tin về vấn đề bảo hiểm thất nghiệp

II. Mẫu hợp đồng đại lý bảo hiểm

Mẫu hợp đồng đại lý bảo hiểm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

­­­Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2020

HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM

Số: 24/2020/HĐĐL

 • Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;

 • Căn cứ Luật thương mại 2005;

 • Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày 28 tháng 07 năm 2020. Chúng tôi gồm có:

BÊN ĐẠI LÝ BẢO HIỂM

(Sau đây gọi tắt là bên A)

Công ty:……………………………….

Địa chỉ:……………………..

Điện thoại:…………………..

Mã số thuế:…………………..

Đại diện :………………………Chức vụ:……………….

Số tài khoản:………………………Tại ngân hàng:……………….Chi nhánh:……

Căn cứ đại diện:………………………

BÊN DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM

(Sau đây gọi tắt là bên B)

Công ty:…………………………………….

Địa chỉ:………………………………..

Điện thoại:……………………………..

Mã số thuế: …………………………………

Đại diện:……………………..Chức vụ:……………

Căn cứ đại diện:……………………………

Số tài khoản:………………Tại ngân hàng:…………… Chi nhánh:………….

Sau khi bàn bạc, thoả thuận, hai bên đã nhất trí ký kết Hợp đồng Đại lý bảo hiểm này với những điều khoản như sau:

Điều 1: Phạm vi Hợp đồng

Bên A được bên B uỷ quyền trên cơ sở Hợp đồng đại lý bảo hiểm này để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm…………. theo quy định của Luật kinh doanh Bảo hiểm và các quy định khác của pháp luật có liên quan trong thời gian từ ngày …/…/… tới ngày …/…/…

Điều 2: Tiêu chuẩn thực hiện

 • Bên A đạt điều kiện hoạt động của đại lý Bảo hiểm quy định tại Luật kinh doanh Bảo hiểm Việt Nam hiện hành.

 • Bên B đảm bảo cung cấp đầy đủ, chính xác mọi thông tin, quy định của bên công ty mình để bên A nắm bắt và thực hiện công việc.

Điều 3: Hình thức đại lý

Bên A thực hiện Hợp đồng này với hình thức Đại lý độc quyền.

Theo đó, bên A được bên B uỷ quyền thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm……………. chỉ trong khu vực quận Hà Đông, Hà Nội

Điều 4: Phương thức hoạt động

 1. Bên B chỉ định và bên A thực hiện việc giới thiệu, chào bán các dịch vụ bảo hiểm của bên B phù hợp với các quy định trong Hợp đồng Đại lý này đến khách hàng.

 2. Đại lý đồng ý nhận các thông báo, thông tin từ bên B thông qua các hình thức: gửi qua hòm thư điện tử (e-mail), số điện thoại do Đại lý cung cấp/đăng ký với bên B, đăng tải trên Cổng Thông tin Đại lý, niêm yết tại các văn phòng/văn phòng tổng đại lý của bên B hoặc gửi qua đường bưu điện.

 3. Hoạt động của Đại lý bao gồm:

 • Giới thiệu, chào bán các Sản phẩm của Công ty đến các khách hàng;

 • Thu xếp, hỗ trợ bên B trong việc giao kết các Hợp đồng bảo hiểm giữa bên A và khách hàng (hay còn được gọi là “bên mua bảo hiểm/ người được bảo hiểm”).

 • Trong hoạt động này, bên Đại lý có thể nộp Giấy yêu cầu bảo hiểm thay cho khách hàng nhưng không ràng buộc bên B chấp nhận Giấy yêu cầu bảo hiểm đó dưới bất kỳ hình thức nào. Bên B bằng toàn quyền quyết định của mình, sẽ từ chối hoặc chấp nhận Giấy yêu cầu bảo hiểm đó;

 • Thu khoản phí bảo hiểm đầu tiên từ khách hàng và nộp lại cho bên B; thu các khoản phí bảo hiểm khác theo ủy quyền của bên B;

 • Hỗ trợ bên B trong các thủ tục chi trả các quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng theo các Hợp đồng bảo hiểm mà Đại lý phụ trách.

**Điều 5: Cam kết

Related Posts

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý: Hãy tìm hiểu mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý đầy đủ và chính xác

Như bạn đã biết, hợp đồng dịch vụ pháp lý là một yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của mỗi người…

10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X về Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị

Luật Sư Tuấn – Nhận thức được tầm quan trọng về việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân…

Mẫu hợp đồng môi giới thương mại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcCó thể bạn quan tâm Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Công…

Mẫu quyết định đình chỉ vụ án dân sự

Bạn đã bao giờ tự hỏi về tác động của quyết định đình chỉ vụ án dân sự đối với quy trình pháp lý? Mẫu quyết định…

Mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế – Luật Sư Tuấn

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC MUA BÁN HÀNG HOÁ QUỐC TẾCó thể bạn quan tâm Mẫu phụ lục hợp đồng mới nhất 2023, chuẩn theo quy định pháp…

Mẫu Hợp Đồng Bảo Trì Camera: Đảm Bảo An Ninh Nhà Xưởng May Mặc

Hệ thống camera quan sát, sau một thời gian sử dụng hoặc hết thời gian bảo hành, cần được bảo trì, duy tu và sửa chữa các…