Mẫu hợp đồng mua bán trả chậm, trả góp

Rate this post

Hợp đồng mua bán trả chậm, trả góp là một hình thức mua sắm linh hoạt và phổ biến trong thời đại ngày nay. Thay vì phải trả toàn bộ số tiền mua hàng upfront, bạn có thể chọn trả góp theo từng tháng. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hợp đồng mua bán trả chậm, trả góp và quyền, nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng này.

Quy định về hoạt động cho vay trả góp

Căn cứ pháp lý

 • Bộ luật Dân sự 2015
 • Luật Thương mại 2005

Nội dung hợp đồng dân sự

Theo Bộ Luật Dân sự năm 2015, hợp đồng được định nghĩa là một thỏa thuận giữa các bên liên quan đến việc xác định, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự. Nếu doanh nghiệp mong muốn tiếp thị sản phẩm đến cá nhân hoặc tổ chức khác, hai bên có thể thiết lập một hợp đồng dân sự. Các điểm mà hợp đồng có thể bao gồm bao gồm đối tượng của hợp đồng, số lượng, chất lượng, giá, phương thức thanh toán, thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng, quyền, nghĩa vụ của các bên, trách nhiệm do vi phạm hợp đồng và phương thức giải quyết tranh chấp.

Bán trả góp và hợp đồng “Mua trả chậm, trả dần”

Nếu doanh nghiệp quyết định bán hàng trả góp, hai bên trong hợp đồng phải thực hiện thỏa thuận và lập hợp đồng mua bán trả góp, được gọi là “Mua trả chậm, trả dần” theo quy định tại Điều 453 của Bộ luật Dân sự 2015. Các bên có thể thỏa thuận về việc bên mua sẽ trả chậm hoặc trả dần số tiền mua trong một khoảng thời gian sau khi nhận tài sản. Bên bán giữ quyền sở hữu đối với tài sản cho đến khi bên mua hoàn tất việc thanh toán, trừ khi có thỏa thuận khác. Hợp đồng mua trả chậm hoặc trả dần phải được ghi chép thành văn bản. Bên mua được quyền sử dụng tài sản đã mua trả chậm hoặc trả dần và phải chịu rủi ro trong thời kỳ sử dụng, trừ khi có thoả thuận khác.

Lãi suất thanh toán chậm trong hợp đồng

Các bên khi ký kết hợp đồng có thể thỏa thuận về việc áp dụng lãi suất chậm trả khi mua bán hàng hóa trả góp hoặc không. Tuy nhiên, nếu có thỏa thuận về lãi suất, không được vượt quá mức quy định là 20%/năm/số tiền vay. Trong trường hợp bên mua có nghĩa vụ chậm trả tiền, bên đó phải thanh toán lãi suất tương ứng với số tiền chậm trả và thời gian chậm trả. Lãi suất phát sinh do việc chậm trả tiền phải tuân theo thỏa thuận của các bên, nhưng không được vượt quá mức lãi suất quy định tại khoản 1 của Điều 468 trong Bộ luật Dân sự 2015. Trong trường hợp không có thỏa thuận cụ thể, áp dụng quy định tại khoản 2 của Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015.

Trả góp ti vi đúng hạn

Nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết

Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết cho phép các bên tự do cam kết và thoả thuận trong việc xác định quyền, nghĩa vụ dân sự, miễn là không vi phạm điều cấm của pháp luật và không trái đạo đức xã hội. Trong quan hệ dân sự, các bên hoàn toàn tự nguyện và không bị áp đặt, cấm đoán, cưỡng ép, đe doạ, ngăn cản. Cam kết và thoả thuận hợp pháp có hiệu lực bắt buộc thực hiện đối với các bên và phải được cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác tôn trọng.

Tiền phạt trả chậm trả mua hàng trả góp

Pháp luật không quy định cụ thể về tiền phạt trả chậm mua hàng trả góp. Tiền phạt thường được thỏa thuận trong hợp đồng mua trả góp.

Trách nhiệm dân sự do chậm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Theo Bộ luật Dân sự năm 2015, khi nghĩa vụ dân sự chậm được thực hiện, bên có quyền có thể gia hạn để bên có nghĩa vụ hoàn thành nghĩa vụ. Nếu quá thời hạn này mà nghĩa vụ vẫn chưa được hoàn thành, bên có quyền yêu cầu bên có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ và bồi thường thiệt hại. Trong trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền, bên đó phải trả lãi đối với số tiền chậm trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Khi nào phải trả góp tiền mua điện thoại trả góp?

Theo quy định của Bộ luật Dân sự, bạn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của bên mua theo đúng hợp đồng mua bán giữa hai bên. Nếu bạn chậm thanh toán mà không có sự đồng ý từ bên bán, đây có thể được xem xét là vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng. Bạn có thể phải đối mặt với các biện pháp chế tài phạt được quy định trong hợp đồng. Nếu tình trạng này tiếp tục, có thể đối diện với khả năng bị xử lý theo các quy định về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong pháp luật hình sự.

Không có tên trên hợp đồng trả góp có phải chịu trách nhiệm trả nợ không?

Vi phạm pháp luật của bạn

Dựa trên mô tả của bạn, có vẻ như trong trường hợp này, bạn không phải là người bảo lãnh mà chỉ là người xác thực thông tin cá nhân của người thân. Vì vậy, bạn không có nghĩa vụ thực hiện trả chậm, trả dần của người thân của mình theo hợp đồng mua bán điện thoại. Bạn không phải chịu trách nhiệm trong trường hợp này.

Vi phạm pháp luật của người thân

Theo Bộ luật Dân sự năm 2015, nguyên tắc thực hiện hợp đồng dân sự bao gồm việc thực hiện đúng hợp đồng, đúng đối tượng, thời hạn, phương thức, và thỏa thuận khác; thực hiện một cách trung thực, theo tinh thần hợp tác và có lợi ích cho cả hai bên; không xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích của người khác.

Người vay có nghĩa vụ trả tiền như thế nào?

Theo Bộ luật dân sự năm 2015, bên mua phải trả đủ tiền vào thời điểm và tại địa điểm đã thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận thì phải trả đủ tiền vào thời điểm và tại địa điểm giao tài sản. Bên mua phải trả lãi, kể từ ngày chậm trả theo quy định của Bộ luật này, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Dựa trên thông tin bạn cung cấp, người thân của bạn đã không thực hiện trả tiền hàng tháng theo hợp đồng. Do đó, người thân của bạn đã vi phạm nghĩa vụ trả tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng. Sự vi phạm này có thể dẫn đến các hậu quả pháp lý, tùy thuộc vào thỏa thuận giữa hai bên và quy định của pháp luật. Người thân của bạn có thể phải chịu các chế tài do việc vi phạm nghĩa vụ của mình.

FAQ câu hỏi thường gặp

 1. Câu hỏi: Tôi có nghĩa vụ trả tiền cho hợp đồng mua bán trả góp của người thân không?

  • Câu trả lời: Không, nếu bạn chỉ đóng vai trò là người xác thực thông tin cá nhân của người thân trong hợp đồng, bạn không có nghĩa vụ trả tiền theo hợp đồng mua bán trả góp của người thân. Bạn chỉ chịu trách nhiệm về việc xác thực thông tin.
 2. Câu hỏi: Người thân của tôi chậm thanh toán trả góp, liệu họ có vi phạm pháp luật?

  • Câu trả lời: Có, theo Bộ luật Dân sự 2015, nếu người thân của bạn không thực hiện trả tiền hàng tháng theo hợp đồng, họ đã vi phạm nghĩa vụ trả tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán trả góp. Điều này có thể dẫn đến các hậu quả pháp lý.
 3. Câu hỏi: Tôi có thể yêu cầu đóng tiền góp sang tháng khác không?

  • Câu trả lời: Việc yêu cầu đóng tiền góp sang tháng khác phụ thuộc vào thỏa thuận mới và sự đồng ý từ bên bán. Nếu bạn chậm thanh toán mà không có sự đồng ý, có thể bị xem là vi phạm hợp đồng và phải chịu các chế tài do hành vi này.
 4. Câu hỏi: Nếu người thân của tôi không thanh toán, liệu họ có thể bị xử lý pháp lý không?

  • Câu trả lời: Có, nếu người thân của bạn không thực hiện trả tiền theo hợp đồng và không có sự đồng ý từ bên bán, họ có thể phải đối mặt với các biện pháp chế tài pháp lý và thậm chí là xử lý theo các quy định về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bài viết này giúp bạn hiểu rõ hơn về mẫu hợp đồng mua bán trả chậm, trả góp và quyền, nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng này. Nếu bạn cần tư vấn thêm hoặc cần mẫu hợp đồng mua bán trả chậm, trả góp, hãy liên hệ với Luật Sư Tuấn.

Related Posts

Đồng sở hữu đất: Quy định và các mẫu xác nhận đồng sở hữu quyền sử dụng đất

Hiện nay, trong các giao dịch về đất đai có một số trường hợp bên mua chỉ nhận chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất của…

Đoạn Dịch Mẫu Hợp Đồng Ngoại Thương (Song Ngữ)

Nhưng Luật Sư Tuấn tôi cam kết rằng, bài viết này sẽ không chỉ là một bản dịch đơn thuần. Tôi sẽ mang đến cho bạn một…

Thời Cơ Cách Mạng: Chìa Khóa Cho Thành Công Triệt Để

Có thể bạn quan tâm Mẫu Quyết Định Đình Chỉ Công Tác: Giải Quyết Vấn Đề Vi Phạm Công Chức Tất Tần Tật Về Quyết Định Nghỉ…

20 mẫu quyết định bổ nhiệm các vị trí nhân sự trong công ty mới nhất 2024

Chào mừng bạn đến với Luật Sư Tuấn! Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn 20 mẫu quyết định bổ nhiệm các vị…

Hồ sơ hoàn công công trình xây dựng: Hướng dẫn thực hiện

Hồ sơ hoàn công là một quy trình quan trọng sau khi hoàn thành dự án. Việc chuẩn bị hồ sơ hoàn công không phức tạp như…

Mẫu sổ sách kế toán theo quyết định 15: Tìm hiểu về danh mục sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp

Chào bạn! Bạn đang quan tâm đến mẫu sổ sách kế toán theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC? Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu…