Hợp đồng thi công xây dựng công trình trọn gói

Rate this post

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Chúng tôi, Luật Sư Tuấn gồm có:

BÊN GIAO THẦU (BÊN A):
Người đại diện:
Sinh năm:
Địa chỉ:
Điện thoại:

BÊN NHẬN THẦU (BÊN B):
CÔNG TY
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Mã số thuế:
Email:
Tài khoản tại Ngân hàng
Do Ông:
Chức vụ:
Làm đại diện.

Hôm nay, tại nhà …, chúng tôi đã thống nhất ký kết Hợp đồng thi công xây dựng công trình mới với các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung công việc và yêu cầu kỹ thuật

Nội dung công việc

Bên A giao và bên B nhận thi công toàn bộ phần vật tư và nhân công để hoàn thành các công tác từ khi nhận mặt bằng thi công đến khi hoàn thiện toàn bộ công trình. Công việc phải được thực hiện theo hồ sơ thiết kế và bảng báo giá đã được hai bên thống nhất.

Quy mô xây dựng

  • Cấu tạo công trình: Công trình xây dựng kiên cố, riêng lẻ.
  • Kết cấu công trình: Móng, cột, dầm sàn bê tông cốt thép, mái lợp ngói, tường gạch bao che.
  • Diện tích xây dựng: Tổng diện tích sàn xây dựng: …

Phạm vi công việc

Bên B phải cung cấp toàn bộ lao động, quản lý, thiết bị và vật tư trong phạm vi công việc của mình nhằm thực hiện các công việc được ghi ở điều 1. Bên B cũng phải thiết lập toàn bộ quy trình, hệ thống quản lý, và báo cáo đầy đủ để kiểm soát chất lượng và tiến độ công trình. Bên B phải cung cấp và quản lý nội quy công trường về việc đi lại, giờ giấc, và quy trình an toàn cho nguồn lực của mình.

Yêu cầu kỹ thuật

  • Tiêu chuẩn kỹ thuật khi thi công: yêu cầu kỹ thuật theo bản vẽ thiết kế đã được thống nhất và theo quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam hiện hành.
  • Yêu cầu mỹ thuật: phải thực hiện theo thiết kế.
  • Yêu cầu về công tác nghiệm thu: tổ chức nghiệm thu theo quy định của pháp luật và các thủ tục cần thiết.

Điều 2: Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng

Tổng thời gian để Bên B thực hiện toàn bộ công việc là … ngày (bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ), kể từ ngày bên A bàn giao mặt bằng thi công. Bên B phải tiến hành thi công công trình ngay sau khi ký hợp đồng và nhận bàn giao mặt bằng công trình. Bên B đảm bảo hoàn thành công trình trong thời gian … ngày (bao gồm toàn bộ ngày thứ 7, chủ nhật, và ngày lễ, tết) kể từ ngày khởi công trình.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của bên A

Bên A có nhiệm vụ thanh toán cho Bên B theo điều khoản thanh toán quy định trong hợp đồng. Bên A cũng phải bàn giao mặt bằng thi công cho Bên B và sắp xếp cử giám sát kiểm tra và lập biên bản nghiệm thu cho công việc đã hoàn thành.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của bên B

Bên B phải thực hiện khởi công, thi công công trình theo thiết kế và các hiệu chỉnh đã được hai bên thống nhất. Bên B cũng có trách nhiệm quản lý, đảm bảo an ninh và an toàn lao động trên công trường, vệ sinh môi trường, và tuân thủ mọi quy quy định của chủ đầu tư.

Điều 5: Điều kiện nghiệm thu và bàn giao công trình

Công trình sẽ được nghiệm thu và bàn giao khi đạt đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu được thống nhất. Quá trình nghiệm thu sẽ tuân thủ các quy định về chất lượng công trình và được thực hiện bằng việc kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật.

Điều 6: Giá trị hợp đồng

Giá trị hợp đồng là … đồng (không bao gồm VAT 10%). Hợp đồng bao gồm tất cả các chi phí để thực hiện công việc theo đúng điều 1 của hợp đồng, bao gồm cả chi phí, phí, lợi nhuận, và các loại thuế theo quy định của pháp luật.

Điều 7: Phương thức và điều kiện thanh toán

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thỏa thuận trong hợp đồng. Đồng tiền giao dịch là đồng tiền Việt Nam (VNĐ).

Điều 8: Bất khả kháng
Các trường hợp bất khả kháng như hoả hoạn, thiên tai, chiến tranh, và các hoạt động quân sự sẽ được coi là tình huống bất khả kháng và kéo dài thời gian hoàn thành công việc.

Điều 9: Gia hạn hợp đồng

Hợp đồng có thể được gia hạn trong trường hợp lỗi của Bên A hoặc các trường hợp bất khả kháng như quy định trong hợp đồng.

Điều 10: Tạm dừng và chấm dứt hợp đồng

Một bên có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt hợp đồng do lỗi của bên kia gây ra trong quá trình thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp chấm dứt hợp đồng do lỗi của một bên, bên lỗi phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên kia.

Điều 11: Phạt do vi phạm hợp đồng

Trong trường hợp vi phạm hợp đồng như chậm tiến độ hoặc không đảm bảo chất lượng, bên vi phạm phải chịu phạt theo quy định của hợp đồng.

Related Posts

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý: Hãy tìm hiểu mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý đầy đủ và chính xác

Như bạn đã biết, hợp đồng dịch vụ pháp lý là một yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của mỗi người…

10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X về Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị

Luật Sư Tuấn – Nhận thức được tầm quan trọng về việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân…

Mẫu hợp đồng môi giới thương mại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcCó thể bạn quan tâm 02/08/1945: Hội nghị Potsdam kết thúc Mẫu…

Mẫu quyết định đình chỉ vụ án dân sự

Bạn đã bao giờ tự hỏi về tác động của quyết định đình chỉ vụ án dân sự đối với quy trình pháp lý? Mẫu quyết định…

Mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế – Luật Sư Tuấn

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC MUA BÁN HÀNG HOÁ QUỐC TẾCó thể bạn quan tâm Bản án, quyết định – Tối cao về quyền thi hành án hình…

Mẫu Hợp Đồng Bảo Trì Camera: Đảm Bảo An Ninh Nhà Xưởng May Mặc

Hệ thống camera quan sát, sau một thời gian sử dụng hoặc hết thời gian bảo hành, cần được bảo trì, duy tu và sửa chữa các…