Hợp đồng xử lý nước thải năm 2024: Đảm bảo sự tồn tại bền vững của tài nguyên nước

Rate this post

Nước thải – một vấn đề nổi cộm đối với môi trường. Tài nguyên nước trên trái đất có hạn, vì vậy việc sử dụng và tái sử dụng nước thải cần phải được tiến hành một cách nghiêm ngặt. Tuy nhiên, các chất độc hại như phóng xạ, kim loại nặng, và chất ô nhiễm vẫn có thể tồn tại trong nước nếu không được xử lý đúng quy trình và bị xả thải bừa bãi ra môi trường. Hậu quả của việc này đối với con người và cả quốc gia là khủng khiếp và có thể kéo dài hàng thiên niên kỷ. Vì vậy, việc có các điều khoản và hợp đồng để xử lý nước thải là cực kỳ quan trọng để hạn chế những hậu quả sau này.

Hợp đồng xử lý nước thải là gì?

Hợp đồng xử lý nước thải là một thỏa thuận giữa đơn vị xử lý nước thải và đơn vị (hộ gia đình) phát sinh nước thải để quy định quyền và nghĩa vụ của cả hai bên.

Không bắt buộc công chứng đối với loại hợp đồng này. Tuy nhiên, việc công chứng tuỳ thuộc vào tình hình thực tế và nhu cầu của đơn vị để đảm bảo giá trị pháp lý cao nhất cho thỏa thuận.

Mẫu hợp đồng xử lý nước thải năm 2024

HỢP ĐỒNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Số hợp đồng: [Số hợp đồng]
Ngày lập hợp đồng: [Ngày lập hợp đồng]

Bên A:

 • Tên công ty: [Tên công ty A]
 • Địa chỉ: [Địa chỉ công ty A]
 • Đại diện pháp luật: [Tên đại diện pháp luật công ty A]
 • Chức vụ: [Chức vụ đại diện pháp luật công ty A]
 • Số điện thoại: [Số điện thoại công ty A]
 • Email: [Email công ty A]

Bên B:

 • Tên công ty: [Tên công ty B]
 • Địa chỉ: [Địa chỉ công ty B]
 • Đại diện pháp luật: [Tên đại diện pháp luật công ty B]
 • Chức vụ: [Chức vụ đại diện pháp luật công ty B]
 • Số điện thoại: [Số điện thoại công ty B]
 • Email: [Email công ty B]

Điều 1: Mô tả dịch vụ
Bên B cam kết cung cấp các dịch vụ xử lý nước thải cho Bên A gồm:

 • Thu thập nước thải từ Bên A.
 • Xử lý nước thải theo quy trình và tiêu chuẩn được thỏa thuận trong Phụ lục [số] của hợp đồng này.
 • Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về xử lý nước thải.
 • Báo cáo định kỳ về quá trình xử lý nước thải cho Bên A.

Điều 2: Thời gian và địa điểm

 • Thời gian bắt đầu: [Ngày bắt đầu]
 • Thời gian kết thúc: [Ngày kết thúc]
 • Địa điểm xử lý nước thải: [Địa điểm]

Điều 3: Giá trị hợp đồng và thanh toán

 • Giá trị hợp đồng: [Số tiền]
 • Phương thức thanh toán: [Phương thức thanh toán]
 • Lịch trình thanh toán: [Lịch trình thanh toán]

Điều 4: Trách nhiệm của Bên A

 • Cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ về lượng và chất lượng nước thải.
 • Đảm bảo sự tiếp cận và an toàn cho nhân viên của Bên B trong quá trình thu thập nước thải.

Điều 5: Trách nhiệm của Bên B

 • Đảm bảo xử lý nước thải theo quy trình và tiêu chuẩn đã được thỏa thuận.
 • Bảo đảm an toàn lao động cho nhân viên và thiết bị trong quá trình xử lý nước thải.
 • Báo cáo định kỳ cho Bên A theo định kỳ [định kỳ báo cáo] hoặc theo yêu cầu của Bên A.

Điều 6: Chấm dứt hợp đồng

 • Hợp đồng này có thể bị chấm dứt trước thời hạn nếu một trong hai bên vi phạm nghiêm trọng các điều khoản đã thỏa thuận và không khắc phục được vi phạm trong thời gian [số ngày] ngày sau khi nhận được thông báo vi phạm.
 • Bên muốn chấm dứt hợp đồng phải thông báo bằng văn bản cho bên kia trước ít nhất 30 ngày.

Điều 7: Giải quyết tranh chấp

 • Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến hợp đồng này, hai bên sẽ cố gắng giải quyết thông qua đàm phán và thỏa thuận hòa bình.
 • Nếu đàm phán và thỏa thuận không giải quyết được tranh chấp, mọi vấn đề tranh chấp sẽ được đưa ra tòa án có thẩm quyền để giải quyết.

Điều 8: Điều khoản chung

 • Bất kỳ sự thay đổi, bổ sung nào của hợp đồng này đều không có hiệu lực trừ khi được lập thành văn bản và ký kết bởi đại diện hợp pháp của cả hai bên.
 • Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký kết và sẽ được thực hiện cho đến khi hoàn thành toàn bộ các nghĩa vụ đã thỏa thuận hoặc cho đến khi được chấm dứt theo quy định tại Điều 6 của hợp đồng này.

Điều 9: Hiệu lực hợp đồng

 • Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ duy trì hiệu lực cho đến khi hoàn tất mọi nghĩa vụ của cả hai bên hoặc cho đến khi hợp đồng được chấm dứt theo các điều khoản đã nêu ở trên.

Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản và có hiệu lực từ ngày ký kết.

Lưu ý: Đây chỉ là một mẫu hợp đồng và có thể cần được tùy chỉnh để phù hợp với yêu cầu cụ thể của các bên và điều kiện pháp lý tại quốc gia/quốc gia nơi hợp đồng được thực hiện. Trước khi ký kết hợp đồng, việc tham khảo ý kiến pháp lý từ luật sư hoặc chuyên gia có kinh nghiệm là rất quan trọng.

Kết luận

Hợp đồng xử lý nước thải là một công cụ quan trọng để đảm bảo việc xử lý và tái sử dụng nước thải được thực hiện một cách hiệu quả và theo các quy định môi trường. Bằng việc ký kết hợp đồng này, các bên cam kết tuân thủ các điều khoản và điều kiện đã được đề ra và cùng nhau đóng góp vào việc bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên nước một cách bền vững.

Đọc thêm: Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam

Related Posts

Áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với công chức

Có thể bạn quan tâm Sự Khác Biệt Cơ Bản Giữa Quyết Định 48 và Quyết Định 15 HỢP ĐỒNG HỌC NGHỀ Mẫu hợp đồng thiết kế…

HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN

Giới thiệu Hợp đồng thuê khoán là một văn bản quan trọng để đảm bảo quyền và lợi ích của các bên liên quan. Trong bài viết…

Mẫu hợp đồng khoán việc mới nhất và 4 lưu ý khi ký kết

Hợp đồng khoán việc là gì? Gồm mấy loại?Có thể bạn quan tâm Hợp Đồng Gia Công Hàng May Mặc/ Garment Processing Agreement Mẫu Quyết Định Tuyển…

Hướng dẫn số 3464/BHXH-HD ngày 04/10/2021 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh Về quy trình giải quyết mức nhận hỗ trợ theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg

Bảo hiểm xã hội Việt Nam – Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí MinhCó thể bạn quan tâm 02/08/1945: Hội nghị Potsdam kết thúc Hợp Đồng…

Quyết định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực 12 tháng

Nghị định số 71/2023/NĐ-CP vừa được ban hành, đưa ra những quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Những điểm…

Mẫu hợp đồng mua bán thực phẩm tươi sống

Hợp đồng cung cấp thực phẩm tươi sống là gì? Hợp đồng cung cấp thực phẩm tươi sống là sự thoả thuận giữa các bên nhằm thiết…