Quy chế hoạt động

Rate this post

Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Cựu Chiến Binh Thành phố Hồ Chí Minh đã được ban hành nhằm đảm bảo việc hoạt động của công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật và đáp ứng đầy đủ các nhiệm vụ và trách nhiệm của mình. Đây là một quy chế quan trọng đối với sự phát triển bền vững của công ty.

Vị trí pháp lý và chức năng nhiệm vụ

Theo quy chế, Công ty TNHH Một thành viên Cựu Chiến Binh Thành phố Hồ Chí Minh là một doanh nghiệp thuộc sở hữu tư nhân, có đầy đủ tư cách pháp nhân và tự chủ về tài chính. Công ty được phép hoạt động trong hơn 30 ngành nghề, tập trung vào lĩnh vực xây dựng và các dịch vụ công ích, môi trường.

Cơ cấu tổ chức

Công ty gồm nhiều bộ phận và phòng chuyên môn. Bộ phận lãnh đạo và quản lý bao gồm Chủ tịch Công ty, Ban cố vấn Công ty, Ban giám đốc Công ty, Ban quản lý dự án, Ban Tài chính, Trưởng các phòng chuyên môn, Giám đốc nhà máy, xí nghiệp trực thuộc và Trưởng Văn phòng đại diện.

Các bộ phận nghiệp vụ bao gồm Lĩnh vực hành chính, Lĩnh vực đầu tư dự án và Lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Nhiệm vụ và quyền hạn của các chức danh lãnh đạo

Theo quy chế, Chủ tịch Công ty có quyền đại diện Công ty trong các quyết định quan trọng và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ban cố vấn Công ty tham gia đóng góp ý kiến về các vấn đề quan trọng của công ty. Giám đốc Công ty điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh và phối hợp với các phòng chuyên môn.

Chức năng, nhiệm vụ của các ban, phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc công ty

Các ban, phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc công ty có chức năng và nhiệm vụ cụ thể như sau:

  • Ban quản lý dự án: thực hiện các thủ tục về giải phóng mặt bằng, chuẩn bị mặt bằng xây dựng và quản lý chất lượng, tiến độ, chi phí xây dựng.

  • Ban tài chính: quản lý hoạt động tài chính của công ty và lập kế hoạch tài chính.

  • Phòng Tổ chức – Hành chính: quản lý nhân sự, xây dựng nội quy lao động, quản lý tài sản và vệ sinh công nghiệp.

  • Phòng Kế hoạch – Kinh doanh: xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh và phân tích đánh giá kết quả.

  • Phòng Kỹ thuật – Xây dựng: thực hiện các dự án và công việc liên quan đến xây dựng công trình.

  • Phòng Kế toán Tài vụ: thực hiện nghiệp vụ tài chính kế toán và quản lý tài chính của công ty.

  • Phòng Pháp lý: phụ trách các vấn đề pháp lý của công ty.

Chế độ làm việc và người lao động

Công ty đảm bảo chế độ làm việc và nghỉ ngơi cho người lao động theo quy định của nhà nước. Người lao động làm việc 44 giờ/tuần và được nghỉ hàng tuần, nghỉ phép và các ngày lễ tết.

Các bộ phận và đơn vị trực thuộc công ty thường báo cáo kết quả hoạt động và tổ chức họp định kỳ để thống nhất công việc.

Người lao động có quyền phát biểu ý kiến và trình bày sáng kiến với Ban giám đốc công ty. Công ty cũng đề xuất biểu dương khen thưởng đối với những người lao động có ý kiến và sáng kiến tốt.

Quy chế này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/06/2016 và công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện quy chế này.

Quyết định ban hành quy chế:
Quyết định ban hành quy chế 2016

Đối với Luật Sư Tuấn hãy liên hệ tại đây để được tư vấn và giải đáp các vấn đề pháp lý.

Related Posts

Thành lập Công ty Kinh doanh Vận tải – Quy trình & Điều kiện

Hiện nay, thành lập doanh nghiệp vận tải là một trong những lĩnh vực rất tiềm năng, thu hút sự đầu tư không ngừng của các cá…

Tiền USD bị rách có đổi được?

Tiền USD bị rách có đổi được?

Tiền USD (đô la) là loại tiền chính thức của Mỹ và được biết đến trên toàn thế giới với mức đổi hơn 24.500 đồng cho một…

Tình dục trước hôn nhân: Vui vẻ hay tội lỗi?

Bạn có bao giờ tự hỏi liệu tình dục trước hôn nhân có phải là tội lỗi hay không? Tại sao những thứ vui vẻ và sung…

Những Thứ Không Thể Thiếu Cho Học Sinh Cấp 3

Những thứ cần thiết cho học sinh cấp 3 bao gồm những gì? Có gì khác so với học sinh tiểu học hay trung học? Trong bài…

Mẫu Phiếu Hẹn Trả Kết Quả Thủ Tục Hành Chính: Khám phá và thực hiện thủ tục một cách chính xác

Bạn đang cần thực hiện một thủ tục hành chính mà quy trình giải quyết kéo dài? Đừng lo lắng, phiếu hẹn trả kết quả thủ tục…

Kiểm định an toàn: Đảm bảo an toàn hành lang lưới điện hạ thế

Đảm bảo an toàn khoảng cách hành lang lưới điện bằng công trình hạ tầng lưới điện và công trình xây dựng dân dụng là một trong…