Luật Đất đai 2024: Quy định về cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất

Rate this post

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của đất đai, việc cưỡng chế thu hồi đất ngày càng trở nên quan trọng và cần thiết để bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan. Luật Đất đai 2024 đã đưa ra những quy định chi tiết về việc cưỡng chế, đảm bảo tính minh bạch, dân chủ và tuân thủ pháp luật.

Việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất

Việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

 • Tiến hành công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, bảo đảm trật tự, an toàn, đúng quy định của pháp luật.
 • Thời điểm bắt đầu tiến hành cưỡng chế được thực hiện trong giờ hành chính, không thực hiện vào khoảng thời gian từ 10 giờ đêm đến 06 giờ sáng, các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật và ngày lễ theo truyền thống của đồng bào dân tộc. Đồng thời, không thực hiện trong 15 ngày trước và sau thời gian nghỉ Tết Âm lịch và các trường hợp đặc biệt khác làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phong tục, tập quán tại địa phương.
 • Việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và đối tượng khác có liên quan đến khu đất thu hồi (nếu có).

Việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất

Việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành, nhưng người có đất thu hồi không chấp hành quyết định này sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và cơ quan có chức năng quản lý đất đai hoặc đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã vận động, thuyết phục.
 • Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi.
 • Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành.
 • Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành. Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản.

Quyết định cưỡng chế phải được thi hành trong thời hạn 10 ngày

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất và tổ chức thực hiện. Quyết định cưỡng chế phải được thi hành trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người bị cưỡng chế nhận được quyết định cưỡng chế hoặc từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản về việc người bị cưỡng chế vắng mặt hoặc từ chối nhận quyết định cưỡng chế, trừ trường hợp quyết định cưỡng chế quy định thời gian dài hơn.

Việc thực hiện quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất

Việc thực hiện quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất phải tuân theo trình tự, thủ tục sau:

a) Trước khi tiến hành cưỡng chế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Ban cưỡng chế thu hồi đất, bao gồm Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện làm trưởng ban, đại diện các cơ quan có chức năng thanh tra, tư pháp, tài nguyên và môi trường, xây dựng, đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi và các thành viên khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định.

b) Ban cưỡng chế thu hồi đất vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế. Nếu người bị cưỡng chế chấp hành, Ban cưỡng chế thu hồi đất lập biên bản ghi nhận sự chấp hành. Việc bàn giao đất được thực hiện chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày lập biên bản.

Trường hợp người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định cưỡng chế, Ban cưỡng chế thu hồi đất tổ chức thực hiện cưỡng chế.

c) Ban cưỡng chế thu hồi đất có quyền buộc người bị cưỡng chế và những người có liên quan ra khỏi khu đất cưỡng chế, tự chuyển tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế. Nếu không thực hiện, Ban cưỡng chế thu hồi đất có trách nhiệm di chuyển người bị cưỡng chế và người có liên quan cùng tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế.

Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản, Ban cưỡng chế thu hồi đất phải lập biên bản, tổ chức thực hiện bảo quản tài sản theo quy định của pháp luật và thông báo cho người có tài sản nhận lại tài sản.

d) Ban cưỡng chế thu hồi đất mời đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp huyện tham gia giám sát việc cưỡng chế thu hồi đất.

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất

 • Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cưỡng chế, giải quyết khiếu nại liên quan đến việc cưỡng chế theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Đồng thời, bảo đảm điều kiện, phương tiện cần thiết phục vụ cho việc cưỡng chế. Kinh phí cưỡng chế thu hồi đất được bố trí từ ngân sách nhà nước.
 • Ban cưỡng chế thu hồi đất có trách nhiệm lập phương án cưỡng chế và dự toán kinh phí cho hoạt động cưỡng chế, sau đó trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. Ban cưỡng chế cũng có nhiệm vụ bàn giao đất cho đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
 • Lực lượng công an có trách nhiệm bảo vệ trật tự, an toàn trong quá trình tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất.
 • Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức giao, niêm yết công khai quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân cấp xã cũng tham gia thực hiện cưỡng chế và phối hợp với Ban cưỡng chế thu hồi đất trong việc niêm phong, di chuyển tài sản của người bị cưỡng chế thu hồi đất.
 • Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan cũng phải phối hợp với Ban cưỡng chế thu hồi đất trong việc cưỡng chế thu hồi đất khi có yêu cầu. Kinh phí cưỡng chế thu hồi đất do ngân sách nhà nước bảo đảm và được lập thành một khoản trong kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Chi tiết hơn, bạn có thể tham khảo trang web Luật Sự Tuấn.

Việc quy định rõ ràng và chi tiết về việc cưỡng chế thu hồi đất trong Luật Đất đai 2024 là một bước tiến quan trọng để đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan. Chúng ta hy vọng rằng việc thực hiện quyết định cưỡng chế sẽ được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và mang lại công bằng, minh bạch cho cộng đồng.

Related Posts

Tình hình triển khai quyết định 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tình hình triển khai quyết định 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn…

Sự Khác Biệt Cơ Bản Giữa Quyết Định 48 và Quyết Định 15

Để có thể hiểu rõ hơn về các quyết định được ban hành áp dụng cho từng doanh nghiệp, bài viết này sẽ giúp bạn điều đó.Có…

Mẫu hợp đồng chiết khấu thương mại mới nhất

Chữ ký của một hợp đồng chiết khấu thương mại mới nhất có thể mang lại nhiều lợi ích cho cả hai bên tham gia thương mại….

Mẫu hợp đồng mua bán máy tính

Có thể bạn quan tâm MẪU HỢP ĐỒNG THỎA THUẬN TRƯỚC HÔN NHÂN: TẠI SAO LẠI CẦN NÓ? ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN ỨNG VIÊN”>ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN…

Phần mềm hợp đồng điện tử iContract – Sự lựa chọn tin cậy của các doanh nghiệp FDI

Nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất đang ngày càng tăng cao không chỉ của cá nhân, hộ gia đình mà còn của các doanh nghiệp….

CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Có thể bạn quan tâm Mẫu hợp đồng cộng tác viên năm 2023 Mẫu hợp đồng mua bán cát xây dựng Mẫu Tạm Hoãn Hợp Đồng và…