Hệ thống tài khoản – 411. Vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Rate this post

Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam

TÀI KHOẢN 411 – VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Bạn có biết về tài khoản 411 không? Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tài khoản 411, được sử dụng để phản ánh vốn đầu tư của chủ sở hữu. Tài khoản này rất quan trọng trong ngành kế toán doanh nghiệp và được đề cập trong Thông tư 200/2014/TT-BTC. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về tài khoản 411 và những điểm quan trọng liên quan đến nó.

Nguyên tắc kế toán

Tài khoản 411 được sử dụng để phản ánh vốn đầu tư của chủ sở hữu. Điều này bao gồm vốn góp ban đầu, góp bổ sung của các chủ sở hữu, cũng như các khoản được bổ sung từ các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu và lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh. Tài khoản 411 cũng phản ánh cấu phần vốn của trái phiếu chuyển đổi và các khoản viện trợ không hoàn lại.

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản

Tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu có 4 tài khoản cấp 2. Đầu tiên, chúng ta có tài khoản 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu, được sử dụng để phản ánh khoản vốn thực tế đã đầu tư của chủ sở hữu. Đối với công ty cổ phần, vốn góp từ phát hành cổ phiếu được ghi vào tài khoản này theo mệnh giá.

Ngoài ra, tài khoản 4112 – Thặng dư vốn cổ phần phản ánh chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá cổ phiếu, cũng như các trường hợp tái phát hành cổ phiếu quỹ. Tài khoản này có thể có số dư Có hoặc số dư Nợ.

Tài khoản 4113 – Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu được sử dụng để phản ánh cấu phần vốn (quyền chọn cổ phiếu) của trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm báo cáo.

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Trong quá trình kinh doanh, doanh nghiệp tiến hành nhiều giao dịch liên quan đến tài khoản 411. Dưới đây là một số phương pháp kế toán cho các giao dịch kinh tế chủ yếu:

 1. Khi thực nhận vốn góp của các chủ sở hữu.
 2. Trường hợp công ty cổ phần phát hành cổ phiếu huy động vốn từ các cổ đông.
 3. Trường hợp công ty cổ phần phát hành cổ phiếu từ các nguồn thuộc vốn chủ sở hữu.
 4. Trường hợp công ty cổ phần phát hành cổ phiếu để đầu tư vào doanh nghiệp khác.
 5. Trường hợp công ty cổ phần được phát hành cổ phiếu thưởng từ quỹ khen thưởng để tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu.
 6. Kế toán cổ phiếu quỹ.
 7. Khi doanh nghiệp bổ sung vốn điều lệ từ các nguồn vốn hợp pháp khác.
 8. Khi công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn đầu tư XDCB đã hoàn thành hoặc công việc mua sắm TSCĐ đã xong đưa vào sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 9. Khi nhận được quà biếu, tặng, tài trợ và cơ quan có thẩm quyền yêu cầu ghi tăng vốn Nhà nước.
 10. Khi hoàn trả vốn góp cho các chủ sở hữu.
 11. Khi trả lại vốn góp cho chủ sở hữu.
 12. Kế toán quyền chọn chuyển đổi trái phiếu.
 13. Hướng dẫn kế toán tăng, giảm vốn Nhà nước tại doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trước khi chuyển thành công ty cổ phần.

Kết luận

Tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu là một tài khoản quan trọng trong ngành kế toán doanh nghiệp. Nó phản ánh các giao dịch liên quan đến vốn đầu tư của chủ sở hữu và có vai trò quan trọng trong việc quản lý và theo dõi tài chính của một công ty. Hi vọng qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về tài khoản 411 và cách kế toán cho các giao dịch liên quan đến nó.

Nguồn: Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam

Related Posts

Thông tư 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chí

Xem thêm : Thông tư 10/2014/TT-BTC: Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơnCó thể bạn quan tâm Thông tư 15/2015/TT-BTP: Hướng dẫn về…

Chứng chỉ Tin học theo Thông tư 03/2014 TT-BTTT

Chứng chỉ Tin học không chỉ là một yêu cầu quan trọng để mở ra cơ hội việc làm, mà còn là một phần không thể thiếu…

Quy định mới về giao dịch liên kết tại Việt Nam

Có thể bạn quan tâm Mẫu nhận xét môn Mỹ Thuật tiểu học theo Thông tư 27: Đánh giá học tập, năng lực và phẩm chất Tài…

Quy định mới về đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22

Đối với giáo viên tiểu học, việc đánh giá học sinh là một nhiệm vụ quan trọng. Nhiệm vụ này không chỉ nhằm đánh giá sự tiến…

Hướng dẫn tài khoản 138 (phải thu khác) trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 2023

Chào mừng các bạn đến với bài viết này! Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Tài khoản 138 – phải thu khác trong…

Những Quy Định Về Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước Cần Ghi Nhớ

Chào mừng các bạn đến với Luật Sư Tuấn! Trong bài viết ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những quy định quan…