Thông tư 65/2013/TT-BTC: Sửa đổi Thông tư 06/2012/TT-BTC về Luật thuế giá trị gia tăng

Rate this post

Miễn thuế giá trị gia tăng đối với các khoản lãi cho vay

Nâng cao sự minh bạch và tiện ích cho doanh nghiệp

Trong Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/05/2013, Bộ Tài chính đã sửa đổi và bổ sung Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT). Thông tư này điều chỉnh một số điều của Luật GTGT, Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ. Một trong những điểm đáng chú ý là miễn thuế giá trị gia tăng đối với các khoản lãi cho vay.

Điều này có ý nghĩa lớn đối với các doanh nghiệp, giúp giải quyết những khó khăn gặp phải trong quá trình hoạt động kinh doanh. Bộ Tài chính đã quy định thêm một số loại hình kinh doanh và dịch vụ không phải chịu thuế GTGT hoặc được áp mức thuế suất 0%.

Miễn thuế GTGT cho dịch vụ cấp tín dụng của các tổ chức

Thông tư cho biết dịch vụ cấp tín dụng của các tổ chức không phải chịu thuế GTGT. Trước đây, chỉ hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng mới không phải chịu thuế GTGT. Điều này giúp tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các tổ chức tài chính và tín dụng trong việc phát triển các dịch vụ cung cấp vốn cho doanh nghiệp.

Miễn thuế GTGT cho các khoản thu lãi, bồi thường và tiền hỗ trợ

Thông tư cũng quy định rằng các khoản thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác (bao gồm cả khoản lãi cho vay do doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng nhận được) không phải kê khai và tính nộp thuế GTGT. Điều này giúp giảm bớt gánh nặng thuế cho doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi hơn trong quá trình vận hành.

Miễn thuế GTGT cho dịch vụ số hóa cung ứng tại Việt Nam

Thông tư cũng quy định rằng dịch vụ số hóa cung ứng tại Việt Nam cho tổ chức và cá nhân ở nước ngoài cũng không phải chịu thuế GTGT. Điều này giúp tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các tổ chức và cá nhân trong việc sử dụng các dịch vụ số hóa cung ứng tại Việt Nam.

Miễn thuế GTGT cho doanh nghiệp trong khu chế xuất thuê xưởng

Thông tư quy định rằng dịch vụ cho doanh nghiệp trong khu chế xuất thuê xưởng được áp mức thuế suất 0%. Điều này giúp giảm bớt gánh nặng thuế cho doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi hơn trong quá trình kinh doanh.

Tạo điều kiện thuận lợi và minh bạch

Thông tư cũng đề cập đến hướng dẫn cụ thể về các đối tượng nêu trên trong việc lập hóa đơn và tính thuế GTGT để hưởng quyền lợi của mình. Các cơ sở kinh doanh không phải tổ chức tín dụng đã lập hóa đơn và tính thuế GTGT đối với các khoản lãi cho vay thì sẽ phải điều chỉnh hóa đơn để đưa khoản lãi tiền vay về đối tượng không chịu thuế GTGT.

Các đối tượng đã lập hóa đơn và tính thuế GTGT khi cho doanh nghiệp chế xuất thuê xưởng cũng phải điều chỉnh hóa đơn để áp mức thuế suất GTGT là 0%.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2013.

Xem chi tiết Thông tư 65/2013/TT-BTC tại đây

Related Posts

Các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Bạn là một doanh nghiệp và đang gặp khó khăn trong việc giảm trừ doanh thu theo quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC?…

Nghị định 43/2014/NĐ-CP: Hướng dẫn chi tiết Luật Đất đai 2013

Chào mừng các bạn đến với bài viết mới của Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Nghị định 43/2014/NĐ-CP, nội dung…

Thông tư 43/2016/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản

Có thể bạn quan tâm Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200: Sự cần thiết và mới mẻ Thông tư liên tịch 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC: Bổ…

06 Mẫu Bảng Kê Thường Gặp Khi Mua Bán Hàng Hóa

Chào mừng các bạn đến với blog Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 06 mẫu bảng kê khi mua bán…

Thông tư 01/2017/TT-BXD: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Có thể bạn quan tâm Thông tư 11/2014/TT-BNV: Định hướng nghiệp vụ chuyên môn ngạch công chức hành chính Quy định bảo vệ môi trường đối với…

Thông tư 01/2020/TT-BTP: Hướng dẫn cấp bản sao từ sổ gốc

Có thể bạn quan tâm May đồng phục y tế đạt chuẩn theo Thông tư 45 Thông tư 73/2015/TT-BGTVT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến…