Thông Tư 12/2018/TT-BCT – Luật Sư Tuấn

Rate this post

Chào bạn đến với Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Thông Tư 12/2018/TT-BCT. Đây là một văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý Ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 về quản lý ngoại thương. Hãy cùng tôi đi vào chi tiết của Thông Tư này nhé!

Quy định chung

Thông Tư 12/2018/TT-BCT quy định một số điều sau đây:

  1. Chi tiết danh mục hàng tiêu dùng, thiết bị y tế, phương tiện đã qua sử dụng cấm nhập khẩu theo mã số hàng hóa (mã HS) thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.

  2. Chi tiết danh mục hàng hóa tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu theo mã HS.

  3. Các mẫu đơn, mẫu báo cáo, biểu mẫu và cơ quan cấp giấy phép của Bộ Công Thương theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ.

  4. Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu.

Đối tượng áp dụng

Thông Tư này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động ngoại thương theo quy định tại Luật Quản lý ngoại thương.

Danh mục hàng hóa

Thông Tư quy định danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu và danh mục hàng hóa tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu theo mã HS. Việc quản lý danh mục hàng hóa này nhằm bảo đảm an toàn, chất lượng hàng hóa nhập khẩu và đáp ứng yêu cầu của quyền lợi kinh tế và sức khỏe của người tiêu dùng.

Giấy phép và cơ quan cấp giấy phép

Thông Tư quy định mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép quản lý ngoại thương, giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS), giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất, giấy phép tạm xuất, tái nhập, giấy phép kinh doanh chuyển khẩu. Các cơ quan cấp giấy phép thuộc Bộ Công Thương, bao gồm Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

Quy định về hạn ngạch thuế quan

Thông Tư quy định danh mục hàng hóa quản lý theo hạn ngạch thuế quan nhập khẩu, quyết định và công bố lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu, áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu đối với hàng hóa quản lý theo hạn ngạch thuế quan nhập khẩu và cấp giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan.

Điều khoản chuyển tiếp và hiệu lực thi hành

Thông Tư này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thông Tư này cũng bãi bỏ ba văn bản liên quan đến quản lý ngoại thương trước đây. Trong quá trình thực hiện Thông Tư này, nếu có vướng mắc, thương nhân và các cơ quan có liên quan có thể liên hệ với Bộ Công Thương để được hỗ trợ.

Luật Sư Tuấn hy vọng rằng thông tin về Thông Tư 12/2018/TT-BCT này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về quy định ngoại thương hiện nay. Nếu bạn cần tư vấn hoặc giải đáp thêm về vấn đề này, hãy liên hệ với Luật Sư Tuấn tại đây để được tư vấn chi tiết và chuyên nghiệp. Chúc bạn thành công!

Related Posts

Hệ thống tài khoản – 821. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là một tài khoản quan trọng giúp doanh nghiệp phản ánh các khoản chi phí thuế…

Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Luật Sư Tuấn – Cùng nhau bảo vệ quyền lợi của con em chúng taCó thể bạn quan tâm So sánh chế độ kế toán thông tư…

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao

Ngày 05/9/2018, đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC- BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT (gọi là Thông tư 02/2018) để quy định việc phối hợp thi hành một số…

Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và 04 điều cần biết

Có thể bạn quan tâm Hệ thống tài khoản theo Thông tư 200 và 133 mới nhất theo quy định Luật Sư Tuấn: Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT –…

Tổng hợp biểu mẫu về thủ tục hải quan, giám sát hải quan theo TT 39

Có thể bạn quan tâm Hướng dẫn đánh giá nhận xét của Bộ trong Thông tư 22 đã quá rõ ràng Luật Dân quân tự vệ –…

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP: Đưa dân chủ vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Luật Sư Tuấn trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động…